Zoeken

Binnenkort

      25 april Zaal Bakker
         20:00 uur: Diana Abbink
         "Ku'j ok plat praot'n"
      13 mei Dagexcursie
         Details: zie Agenda

Sociale media

BOE 2 Vogelzang achter 2013b
BOE 3 Vogelzang pomp 2013c
BOE 4 Vogelzang bakoven 2013d
BOE 5 Vogelzang achterkant oud
BOE 6 Vogelzang bakhuis oud
BOE 7 Vogelzang oud 1
F61 Boerderij Vogelenzang, 1963
F61 Boerderij Vogelenzang, 1963 (2)
F61 Bakoven bij boerderij Vogelenzang, 1963
BOE 11 Vogelzang luchtfoto Natuurmonumenten
BOE 12 Vogelzang rietdekkers Natuurmonumenten 1
BOE 13 Vogelzang rietdekkers Natuurmonumenten 2
BOE 14 Vogelzang HisGIS 08-06-2020

De Eldersmaat 5

Vogelzang
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

VOGELZANG

Huidig adres

De Eldersmaat 5 [laatste wijkadres C 1]

Wijk

Hackfort/Veldwijk

Oudste vermelding

1671: Marshoff (1)  

Oude benamingen

Vogelenzang, katerstede (2)

Betekenis naam

 

Andere vermeldingen 

1783: Marshof (2);

Muldershuus: moet verwijzen naar 1836 toen er een molenaar in de Kamer woonde (3)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

 

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie H nr. 797 (oude Vogelzang oftewel Marshof);

Sectie H nr. 793 (nieuwe Vogelzang)(zie kaartje) (4)

Bouwjaar

Vogelzang werd > 1865 verplaatst

Verbouwing

1927: uitbouw slaapkamer met apart lessenaarsdak (architect Mellink) (5,6)

ca. 1970: restauratie en verbouwing: zijgevels van de deel grotendeels vernieuwd (6)

Type boerderij

Hallenhuis gedekt door een rieten wolfsdak met aan de onderzijde een strook pannen

Monument 

Rijksmonument

Eigenaren

1783-1981: 4 generaties Van Westerholt tot Hackfort
1982: Vereniging Natuurmonumenten

Bewoners

Ca. 1670-1676: Ortwijn/Oorwin Harremsen/Hermisen op Marshoff/op den Mars Hoof [2 dochters trouwen]

1783: Garrit Wesselink x Hendrika Wesselink
1814: zoon Harmanus Wesselink x Hendrika Brinkerhof
1825: wed. Hendrika Brinkerhof 2x Antonie Wijchers
1842: wednr. Antonie Wijchers 2x Hendrika Knoef


1836: Vogelzang-Kamer: Berend Jansen (molenaar) x Hendrika ten Hulzen

 
1851: Hendrikus Wesselink (zoon van Harmanus Wesselink en Hendrika Brinkerhof) x Gerritjen Oldenkamp
1874: wed. Gerritjen Oldenkamp met kinderen
1883: zoon Albert Wesselink x Aaltjen Bielderman
1910-1939 >: zoon Hendrikus Wesselink x Gerharda Hols

Bijzonderheden omgeving boerderij

Aan de westzijde van het perceel ligt een kleine bakoven
Eénroedige hooiberg
Waterpomp voor het huis
Interieurelementen met grote monumentale waarde (6)

Bronnen

(1) Lidmatenboek Vorden

(2) GA: Archief Huis Hackfort. Toeg.nr. 0520, inv.nrs. 377 en 378

(3) R. Kater et al., 1996. Boerderij- en veldnamen in Vorden

(4) https://hisgis.nl/kaartviewer/Gelderland/Vorden

(5) ECAL: Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen 1889-1939. Toeg.nr. 1523, inv.nr. 290

(6) C.J. Kolman et al., 1998. De boerderijen op het landgoed Hackfort, bouwhistorische inventarisatie, i.o.v. Vereniging Natuurmonumenten

 

Bijzondere documenten

Fraai ingebonden pachtboek 1798-1886 (2)
Pachtakte uit 1783 (2)

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt 

07-06-2020

Overige bijzonderheden

 

Foto's

Nrs. 1-2-3-4: Gerard W. Klunder, Vorden; 5-6-7: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; 8-9-10: fotoarchief Oud Vorden; 11-12-13: Ver. Natuurmonumenten: nr. 14: HisGis-kaartje