Beschrijving

Huidige boerderijnaam

ONLAND (a)

Huidig adres

Voorheen vermoedelijk aan de Kruisdijk, tussen Bijenhoff en 't Ham: in de verkoopakte uit 1638 (2) wordt vermeld  een perceel groenland het Onlandt genaamd met Hofstede, berg en boomgaard. Bij de verkoop van het Agterste Onlandt, in 1633, wordt dit perceel gesitueerd naast de weiden van burgemeester Schimmelpenninck (b) , langs het Wijmers buske, naast het veldt nae de Bijenhoff (3)

Wijk

Veldwijk

Oudste vermelding

1476: Onlant  (1)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

Veldnaam: niet vruchtbare grond

Andere vermeldingen

Verponding 1663-1664: Onlant (5)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Dat Onlandt

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

 

Bouwjaar

 

Verbouwing

 

Type boerderij

 

Monument

 

Eigenaren

< 1638: Johan ten Bem x Elisabeth Vatebenders  c.s. (2)

1638: Wilhelm Valck x Geertruidt Mentincks (2)

< 1780: Wilhelmus Egbertus Christiaans x Maria Josepha Backer (4)

1783: zoon Theodorus Christiaans (4)

Bewoners

1633-1638: Bartholt Gerritsen op 't Onlandt (c) x Anna/Anneken Jansen

1638-1640: Berend op het Onlandt x Hermken Arents

1640: wed. Hermken Arents 2x Derck Sweersen

1643: Derck op het Onlant [laat een kind dopen]

1668: wednr. Derck Onlant 2x Arentjen Koertsen

1707: zoon Jan Derksen x Elsken Tonnissen van Starink [laten 6 kinderen dopen tussen 1710 en 1721]

ca. 1729: zoon Jan Onland x Heijltjen/Heijle Jansen

1731: wed. Heijle Jansen 2x Henderik Peters

Bijzonderheden omgeving boerderij

(a) de boerderij moet in de 18e eeuw zijn afgebroken, na 1731 geven de DTB Vorden geen vermeldingen meer; (de laatste?) eigenaar wordt vermeld in 1783

Bronnen

(1) GA, Archief Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen, toeg.nr. 0001, inv.nr. 1036. Financieel beheer. Rekeningen. B 1473-1492. B,3 Rekeningen van schattingen [transcriptie Ben Wullink]

(2) RAZ, ORA Scholtambt Zutphen. Protokol van opdrachten, vestenissen en andere voluntaire akten. Toeg.nr. 0338, inv.nr. 228 [transcriptie Ben Wullink]

(3) Ibidem

(4) Idem, inv.nr. 253

(5) J. Renema, “Een Vordense verpondingslijst” in: OTGB, jrg. 17, nr.3, 2000, pp. 96-102

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt

23-02-16

Overige bijzonderheden

(b)  Schimmelpenninck was eigenaar van 't Ham

(c)  Bartolt Gerrits(en) woont op 16.12.1638 op 't Joeinck (Tjoonk) en laat als Bartolt Gerrits op 't Joeinck  zijn zoon Henderick dopen

Foto's