D000031

Den Schaorpaol maart 1999
Beschrijving

 

Trefwoorden:

A.C.W. STARING, BEELD, GALLÉE