Beschrijving

Het Hoge 36, oecumenische Basisschool “de Hoge Voorde”

De naam “de Hoge Voorde” prominent op een kunststof plaat op de gevel geplaatst.

De van oorsprong christelijke dorpsschool bestaat al sinds 1879. Eerste schoolgebouw is gesticht op de Smidsstraat dicht bij de huidige locatie.
Hr Bosecke werd het eerst hoofd der school, hij was aan de school verbonden tot 1908. Hij had een vrije woning en vrij gebruik van een moestuin.
Gebouw bestond bij de start uit twee lokalen, 60 leerlingen begon men mee. Vele financiële offers waren in die tijd nodig om de school in stand te houden. In 1880 waren er 102 leerlingen.
In 1891 werden er twee lokalen bijgebouwd.
Op 1 januari 1916 werd als schoolhoofd benoemd de heer K.G. Rouwenhorst, die ca. 30 jaar aan de school verbonden was tot 1946.

Het jaar 1920 was de school te klein en besloot men voor nieuwbouw met 6 lokalen op de locatie aan het Hoge. Deze was gereed samen met een woning voor de heer Rouwenhorst in april 1922.
School kreeg als naam op de gevel:

”Het Hoge” 

“School met den Bijbel”.
 

De raampartijen van de oude school zijn in 1970 aangepast, zodat de school hierdoor ander aangezicht kreeg.

Het 100-jarig bestaan werd gevierd in 1979 met 332 leerlingen en 11 leerkrachten.

In 2011 is er een nieuwe school gebouwd op de plaats van de oude. Dit werd een brede school op Christelijke basis met basisonderwijs, gymzaal, kinderopvang en buitenschoolse opvang. Deze was gereed september 2011.

Ook in verband met het teruglopen van de leerling aantallen is besloten tot een fusie met de RK kleuter en basis onderwijs “De Vordering” tot een oecumenische Basisschool “de Hoge Voorde” na de fusie op 1 augustus 2018 met 330 leerlingen.

Enkele bekende andere namen uit het verleden:
Meester Berenpas v/a juni 1927 tot 1974 aan de school verbonden.
Meester Radstake ca. 30 jaar aan de school verbonden.
Schoolhoofd de heer Rouwenhorst v/a 1916 tot 1946 aan de school.
Schoolhoofd de heer Zeevalkink v/a 1944 tot 1979 aan de school.
Schoolhoofd de heer Reindsen v/a 1979 tot 2001 aan de school.
 

Bron(nen): Boekje Het Hoge 1879-1979; Boekje 1879-2004 Het Hoge, van Lagere School naar Basisschool.

Opgesteld door: ©2020 Han Bruggert

Laatst bijgewerkt: 27-06-2020