BOE Nijland gevelsteen

Kruisdijk 9a

Nijland
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

NIJLAND

Huidig adres

Kruisdijk 9a

Wijk

Veldwijk (laatste wijkadres C 47)

Oudste vermelding

1565 (1)

Oude benamingen

1663: Nilant

Betekenis naam

de naam verwijst naar ontgonnen land

Andere vermeldingen

1768: Nieuwland; Pokkeldoorn (a)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Nijelandt [Lambert in 't Ham]

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie I nr.181

Bouwjaar

Herbouw 1830: nieuw boerenhuis met landheerkamer, zomerhuisje, schuur, zaadberg etc. (2)

Verbouwing

1907: verlenging achterhuis met 6 m. (3)

1940/41: nieuw voorhuis (4)

1987: bouw 2e bedrijfswoning (4)

Type boerderij

Hallenhuis gedekt door half pannen half riet met later dwars geplaatst hoog voorhuis gedekt door pannen

Monument

 

Eigenaren

1565: Huis Hackfort (1)

1646: Lambert in 't Ham
1780: Gerhard Johan Opgelder (5)
1827: Abraham Fauré Beeckman, predikant, Voorst (5) (b)
1836: C.J.J. Storm van 's Gravesande (6)
daarna J.J.J. Storm van 's Gravesande (6)
1910: C.J. en J.A.M. Storm van 's Gravesande en G.F. van Panhuys (6)
1918: Hartog Jacob Fortuin, koopman, Lochem (6)
1919: Berend Jan Hendrik Seesink (afkomstig uit Dinxperlo) (6)
1927: Bernard Abbink (6)
1937: zoon Jan Willem Abbink (6)

Bewoners

1760: Derk Onstein op Nijland x Geertjen Kieskamp
1768: Roelof Nijland (Nieuwland) x Hendrika Schultink
1785-1789: dochter Grietjen Nijland x Jan Bogchelman
1790-1820: wedr. Jan Bogchelman x Maria Schultink
1820-1863: zoon Garrit Bogchelman x Eva Klein Geltink
1863-1882: zoon Derk Bogchelman x Johanna Nijemeisland
1882-1919: zoon Gerrit Bogchelman x Hendrika Gotink
1919-1926: Berend Jan Hendrik Seesink
1927-1939: Jan Willem Abbink x Janna Esselina Weenk

Bijzonderheden omgeving boerderij

In de buurt van de huidige schuur heeft de oude kleinere boerderij gestaan die afgebroken is
(b) in de boerderij is een gevelsteen ingemetseld met de tekst:
PBH Beeckman oud 5 jaar den eersten steen gelegd 12 april 1830 (Peter Bartold H. was een zoon van Abraham Fauré Beeckman en Helena Aleida Hoffman)

Bronnen

(1) F. Keverling Buisman (red.), 1998. Hackfort huis & landgoed(

(2) GA, Arch. Gallée. Toeg.nr. 0459, inv.nr. 2

(3) ECAL, Gemeenbestuur Vorden. Bouwvergunningen  1880-1939. Toeg.nr. 1523, inv.nr. 703

(4) Idem. Bouwvergunningen 1940-2004 Toeg.nr. 1529, inv.nrs. 1875 en 4094
(5) G. Dijkhuizen. Uitbreiding Kadastrale Atlas 1832 Vorden
(6) GA, Digilegger (Kadaster)

Bijzondere documenten

Eigendomsbewijs uit 1919, in bezit van kleindochter W. Termaten-Marsman

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt

26-05-16

Overige bijzonderheden

(a) de naam Pokkeldoorn is afkomstig van de gelijknamige boerderij aan de Lankhorsterstraat 2 in Hengelo G. waar koper Bernard Abbink woonde; zijn zoon Jan Willem nam de naam mee naar het Nijland

Foto's

coll. Gerard W. Klunder, Vorden