Beschrijving

NIEUWSTAD 11

 

De naam “De Bloemenhof” is op een houten bord op de gevel bevestigd. Toen het huis in jaren ’30 van de vorige eeuw werd gebouwd bevond zich op deze plek een grote bloementuin.

 

Uit een beschrijving van een bouwaanvraag van 26 februari 1932 blijkt dat de opdrachtgever voor de bouw van deze dubbele woning Frederik Uenk is, de zoon van de caféhouder van het naastgelegen pand. Plaatselijk was dit bekend als Café Uenk, gefrequenteerd door de degenen die niet in Hotel Bakker of De Konijnenbult kwamen of graag wilden biljarten.

De aannemer was G.J. Mellink, die ook nog bouwkundig opzichter van de gemeente Vorden was. Deze tekende veel bouwwerken in het dorp en liet ze desgewenst ook uitvoeren. Zoals gebruikelijk bij door Mellink ontworpen panden verliep de bouwvergunningprocedure zeer vlot. In één week werd deze bouwvergunning in orde bevonden en kon de opdrachtgever starten. Kennelijk was de opdrachtgever verrast door deze snelheid, want pas in de loop van 1936 werd de woning opgeleverd en betrokken.

 

Zoals al vermeld was Frederik Uenk, de zoon van de kastelein van het naastgelegen Café Uenk Nieuwstad 13, de eerste bewoner. Hij woont er met zijn vrouw en zijn zuster Annemarie, roepnaam Anne (zie ook Nieuwstad 51).

 

Wanneer Frederik en zijn vrouw in 1948 naar Zutphen verhuizen, verhuurt Anne Uenk een aantal leeggekomen (slaap)kamers aan alleenstaande dames.

 

In 1973 koopt Jan Klein Hekkelder, al 20 jaar kastelein van Café Uenk, de rechterhelft van het pand en verhuurt het aan Hans en Marijke Meijerman. Meer dan 20 jaren later, maart 1996, verhuizen het echtpaar Meijerman naar de Margrietlaan in Vorden.

 

De woning werd in 1996 door Tim Hinterding en zijn echtgenotes gekocht.