Zoeken

Binnenkort

    Het nieuwe seizoen begint

            in september.

 

Sociale media

Lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt samen met het kalenderjaar van januari tot en met december.

Als lid hebt u gratis toegang tot de georganiseerde avonden (meestal 5) in het winterseizoen. Op deze avonden komen onderwerpen aan de orde die betrekking hebben op cultuur, historie en taal van Vorden en de Achterhoek. Veelal in de vorm van een lezing met een dia- of powerpointpresentatie. 

Eén à tweemaal per jaar wordt een reis door de vereniging georganiseerd, waarbij het leerzame met het gezellige wordt gecombineerd.

De leden ontvangen enkele malen per jaar het verenigingsblad 'Vordense Kronyck', waarin diverse onderwerpen worden behandeld.

Hieronder kunt u zich aanmelden als nieuw lid van de vereniging 'Oud Vorden'.

Na uw aanmelding als lid ontvangt u van ons een bevestiging van uw lidmaatschap en neemt de penningmeester contact met u op over de te betalen contributie.

U kunt daarna uw contributie storten op IBAN: NL74 RABO 0366 4065 23 t.n.v. Vereniging Oud Vorden te Vorden. Vermeld u a.u.b. 'Contributie'.

 

Contributie

Het lidmaatschap bedraagt voor het jaar 2023:

- Contributie voor dubbel lidmaatschap: € 32,-

- Voor enkel lidmaatschap: € 25,-

  Ververs Captcha