BOE De Weppel Oude Zutphenseweg 33 2005-1
BOE De Weppel Oude Zutphenseweg 33 2005-2
BOE De Weppel Oude Zutphenseweg 33 2005-3
BOE De Weppel Oude Zutphenseweg 33 2005-4
BOE De Weppel Oude Zutphenseweg 33 2005-5
BOE De Weppel Oude Zutphenseweg 33 2005-6
F01 Boerderij De Weppel 1963
F01 Oude zaadberg - schuurtje bij boerderij De Weppel, 1963

Oude Zutphenseweg 2C en 2D

De Weppel
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

DE WEPPEL

Huidig adres

Oude Zutphenseweg 2c en 2d

Wijk

Veldwijk (laatste wijkadres C145)

Oudste vermelding

1573 (1)

Oude benamingen

Die Weppele

Betekenis naam

afgeleid van een oudsaksische veldnaam wapul  'moeras'  (1) (a).

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

de Weppele, een hofstede, (eigenaar) Blockhuis

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie K no. 683

Bouwjaar

 

Verbouwing

1925, 1965, 1977, 1995 (2)

Type boerderij

hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

1565: Willem Gotinck x Marie (3)

1573: Henne op de Voort x Hanken > Hendrick Sweverinck x Armgart (3, b)

1646: Blockhuis (4) (c)

1706: Jan Teunissen op ’t Blockhuis (d)

1729: nicht Eva op de Weppel en zuster Maria Blokhuijs alias Laarman

1748: zoon (van Maria)? Jan Laarman(5, 6)

1793: Albert Goldenbelt (4, 5, e)

Bewoners

De Weppel:

1573: Jan op de Weppele x Jenneken (3)

1635: Henderick op de Weppele

1640: Dries op de Weppel

1670: dochter Jenneken Driesen x E(n)gbert op de Weppel

1687: weduwe Jenneken Driesen x Jeurjen Gerritsen

1789: Albert (Weppelman) Goldenbelt x Essele (Groot) Wesselink

1823: zoon Derk Jan Goldenbelt x Garritjen Velhorst

1836: Derk Jan Goldenbelt x Garritjen Velhorst

en inwonende dochter Aaltjen Goldenbelt 1x neef Willem Zweverink

1861: weduwe Aaltjen Goldenbelt 2x zwager Garrit Zweverink

1864: Jan Willem Waarle

en inwonende achternicht Janna Waarle x Jan Willem Veltkamp

1877: weduwnaar Jan Willem Veltkamp 2x Grada Lijftogt

1891: weduwe Grada Lijftogt 2x Goossen Lenselink

1915: zoon Albert Jan Lenselink x Jantje Massink

 

De Weppel-Kamer:

1799-1803: Hendrik Jan Rossel

1845-1847: Albert Zweverink (broer van Willem en Garrit) x Willemken Geesink

1848-1852: Jan Bobbink met moeder en dochter, beiden Harmina Bobbink genaamd

1852-1864: Garrit Jan Hogevonder x Maria Sweverink (zuster van Willem, Garrit en Albert, allen neven/nicht van Derk Jan Goldenbelt)

Bijzonderheden omgeving boerderij

de Weppel was oorspronkelijk, en nog heel lang de (veld)naam van het gehele gebiedje rondom de Weppel (a), waar meerdere bouwlieden of katers hun woonstede hadden, zoals blijkt uit de verschillende belastingplichtigen (Horst, Reijnt, Jan, Wilmer en Johan op die Weppele) in schattingsregisters van 1476 en ca. 1500 (7, 8)

Bronnen

1) B.J. Hekket, 1982. Oost Nederlandse Familienamen

2) ECAL: Archief Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nrs. 1523 en  1529

3) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Toeg.nr. 0338, inv.nr’s 218, 221 en 223 (transcr. Ben Wullink)

4) RAZ: Collectie Gerard Kreijnck (1676-1691). Afschrift van een Verpondingskohier van het Graafschap Zutphen over de Periode 1643-1651, met index ca. 1690. Toeg.nr. 0141, inv.nr. 22

5) GA: Archief Familie Gallee. Toeg.nr. 0459, inv.nrs. 13B, C en D

6) GA: Archief Marke van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nrs. 155, 156, 158, 159, 160

7) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Rekening van ontvangst van een schatting in het kerspel Vorden, en van uitgaven, 1476. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 1036 (transcr. Ben Wullink)

8) GA:  Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Rekening van ontvangst van een schatting in het kerspel van Vorden (ca. 1500?). Toeg.nr. 0001, inv.nr. 1037 (transcr. Ben Wullink)

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

GR, m.m.v. HB

Laatst bijgewerkt

08-04-2015

Overige bijzonderheden

a)  het gebiedje is vernoemd naar de nabijgelegen Weppel(e), een afwatering die later ook wel Leuksche Laak werd genoemd

b) Hendrick Sweverinck was in 1586 woonachtig in de Wildenborch (3)

c)  vermoedelijk Derck Blockhuys, de vader van Teunis en Joost (vader van Eva en Maria) (3)

d) oom van Maria Blockhuijs (x Jacobus Knoef/ten Knoeve uit Ruurlo); woonde op het Blokhuis in de Wildenborch

e) Albert Goldenbelt, wiens huis aan de Weppel was afgebrand, krijgt toestemming om een nieuw huis te mogen zetten op de markegrond aldaar

Foto's