BOE 2. Blokhuis 2013 b
BOE 3. Blokhuis 2013 c
BOE 4. tekening Blokhuis
BOE 5. Blokhuis
BOE 6. Blokhuis
BOE 7. gedenksteen Blokhuis

Kapelweg 2

Blokhuis
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

Blokhuis

Huidig adres

Kapelweg 2

Wijk

Mossel

Oudste vermelding

ca. 1505 (1)

Oude benamingen


Betekenis naam


Andere vermeldingen


Verpondingskohier van Kreynck 1646

Blockhuis, goed

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

1662: Blockhuys

Kadaster 1832

Sectie C, nrs 158 en 159

Bouwjaar

Tijdens een beleg van kasteel de Wildenborch, eigendom van Johan van Wisch (bondgenoot van Philips de Schone, landheer der Bourgondische Nederlanden), liet belegeraar hertog Karel van Gelre (tevens graaf van Zutphen) rond 1505 twee blokhuizen bouwen. Bij het ontzet van een hiervan door de Bourgondiers werd een blokhuis ingenomen en ging verloren, maar het andere bleef staan. Hierbij werden 130 man gedood en de lijken op 9 wagens naar Zutphen gebracht (1), vandaar de naam Dodenkamp van een nabijgelegen perceel (2, a).

Verbouwing

in de oorlog afgebrand, herbouwd in 1946, verbouwd in 1970 en 1978

Type boerderij


Monument

Eigenaren

de Wildenborch
1908: D.J. Winkelman
1928: Gerrit Jan Klein Ikkink

Bewoners

Blokhuis (3, 4, 5, 6):
1564: Peter Blochuis
1593: Johan Bloeckhuyss
1642: Derck op het Blockhus
1673: zoon Arent Blockhuijs x1 Heijltjen Top
1694: weduwe Heijltjen Top 2x Jan Tonnis
1720: zoon Albert (Arentszn) Blokhuis (ovl. 1758) x Meintje Berentse Memelink
1757: Roloff Blockhuis?
1758: Aerd Blockhuys? (dagh.)
1777: Jan Blokhuis (Bouwmeester) 2x Maria Bloemendaal
1801: Jan Blokhuis (Bouwmeester) en zoon Berent Blokhuis (Bouwmeester) x Geertjen Eggink
1811: leeg
1812: Derk Geurts (wever) x Johanna Hummelink
1813: Jan Derk Elferink (dagh.) x Garritjen Neuteboom
1821: Jan Kempken (dagh.) x Alberdina Luesink
1837: Joannis Leonardus Kok (tuinm.) x Willemina Hennij
1840: Gerrit Jan Hietland (tuinm.) x Lammerdina Meijerink
1844: Jan Lunneker (dagh.) x Janna Runneboom
1901: dochter Janna Lunneker x Jan Willem Wentink
1908: Derk Jan Winkelman 2x Hendrika Lenselink, 3x Willemina Eskes
1928: Gerrit Jan Klein Ikkink (landb.) x Gerritjen Lenselink
Blokhuis-Kamer:
1795: Antonie Bos (kleerm.) x Aaltjen Meulendijk
1798: Antonie Hagenbeek x Harmina Klomphaar
1800: idem, en zwager Berend Kempken x Berendina Klomphaar
1811: leeg
1822: Bernardus Casteel (kleerm.) x Joanna van den Bergh
1839: Jan Lunneker (dagh.) x Janna Runneboom
1845: Gerrit Jan van Ark (smid) x Kaatjen Lenderink
1847: Gerrit Jan Hietland (tuinm.) x Lammerdina Meijerink
1857: idem, en dochter Johanna Harmina Hietland x1 Garrit Jan Winkelman (tuinm.)
1876: schoonzoon Garrit Jan Winkelman 2x Johanna Lammerdina Levenkamp
1885: idem, en zoon Derk Jan Winkelman (landb.) 1x Willemina Frederika Addink
1921: Hendrik Jan Verbeek (landb.) x Johanna Hartgerink
en dochter Willemina Johanna Verbeek x Jan Antonie Hagens (landb.)
1928: Gerrit Jan Klein Ikkink x Gerritjen Lenselink

Bijzonderheden omgeving boerderij

(a) ter herinnering aan deze gebeurtenissen heeft A.C.W. Staring aan het begin van de 19e eeuw een gedenksteen (ill. 7) laten aanbrengen

Bronnen

(1) Gelre. Vereeniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededeelingen. Deel XII, 1909, , pp. 220, 223
(2) R. Kater et al., 1996. Boerderij- en Veldnamen in Vorden, p. 104
(3) Gelders Archief: 0441 ARCHIEF HUIS WILDENBORCH nrs 3 en 7
(4) doopboeken Lochem
(5) trouwboeken Vorden
(6) bevolkingsregister Vorden
(7) A.C.W. Staring, 1798. Lijst der manspersonen boven de 18 Jaaren oud, gehoorende onder de buurschap Wildenborch

Bijzondere documenten


Opgesteld door

GR

Laatst bijgewerkt

19-11-2013

Overige bijzonderheden

Het erve Blokhuis, eens een grote boerderij onder de Wildenborch, werd in de 19e eeuw vooral gebruikt als dienstwoning
Tekening van het Blokhuis (ill. 4) van de hand van W.C.A. Staring (zoon van de dichter A.C.W. Staring), eerste helft 19e eeuw

Foto's

Foto's 1, 2 & 3 "Blokhuis 2013": collectie Klunder