Resultaten 21 - 40 van 104
View

Ansichtkaarten Wichmond-Vierakker

Beeld van de Goede Herder

Beeld van de Heilige Alexander

Beeld van de Heilige Antonius van Padua

Beeld van de Heilige Jozef

Beeld van de Heilige Willibrordus

Beeld van het Goddelijk Hart van Jezus

Beeld van het Onbevlekte Hart van Maria

Beeld van Maria met het Kind Jezus

Glas in loodraam 1 Vol van genade

Glas in loodraam 2 De Heer is met U

Glas in loodraam 3 Gezegend zijt Gij onder de vrouwen

Glas in loodraam 4 En gezegend is de vrucht uws lichaams

Glas in loodraam 5 Heilige Maria Moeder Gods

Glas in loodraam 6 Bid voor ons zondaars nu

Glas in loodraam 7 Bid voor ons in het uur van onzen dood

Sint Willibrorduskerk Vierakker

Zij ingang Sint Willibrorduskerk Vierakker

Hoofdingang Sint Willibrorduskerk Vierakker

Achterzijde Sint Willibrorduskerk Vierakker

Detail priesterkoor Sint Willibrorduskerk Vierakker 1