BOE Groot Enzerink (hackfort)3
BOE Groot Enzerink (hackfort)4
BOE Groot Enzerink (hackfort)5
BOE Groot Enzerink (hackfort)6
BOE Groot Enzerink (hackfort)2
BOE groot Enzerink luchtfoto1
BOE groot Enzerink luchtfoto2
BOE groot Enzerink oude foto
BOE groot Enzerink schilderij

Hamminkweg 4

Groot Enzerink
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

GROOT ENZERINK

Huidig adres

Hamminkweg 4 (laatste wijkadres B 93)

Wijk

Delden

Oudste vermelding

1450 (1)

Oude benamingen

Enserinck

Betekenis naam

Mogelijk van voornaam Ansheri < ans=heidense god +heri=leger, menigte, volk + -ink=behorende tot, zoon van (2)

Andere vermeldingen

1494 (3)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Enserinck

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie H nr. 595

Bouwjaar

1850, 1874 bouw van de achtergevel (4)

Verbouwing

1964: verandering woonhuisgedeelte; 1979: de voordeur werd gedicht en de twee grote ramen werden nieuw in de voorgevel aangebracht (4)

Type boerderij

Hallenhuis gedekt door rieten wolfsdak met aan de onderzijde een strook pannen

Monument

 

Eigenaren

1626: Jkhr. Jacob Ripperda tot Farsum x Steven/Stefania Anna van Raesfelt (5)

1637: Peter Verwit x Christina Barme(n)tloo (5)

1641 en 1661: Anna van Eerde, wed.  Peter Vincent Ripperda en vrouwe van Vorden (5)

1677: St. Annen Gilde Zutphen (5)

1702: deel van het leengoed Hackfort (1)

tot 1981: 8 generaties Van Westerholt tot Hackfort

1981: Vereniging  Natuurmonumenten

Bewoners

1486: Aernt Enserincks x Merricken/Marricken (6)

1514: zoon Harmen Enserinck (6)

< 1640: Jan op Groot Enserinck

1640: zoon Jan Jansen Groot Enserinck x Enneken Gerrits Borginck

1654: Jan op Enserinck (dezelfde?)

1668: Jan Willems, boer op Groot Enserinck (5)

1677: Derck de boer op Enserinck x Harmken Henricks (5)

1680-1716: zoon Wijllem Jansen Enserinck x Berentjen Hendrix Hijkink

1716-1723: wed. Berentjen Hijkink

1723-1728: zoon Henderick Groot Enserinck x Jenneken Kuijpers/Kupers/Cuijpers

1729-1758: wed. Jenneken Kuijpers 2x Berend Berendsen Stokebrand

1764-1782: dochter Willemken Groot Enserink  (van Henderick en Jenneken)x Engbert Wiemelink op Groot Enserink

1782-1785: wed. Willemken Groot Enserink

1787: zoon Hendrik Groot Enserink x Garritjen Lebbink

1818-1847: zoon Gerrit Willem Groot Enzerink x Gerritjen Decanije

1850-1872: zoon Jan Groot Enzerink 1x Janna Eskes, 2x Janna Norde, 3x Hendrika Rensink

1873-1875: wed. Hendrika Rensink 2x Berend Pelgrum

1875-1877: neef Hendrik Pelgrum x Janna Spekkink

1881-1885: zoon Jan Pelgrum x Hendrika Johanna Eskes

1886-1916: wed. Hendrika Johanna Eskes 2x zwager Garrit Jan Pelgrum

1916-1939: zoon Jan Marinus Pelgrum 1x Margarita Voskamp, 2x Aleida Johanna Huurnink

Bijzonderheden omgeving boerderij (4)

Jaartalankers 1874 in de achtergevel

Het woongedeelte is anderhalve laag hoog en bezit getoogde 22-ruits vensters op de begane grond en kleine tweelichten onder  de kap

De driebeukige schuur dateert uit 1911

Bronnen

(1) F. Keverling Buisman (red.), 1998. Hackfort huis & landgoed  [p. 47 verwijzing naar Hert. Archief, nr. 104]

(2) B.J. Hekket, 1975. Oost Nederlandse familienamen

(3) B.H. Slicher van Bath, 1944/1977. Mensch en land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland

(4) C. J. Kolman et al., 1998. De boerderijen op het landgoed Hackfort, bouwhistorische inventarisatie i.o.v. Vereniging  Natuurmonumenten

(5) RAZ, ORA Scholtambt Zutphen. Opdrachten, vestenissen en andere voluntaire akten Vorden. Toeg,nr. 0338, inv.nrs. 227, 229, 231, 233, 234 [transcriptie BW, zie ook: www.vordensverleden.nl)]

(6) GA, 'Afschriften van akten betreffende hoorige goederen 1326-1555, magescheid goed Enserinck 27 mei 1486' In: Archief Gelderse Rekenkamer. Afschrift op papier (1919). Toeg.nr. 0012, inv. nr. 1120, bijlagen 41 en 42 (part.coll.)

Bijzondere documenten

2 pachtboekjes: 1876-1907 en 1907-1981

Schilderij voorgevel, gedateerd juni 1918, van de hand van freule Clara Constance van Westerholt, in bezit van fam. Pelgrum

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt

13-02-2018

Overige bijzonderheden

 

Foto's

Nrs. 1 t/m 6: coll. Gerard W. Klunder, Vorden; 7 t/m 10: fam. Pelgrum