Vormgeving website

De website heeft een bescheiden wijziging ondergaan in stijl en vormgeving.  Deze aanpassing was noodzakelijk geworden door de eisen van leesbaarheid bij het gebruik van smartphones en tablets in diverse schermafmetingen.

Om dit te kunnen realiseren is een bijzondere samenwerking ontstaan met Kurt Schneider van Schneider Webdesign. Kurt was bereid om het oude ontwerp te beoordelen en dit op kritische punten aan te passen, rekening houdend met de wensen van Oud Vorden, alles in nauwe samenwerking met de webbeheerder.

Uit waardering heeft Oud Vorden de vermelding van de bedrijfsnaam onderaan de website toegestaan.

Meer dan 9000 inwoners van Vorden gepubliceerd

Dank zij de regelmatige bijdragen van Wim Jansen heeft de Genealogiecommissie inmiddels meer dan 9000 inwoners van Vorden in hun stambomen beschreven met de toevoeging van de familie Zweverink.

Lees meer: Meer dan 9000 Vordenaren gepubliceerd

Wim Jansen erelid

Tijdens de Niejaorsvesite is Wim Jansen wegens zijn grote verdiensten voor Oud Vorden voorgedragen als erelid. Dit werd door de leden met een luid applaus ondersteund. De benoeming zal plaatsvinden op de Jaarvergadering van 24 februari 2016.

Meer dan 8000 inwoners van Vorden beschreven

Dank zij de niet aflatende ijver van Wim Jansen heeft de Genealogiecommissie inmiddels meer dan 8000 inwoners van Vorden in hun stambomen beschreven met de toevoeging van de familie Kieskamp. Voor Wim Jansen is het zijn 100ste stamboom voor Oud Vorden.

Lees meer: Meer dan 8000 inwoners van Vorden beschreven

't Geet deur

Tijdens de Rabobank ledenavond op 29 oktober in de Schouwburg in Lochem eindigde de Oudheidkundige Vereniging Oud Vorden in een spannende race op de tweede plaats, goed voor een maximale bijdrage uit het Coöperatiefonds van € 7000.

Lees meer: 't Geet deur

100ste boerderij beschreven

Sinds de start in januari 2013 heeft de Boerderijcommissie nu de 100ste boerderij beschreven. Het is "Boersbroek" aan de Okhorstweg. Gezien de diepgaande archiefstudies die hieraan ten grondslag liggen is dit een geweldige prestatie.