F010015

Aan de weg naar Den Bramel
Beschrijving Vermoedelijk het 1e boerderijtje aan de Joostinkweg? Collectie Albers