Beschrijving

Huidige boerderijnaam

LENTINK

Huidig adres

De Leuke 4

Wijk

Mossel

Oudste vermelding

1382, 1383: Lentynck, Leentinck, erf (1)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

patroniem van Lande of Lanto < land 'onbebouwde grond'; in Germaanse persoonsnamen een verwijzing naar macht en bezit (2, 3)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Lentinck, an 't huis te Hackfort

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

B375

Bouwjaar

 

Verbouwing

1838 (herbouw?), 1962 en 1967

Type boerderij

hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

1438: Arnolt hertog van Gelre ontslaat het goed Lentynck in het kerspel Vorden uit de hoorigheid en maakt ze tot erftynsgoed (4; a)

1493: Derck toe Witte en Arent Lentinck > Mr. Lodewijck Ramcourt (5)

1502: Lodewich Ramcourt > Jan Raeven x Grietgen (5)

<1646: huis Hackfort

1669: huis Hackfort > huis Vorden (4/6e deel van Lentink) (5)

1775: huis Vorden > huis Hackfort (6)

1911: huis Vorden (7)

1921: Jan Decanije (7)

Bewoners

1634: Peter Lentink x Tonnisken

1670: zoon Hendrik (op) Lentink x Jenneken Hendricks (Groot) Starinck

1716: zoon Peter Lentinck x Reijntjen Wolterincks

1731: broer Jan Lentink

1736: dochter Jenneken Lentink x Hendrik Jan Dekanije

1762: Wander Heijink x Willemijna Abbink

1771: Garritjen Lentink (dr.v. Jenneken Lentink x H.J. Dekanije ) x Hendrik Voskamp

1789: dochter Anna Johanna Lentink x Derk Norde (2x Jenneken Waarle, 3x schoonzuster Geesken Lentink)

1836: zoon Jan Hendrik Norde x Grada Esselina Weenk

1872: zoon Derk Norde x Johanna Margarita Voskamp

1900: Harmanus Decanije (b) x Johanna Hendrika Zweverink

1914: zoon Jan Decanije x Janna Knoef

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

1) B.H. Slicher van Bath, 1944/1977. Mensch en Land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland.

2) A.N.W. van der Plank, 1979. Het Namenboek. De herkomst van onze voornamen en de hiervan afgeleide achternamen.

3) B.J. Hekket, 1982.Oostnederlandse Familienamen. Hun ontstaan en hun betekenis.

4) GA: archief Gelderse Rekenkamer, toeg.nr. 0012, inv.nr. 124

5) GA: archief Huis Hackfort, toeg.nr. 0520, inv.nr’s 30, 34, 522

7) Digilegger (kadaster)

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

GR

Laatst bijgewerkt

06-10-2015

Overige bijzonderheden

a) een thinsgoed was een pachtboerderij, vrij van tiendbelasting

b) de overgrootmoeder van Harmanus Decanije was een zuster van eerdergenoemde Hendrik Jan Dekanije

Foto's

1-4: collectie Klunder