A040013

Vorden Hotel de Konijnenbult 4
Beschrijving Poststempel 1956. Collectie Rossel