Beschrijving

Nieuwstad 51

 

De initialen op de hardstenen gevelsteen behoren toe aan Anna Margaretha Uenk, die werd geboren in 1901.

Zij was de dochter van de caféhouder van het gelijknamige café, een aantal panden verderop gelegen richting het dorpscentrum. Zij betrok het pand in 1935, komend vanaf haar vorige adres aan de Nieuwstad 11, links van Café Uenk..

Na het vertrek uit de woning van Anna Margarethain 1949 werd de woning gekocht door de in datzelfde jaar opgerichte Lagere Landbouwschool. De woning was bestemd voor bewoning van de schoolleiding. En zo zien we Van Roekel er wonen als eerste ‘hoofd der school’.

Tien jaar later, in 1959, werd Van Roekel opgevolgd door Bannink. Deze trok er in met zijn echtgenote en één jaar oude dochter Joke. Maar niet nadat ze de woning gekocht hadden van de school.

Na het overlijden van haar ouders, in resp. 1990 en 2001, bleef Joke Bannink en haar echtgenoot J.H. Moor in het huis wonen.