Beschrijving

Komvonderlaan 6

 

Gevelsteen en naam

J.E.G.

G.S.

1877

 

Volgens de pachtaktes van 1717 en 1815 werd het huis aan de beek aangeduid als 'Het Weertje' of 'Klein Paradijs'. In 1877 betrok de graankoopman Jan Engbert Garssen (1851-1931) en zijn echtgenote Gerritdina Steenman de woning. Zij verbouwden het pand met een zijpoort voor de winkelwagen en vereeuwigden hun voorletters op de ingemetselde gevelsteen van hun woning. Evenals zijn ouders trok hij met de winkelwagen door het dorp en langs de buurtschappen Veldwijk, Mossel, Linde en Delden.

De naam 'Amare', aangebracht op een fraai uithangbord verwijst naar de oorspronkelijke betekenis van het woord 'amateur'. Daarmee werd niet een non-professional bedoeld, maar een liefhebber in de strikte betekenis van het woord. Amare betekend immers 'houden van' in het Latijn. Het naamwoordzusje Amor klinkt ons wellicht bekender in de Hollandse oren…

De zoon van Jan Engbert was Berend Jan Garssen en werd geboren in 1882. Samen met zijn vrouw Berendina Wilhelmina Sangers is hij in 1908 naar Haarlem vertrokken. Eerst was hij daar onderwijzer en later werd hij wiskundeleraar aan de Nutskweekschool voor Onderwijzeressen. Hun zoon Jan studeerde chemie aan de Universiteit in Amsterdam en promoveerde later in Eindhoven tot doctor in de chemie. Hij trouwde september 1939 met zijn verre achternicht, Gerda Geertruida Emsbroek. Het echtpaar zou in de jaren '50 van de vorige eeuw aan de Enkweg gaan wonen. Dat was nadat hij voor een aantal jaren was toegetreden tot de directie van de Empo Rijwielfabrieken, het bedrijf van zijn schoonvader. Nadat Jan Garssen zijn oude werk in het Philips Laboratorium in Eindhoven weer had opgevat, zou het echtpaar tot aan hun overlijden nog geruime tijd wonen aan de Mispelkampdijk.

Zijn woonhuis aan de Enkweg is in 2012 afgebroken, waardoor het grote magazijn van de daar toen gevestigde Sorbo nog pregnanter in zicht kwam.

Omstreeks 1950 vinden we Hentje Bonk-Velhorst in het kenmerkende pand aan de Komvonderlaan. In de voormalige maalderij hebben ze hun handel in olieproducten onderbracht, petroleum voor de kookfornuizen en de kachels voor ruimteverwarming. De komst van het Groningse aardgas in de jaren '60 verdreef deze handel compleet.

Aan het eind van de vorige eeuw zien we de familie Tolboom als bewoners in de registers van de gemeente vermeld.

Uiteindelijk wordt de woning in 2003 gekocht en sindsdien bewoond door Jan Willem Drijver en Josée van der Staak. Vanuit deze plek worden ook de voorstellingen in het Theater onder de Molen (TOM) geregeld.