Zoeken

Binnenkort

   Dialectmiddag 23 november 2023

   Geschiedenis van eten en drinken

13 november 2023 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

Hamminkweg 1

Hammink
Beschrijving

Boerderijnaam

HAMMINK

Huidig adres

Hamminkweg 1

Wijk

Delden (laatste wijkadres B95)

Oudste vermelding

1336: Hamminck (1)

Oude benamingen

1492: Hammynck (2)

1541: Hamminck Grote Hofstede (4)

Betekenis naam

Hammo > Hammink: nederzetting van ene Hammo en de zijnen (3)

Andere vermeldingen

1614, 1640, 1642: Groot Hamminck (4)

1715, 1740, 1755, 1780, 1785, 1786: Groot Smeenk of Groot Smeink (4, 5, 6, 7)

1766, 1784, 1826: Groot Smedink of Hammink (4, 8, 9)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

1646: Smeijnck: Berent Kilholt (10)

1646: Hamminck: Berent Kilholt (10)

1663: Hamminck of Smeinck (11)

Leenaktenboeken

1336: leengoed van Baer (1)

Kadaster 1832

Oud: Sectie H nr. 293

Nieuw: Sectie H nr. 287

Bouwjaar

Oud: afbraak 1865 (12)

Nieuw: herbouw ca. 1895 (13)

Verbouwing

1911, 1912, 1952, 1978: (13, 14)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

Gemeentelijk monument

Eigenaren

ca. 1356: Diederyc van Hacvoerden (1)

ca. 1356: Lambert Geerdeszoen (1)

1382: Bertolt Hamminck (15)

1492: Hackfort (2)

1514: Bernt van Hackfort (1)

1517: Bernt van Hackfort x Margareta van Egmont verkopen aan Tonnis Kystemacker x Anabelle (4)

1547: zoon Thonis Kistemacker (4), ½

1547: broer (Joachim) Kistemacker (4), ½

1610: Abraham Vincks x Victoria Obbekincks , Loijs Finson verkopen aan Henrick Lubbers (Hoikemaker) x Geertruit Gerrijtzen en aan Berentjen van Gruijssen wed. Aerent van Gruijssen (4, a), elk hun part van een deel

1614: Hendrick Lubbertsen x Geertruidt Geretzen, en Berentjen Willemsen wed. Bart van Greijsen verkopen aan Jacob Hoberdinck x Margareta Claesen (4, b), Groot Hamminck

1632: dochter? Garbrich Hoeberdincks x Johan Ligger te Kampen verkopen aan (half?)broer Johan Mosel x Odilia Klokhorst (4, c), 1/10 (kopers bezaten reeds 5/10, maakt 6/10)

1640: verwanten Everweijn Janssen, Jantien Everweijns x Cornelis Joosten Klimmer, en Jan Everweijn Hoen x Toontien Blocks verkopen aan Berent Kilholt x Nieltien Tonissen (4, d), 3/10

1642: Johannes Koelhaes, Frants Andrijssen en Berent Lambert verkopen aan Berent Kilholt x Nieltien Tonnissen (4), 3/10, Groot Hamminck

1680: Johan Kistemacker (4), aandeel

1698: Mecheltien Wentinck wed. Wensinck verkoopt aan Ludolph Rhijnvis (4, e), ¾

1698: Otto Wentinck (x Gueltien Clumpers wed. Jan Wensinck) verkoopt aan Wilhelm Engelen (x Catarina Berentsdochter Kilholt) (4, f), ¼ van ½

< 1755: Berent Kelholts kleindochter Mechtild Kelholt x Gerhard Opgelder verkopen of vermaken aan Johan Sebastiaans Flenderus x Catharina Franken (4)

< 1755: Johan Sebastiaan Flenderus x Catharina Franken (4)

1755: (schoon)zuster Hendrica Franken (4)

1766: de erven van Hendrica Franken verkopen aan Willem Aberson, Berent en Willem Schuijlder (4, 16, g), Groot Smedink of Hammink

1766: Berent Schulder x Hendrica Berentsen, Willem Schulder x Margrita Berentsen, Willem Aberson (1x Geesken Willemsen, 2x Hendrica Bloemendaal) verkopen aan Willems zoon Peter Aberson (4), Groot Smedink of Hammink, incl. landheerswoning en boerenhuis

1783: wed. Hendrika Aberson-Lebbink

1784: wed. Hendrika Aberson-Lebbink 2x Roelof Cornegoor

1826: dochter Hendrika Kornegoor x Garrit Jan Jolink verkopen aan Borchard Frederik Willem van Westerholt, Huis Hackfort (9)

1853: dochter Charlotte Elisabeth Louise Maria van Westerholt x Wilt Adriaan Wilbrenninck (13)

ca. 1867: dochter Everdina Charlotta Jacoba Wilbrenninck x Alexander Adolph Eduard Johan Reinoud Brantsen (13)

1905: Hendrika Reerink wed. Gerrit Burkink (13)

Bewoners

1613: Reijnt Smeinck op Hammink x Marrie Sloemers (4)

< 1634: Herman op Hamminck x Griete Warners Abbinck (4)

1637: wed. Griete Abbinck 2x Jan Henricksen op Garmel

1638: andere Jan op Hamminck x Nn

1697 (1691?): Wander Daniels Hamminck x Aeltjen Steevens Winkelman

1707: Egbert Jansen van het Laer (Almen) alias Veltmaet (Barchem) alias Hammink x Johanna Hassincks wed. Jan toe Winckel alias Veltmaet

1741: wed. Johanna Hammink-Hassincks

1743: wed. Johanna Hammink-Hassincks, en zoon Jan Egtbers op Hammink x Jenneken Janssen wed. Hendrik Peters Klaphekke

1751: zoon Jan Egberts Hammink x Jenneken Janssen

1756: wed. Jenneken Hammink-Janssen

1768: Jan Garretsen Voskuil alias Smeenk op Hammink x Jenneken Garretsen Wesselink

1773: Peter Aberson x Hendrika Lebbink

1783: wed. Hendrika Aberson-Lebbink

1784: wed. Hendrika Aberson-Lebbink 2x Roelof Arends Cornegoor

1820: Roelof Kornegoor, en dochter Hendrica Cornegoor x Garrit Jan Jolink

1830: Garrit Jan Jolink x Hendrica Cornegoor

1832: wed. Hendrica Jolink-Cornegoor

1834: Derk Jan Rossel x Berendina Groot Obbink

1849: Derk Jan Rossel x Berendina Groot Obbink, en dochter Reintjen Rossel x Albert Tjoonk

1865: wed. Berendina Rossel-Groot Obbink, en dochter Reintjen Rossel x Albert Tjoonk

1869: Albert Tjoonk x Reintjen Rossel

1871: wedr. Albert Tjoonk

1875: zoon Harmen Tjoonk

1876: Harmen Tjoonk x Johanna Margaretha Heijink

1905: Hendrika Burkink-Reerink wed. Gerrit Burkink

1916: wed. Hendrika Burkink-Reerink, en zoon Jan Burkink x Reindina Hendrika Steenblik

--------------------------------------------------------------------------------------------------

De (Heren-)Kamer, alias Oud Hammink: (h)

< 1788: Jan Waansink x Grada Hammink (i)

1788: wedr. Jan Waansink

1799: Gerhard(us) Aberson (zoon van Peter x Hendrica Lebbink)

1806: J. Krager

1811: Jan Wansink x Maria Catharina Willemsen (i)

1826: wed. Catharina Wansink-Willemsen

1847: August Lolruwe x Maria Margaretta Lammers

1848: Gerrit Emilius Slothouber x Garritjen Jolink

1861: wed. Garritjen Slothouber-Jolink

1863: wed. Garritjen Slothouber-Jolink 2x Adrianus Plasbeek

1865-1865: wedr. Adrianus Plasbeek

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

1) W. Wijnaendts van Resandt en J.S. van Veen, 1926 (red.). Register op de leenen der bannerheerlijkheid Baer en der heerlijkheid Lathum

2) GA: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen. Rekeningen van ontvangst van pondschattingen in het graafschap Zutphen, 1492-1496. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 4927 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

3) www.cbgfamilienamen.nl

4) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 54-55, 216, 222, 225, 226, 228, 229, 230, 238, 241, 252

5) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nr. 253 (transcr. Marian Kruijt)

6) Begraafboek Nederduits Gerefomeerde Gemeente van Vorden

7) GA: Archief Marke van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nrs. 824, 848

8) GA: Archief van het Kwartier van Zutphen en hun gedeputeerden. Collaterale Successie 1780-1788. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 475 (transcr. Ben Wullink)

9) ECAL: Notarissen in de gemeente Bronckhorst. Toeg.nr. 3011, inv.nr. 196

10) GA: Archief van de Staten van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcr. Ben Wullink)

11) GA: Archief Huis Vorden. Toeg. nr. 0438, inv.nr. 44 (transcr. Ben Wullink)

12) ECAL: Bevolkingsregister van Vorden

13) GA: Digilegger (Kadaster)

14) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1523, inv.nr. 563 en toeg.nr. 1529, inv.nrs. 12283, 2285

15) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Rekening van heer Johan Baliu van ontvangst van een bede van de lieden van de hertog en van andere heren in het land van Zutphen, en van uitgaven (ca 1382). Toeg.nr. 0001, inv.nr. 694 (transcriptie Ben Wullink

16) GA: Archief Familie Gallée. Toeg.nr. 0459, inv.nr. 33

17) Wikipedia

18) Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. www.rkd.nl

19) RAZ: Plaatsingslijst van de collectie Historisch kadaster Zutphen (1440-1832). Toeg.nr. 0361, inv.nrs. 1-6

20) www.ahn.nl

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2021 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

12-01-2021

Overige bijzonderheden

a) Abraham Willemsen Vinck (*Antwerpen ca. 1575, †Amsterdam 1619) was een bekende Vlaamse schilder, in 1602 te Napels gehuwd met de Italiaanse Victoria Albertsen Obekinck (*Italië 1692), van wie op basis van haar familienaam wordt aangenomen dat zij van Vlaamse afkomst was (17, 18).

Het feit dat het echtpaar, dat rond 1609 van Napels naar A’dam verhuisde, een boerderij bezat in Vorden, niet ver van het erve Obbekinck (= Groot Obbink, Hilverinkweg 3) doet echter vermoeden dat haar wortels in Delden lagen. Dit vermoeden wordt ondersteund door de volgende onroerendgoedtransacties te Zutphen:

In 1604 verkopen Abraham Vinck x Victoria Obbekinck, haar moeder Catarina Horstinck wed. Albert Obbekinck, en haar broer Arndt Alberts Obbekinck (met volmacht uit Napels) een huis aan de Barlheze in Zutphen (19).

In 1609 verkopen Abraham Vinck x Victoria Ubbekinck, haar zusters Anna en Margarita U. en haar moeder Catharine wed. Albert Ubbekinck genaamd Romeniers (met volmacht uit Napels) een huis aan de Nieuwstad in Zutphen (19), niet ver van het huis van de fam. Kistemaeker.

Aangenomen mag worden dat Victoria Alberts en broer Aerndt Alberts kleinkinderen zijn van Arndt Ailbertsz. Ubbekinck alias Romeiners, die in 1548 een huis aan de Turfstraat verkocht (19) en (gezien zijn bijnaam) banden had met Italië.

Lois Finson, eveneens uit Vlaanderen afkomstig en ongeveer gelijktijdig met Vinck woonachtig te Napels en A’dam, was een vriend, collega en zakenpartner van Vinck, met wie hij het bezit deelde van 2 schilderijen van een andere vriend, de beroemde schilder Caravaggio (17, 18)

b) Henrick Lubbers (Hoikemaker) x Geertruit Gerrijtzen woonden ook in Zutphen

c) Jacob Hoeberdinck x Margareta Claesen wed. Johan MoLöben, en haar zoon Johan Mosel (uit het eerste huwelijk?) woonden ook in Zutphen (19)

d) De familie Hoeberdinck was verwant aan de familie Everweijn (19)

e) Mecheltien Wentinck wed. Mensingh was de enige erfgename van Fenneken Kilholt x Egbert van Langenbergh/Langenborch, en woonde te Zutphen in een huis dat van Berent Kilholt x Nieltien Tonnissen was geweest (19)

f) Otto Wentinck was verwant aan (en zoon van?) Tonnis Wentinck x Altken Kilholt) en gehuwd met Gueltien Clumpers wed. Jan Wensinck

g) De erven van Hendrica Franken: Henrica Johanna Francken x Johan Conraad Marcus, Geertruijdt Aleijda Francken x Michiel Jolijn, en Eva Maria, Sidonia en Catharina Geertruidt Francken

h) In 1851 en 1861, kort voor de afbraak, wordt de (heren)kamer Oud Hammink genoemd, en zal in vervallen toestand hebben verkeerd (12)

i) Het echtpaar Waansink-Hammink was niet verwant aan de Vordense Hamminks, noch aan Jan Wansink

Foto

Overlay actuele hoogtekaart en kadasterkaart 1832 (13, 20)