BOE Bargeman01
BOE Bargeman04
BOE Bargeman05
BOE Bargemanshuis schilderij ongeveer 1935

Riethuisweg 8

Bargemanshuis
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

BARGEMANSHUIS

Huidig adres

Riethuisweg 8 (laatste wijkadres B 87)

Wijk

Delden

Oudste vermelding

1638: het Berge (1)

Oude benamingen

't Barghe (1) , Berg (1), Bargman (2), Bargerman

Betekenis naam

Lijkt een toponiem

Andere vermeldingen

Dijkman (3)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Dat Barge, Meynt Berents

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie H nr. 679

Bouwjaar

1830 (3)

Verbouwing

1934: de gehele binnenindeling werd gewijzigd (arch. A. Maandag) (3)

1981: verbouwing van de deel (3)

Type boerderij

Hallenhuis gedekt door pannen wolfsdak

Monument

 

Eigenaren

1646: Meynt Berents

1730-1981: 7 generaties Van Westerholt tot Hackfort

1981: Vereniging Natuurmonumenten

Bewoners

1638-1646: Jan op het Berge x Tonnisken op het Berge [laten kinderen dopen in 1638, 1643 en 1646]

1654: Luckus op het Berge

1672: Arent op Berge

1675-1678: dochter Geertien Arents x Gerrit (Bartels) op Berge

1682: zuster Altjen Arens x Tonnis Jansen Daniels

1688: wednr. Tonnis Jansen Daniels 2x Jenneken Egbersen

1707: zoon Jan Tonnissen x Sophia Voskamps

1715: Derk Teunissen op het Barghe x Aeltien van Seijst

1718-1756: wednr. Derk Teunissen 2x Maria Hendericksen

1756: zoon Hendrik Derksen/Bargerman x Maria Peters Bosman

1780: Berendt Oldenkamp x Janna Hissink

1812-1858: zoon Albert Oldenkamp x Fredrica Groot Enzerink

1858-1918: dochter Aaltjen Oldenkamp x Derk Bielderman

1918-1926: wed. Aaltjen Oldenkamp

1935-1939: Willem Dijkman x Hentje Meenink

Bijzonderheden omgeving boerderij

Muuranker met jaartal 1830

Bronnen

(1) doopboek Vorden

(2) G. Dijkhuizen,Uitbreiding Kadastrale Atlas 1832 Vorden

(3) C.J. Kolman et al., 1998. De boerderijen op het landgoed Hackfort, bouwhistorische inventarisatie i.o.v. Vereniging Natuurmonumenten

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt

16-12-15

Overige bijzonderheden

 

Foto's

Nrs. 1-2-3-4: Coll. Gerard W. Klunder; nr. 5 mw. G. Bulten-Dijkman, schilderij ongeveer 1935