BOE Eelmerink zijkant
BOE Het Eelmerink-luchtfoto
BOE eelmerink foto gevelsteen

Het Eelmerink 2 en 2a

t Eelmerink
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

EELMERINK

Huidig adres

Het Eelmerink 2 en 2a (laatste wijkadres C 23, daarna Strodijk 3)

Wijk

Veldwijk

Oudste vermelding

1450: Elmarinckguet (1)

Oude benamingen

1494: Gelmerynck, erf (2)

Betekenis naam

Uitgaande van de vroege benaming Gelmerynck is het vermoedelijk een patroniem; de voornaam Gelmer/Gelmar betekent ongeveer 'beroemd door zijn vergelding' + -ynck 'zoon van', 'behorende tot' (3)

Andere vermeldingen 

Elmerink

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Eelmerinck, goed

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie K nr. 20

Bouwjaar

1916: herbouw (4)

Verbouwing

1886; 1888: vereniging met de kamer (4)

1950: uitbouw aan de woning geplaatst (5)

Type boerderij

 

Monument 

 

Eigenaren

1450: kapittel van St. Pieter, Utrecht (1)

1460: Werner/Warner Ylmerinck en Gertruyt (6)

1472: Reijnt Elmerinck en Mechtelt verkopen aan Johan Raeven en Griete (6)

1530: Jan Addinck en Wijsse/Wyze (7)

1574: Johan Addinck Eelmerinck en Marrie (7)

1581: Johan Addinck en Anna (7)
1780: J.W. Noortwijk (8)
1832: B.F.W. van Westerholt tot Hackfort (9)
1861: zuster J.P.W. van Westerholt tot Hackfort (4)
daarna zoon F.A. Baron van Ittersum (4)
1863: Harmanus Rouwenhorst (4)
1866: zoon Hendrik Jan Rouwenhorst (4)
1916: schoonzoon Hermanus Verstege (4)
1928: schoonzoon Johan Gerhardus Vlogman (4)

Bewoners

1450: Beernt Elmarinck (1)
1623: Goosen Eelmerinck x Geertjen Egginck (7)
1640-1646: Ge(u)rt Eelmerinck [laat Berent en Lisebet dopen]
1688-1708: Reijnt Elmerink [dochter Willemken Reijntsen trouwt]
1713-1714: Harmen/Hermen op het Eelmerinck [zoon Jan trouwt en dochter Dersken Hermsen]
1729: dochter Dersken Hermsen x Evert Eelmerink
1741: zoon Jan Everts op Eelmerink x Hilleken Wanders
1772: zoon Evert Eelmerink x Teuntje Hendriks
1785: neef Willem Velhorst op Eelmerink x Berendina Stroman
1806: Jan Willem Geessink met 4 kinderen/Hendrik Jolink x Maria Rouwenhorst
1813: Jan Brandenbarg x Henders Hammermans
1830: wed. Maria Rouwenhorst 2x Harmanus Rouwenhorst                               1849: wedr. Hermanus Rouwenhorst 2x Willemina Klein Selle
1857: (stief)zoon Hendrik Jan Rouwenhorst x Grada Aleida Klomps
1907: dochter Harmina Rouwenhorst x Hermanus Verstege
1928: dochter Willemina Verstege x Johan Gerhardus Vlogman

Eelmerink kamer(s):
1806: Marten Klein Bramel x Grada Enzerink
1813: Jan Willem Geessink en zoon Derk Jan Geessink x Fredrica Daniels
1830: Jan Karssenbarg x Teune Bonk
1907: Hendrik Lievestro/Geert Zwollo x Gerritjen Schiesborn
1907: Johan Schouten x Anna Maria Rouwenhorst
1909: Gerrit Jan Begieneman x Hendrika Alberdina Beeftink

Bijzonderheden omgeving boerderij

Er waren meerdere kamers die door huurders bewoond werden (zie hierboven)

Bronnen

(1) Utrechts Archief: Kapittel van St. Pieter. Toeg.nr. 0220, inv.nr. 1012-a, regestnr. 1151, charter
(2) B.H. Slicher van Bath, 1944/1977. Mensch en land in de Middeleeuwen. Bijdrage aan een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland
(3) J. van der Schaar, 1975. Woordenboek van voornamen
(4) GA: Digilegger (Kadaster)

(5) ECAL: Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen 1940-2004. Toeg.nr. 1529, inv.nr. 1414

(6) RAZ: Arch. Kreynck. Toeg.nr. 010, inv.nrs. 457-462 [transcriptie BW]
(7) RAZ: ORA Schoutambt Zutphen. Protokol van opdrachten, vestenissen en andere voluntaire akten. Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 217, 221, 222, 226 [transcriptie BW]

(8) G. Dijkhuizen, Uitbreiding Kadastrale Atlas Vorden 1832

(9) Kadastrale Atlas Vorden 1832 

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt 

14-12-2017

Overige bijzonderheden

Gevelsteen met datum 9 maart 1916

Foto's

Fam. Vlogman