Zoeken

Binnenkort

  Dialectmiddag 21 december 2023

               Niejaorsvesite

16 januari 2024 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

Hoge Slagdijk 2

Hogeslag
Beschrijving

Boerderijnaam

HOGESLAG

Huidig adres

Hoge Slagdijk 2

Wijk

Linde (laatste wijkadres E 73)

Oudste vermelding

1476, 1500: Hogeslach (1)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

Veldnaam: -slach een (van de gemeenschappelijke gronden) afgegrensd stuk land, een aan iemand toekomend deel of strook land, een zeker aantal aaneensluitende akkers (2)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

1649: dat Hogeslach: huis, hoff, saeij en weidelant (3)

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie F nr. 148

Bouwjaar

 

Verbouwing

1902, 1913, 1954, 1973, 1981 (4, 6)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

< 1613: Johan Hogeslag x Driesken en Tonnis Haikinck x Anna (7)

1613: Mette Semmeleinck wed. Johan tho Waerle, en zoon Berent tho Lemel x Anna Lieftinck, en Mette Hummelinck wed. Jan te Lemele (6), hofstede Hogeslach

< 1637: Berent op Hogeslach (7)

1637: Anna (Janssen) wed. Berent Hogeslach (7), ½

1637: (de andere erven van Berent Hogeslach verkopen aan) Cornelis Frerix x Jenneken (7, a), ½

< 1669: erven Cornelis Frerix (en van wed. Anna Hogeslach?) (7, b)

1669: Rutger Jansen to Brandenborch x Gerritien Lamberts Enserinck (7), het geheel

1743: Gerrit (Hendriks) Bokhorst (x Geesken Hannink) c.s. (8, c)

1752 (1746): (Rutgers kleinzonen) Reutgert en Lammert (Hendriksen) Brandenburg en Gerrit Bockhorst (9)

1754: Gerrit Bokhorst c.s. (8)

< 1776: Eimbert Berends x Hendersken Garrits (7), 1/8

1776: Hendrik (Gerritsen) Boekhorst (7), 1/8

< 1781: Berendjen (Gerritsen) Bokhorst wed. Reindt Arendts Ligtenberg alias Bovenman (7), 1/8

1781: Gerrit Rutgersen Bokhorst (7, c), 1/8

< 1784: Christina, Johanna Elisabeth, Johanna Hendrietta Brandenborg en zuster Hendrica Brandenborg x Hendrik Runneboom (7, d), 1/8

1784: Albert Woestenenk (7), 1/8 (e)

1790: Hendrik Rutgersen Bokhorst (8, 10, c)

< 1796: erven Hendrik Rutgersen Bokhorst (7, 8, 10, 11, c, f, g)

1796: Jan Berend (Lammertsen) Brandenberg en neefje Aalbert Woestenk (7, 8, 10, 11, f, g), elk ½

1804: Jan Berend Brandenbarg x Aaltjen Kranenbarg (7), ½

1805: wed. Aaltjen Brandenbarg-Kranenbarg (7), ½

1814: Albert Wuestenenk vermaakt aan neefje Harmen Wuestenenk (x Anna Mennink) (4, 5), ½

1854: dochter Henders Wuestenenk x Hendrik Verstege, en Teunis Klein Geltink x Johanna Gardina Huurneman (4), elk ½

1854: de erven Brandenbarg verkopen aan Teunis Klein Geltink x Johanna Garritdina Huurneman (5), 23/120 deel, zoals geërfd van hun ouders Aaltjen Kranenbarg x Jan Berend Brandenbarg

1866: dochter Hendrika Johanna Klein Geltink x Evert Jan Bloemendaal (4)

1919: dochter Hendrika Johanna Bloemendaal x Hendrik Klein Geltink (4)

Bewoners

1476: Hermen in Hoegeslach (1)

1500: Herman int Hoge slach (1)

1500: Berent op Hoge slach (1)

1500: Johan int Hoge slach (1)

< 1637: Henrick op ‘t Hoogeslach

1637: dochter Jenneken Henricksen x Cornelis Frericksen Heijinck

< 1669: Cornelis op Hogenslach wedr. Jenneken Henricx (7)

1692: Hendrik Gerrits (op ‘t) Hogeslag x Janna Rutgers Brandenborg

1710: Berent Berents op ’t Hogeslag x Jenneken Jansen

1738: dochter Aaltjen of Anna Berends Hogeslag x Berend Gerritsen Grevenslag alias Hoogslagh

1762: zoon Garrit Hoogeslag x Janna Duistermaate

1791: Jan Berent Lammertsen Brandenborg alias Hoogeslag x Aaltjen Kranenbarg

1805: wed. Aaltjen Kranenbarg 2x Jan Heurneman (wedr. Geertjen Hallers)

1836: wedr. Jan Huerneman of Huurneman, en dochter Johanna Gardina Huurneman x Teunis Klein Geltink

1840: Teunis Klein Geltink x Johanna Gardina Huurneman

1866: Teunis Klein Geltink x Johanna Gardina Huurneman, en dochter Hendrika Johanna Klein Geltink x Evert Jan Bloemendaal

1869: wed. Johanna Gardina Klein Geltink-Huurneman, en dochter Hendrika Johanna Klein Geltink x Evert Jan Bloemendaal

1875: wed. Johanna Gardina Klein Geltink-Huurneman, en schoonzoon/wedr. Evert Jan Bloemendaal 2x Harmina Meulenbrugge

1890: Evert Jan Bloemendaal x Harmina Meulenbrugge

1907: Evert Jan Bloemendaal x Harmina Meulenbrugge, en dochter Hendrika Johanna Bloemendaal x dubbelneef Hendrik Klein Geltink (g)

1909: wedr. Evert Jan Bloemendaal, en dochter Hendrika Johanna Bloemendaal x Hendrik Klein Geltink

1919: Hendrik Klein Geltink x Hendrika Johanna Bloemendaal

1931: zoon Evert Jan Klein Geltink x Jantjen Lenderink

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) Hiernaast waren er weidelanden genaamd Willem Gotinx Hogeslach alias Sluterije (zie Sluiterij, Vosterweg 2, opmerking a)

Bronnen

1) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Rekening van ontvangst van een schatting in het kerspel Vorden, en van uitgaven (1476). Toeg.nr. 0001, inv.nr. 1036, 1037 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

2) J. Verdam. 1956. Middelnederlandsch Handwoordenboek

3) GA: Archief van de Staten van Zutphen en hun Gedeputeerden. Verpondingskohier Scholtambt Zutphen. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcr. Ben Wullink)

4) GA: Digilegger (Kadaster)

5) ECAL: Notarissen in de gemeente Bronckhorst. Toeg.nr. 3011, inv.nrs. 178, 214

6) ECAL: Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1523, inv.nr. 219, en toeg.nr. 1529, inv.nrs. 2954, 2957, 2961

7) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 72-75, 225, 229, 233, 235, 252, 254 (transcr. Ben Wullink)

8) GA: Archief Marke van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nrs. 0366, 159, 824, 843, 853

9) GA: Archief Huis Vorden. Toeg.nr. 0438, inv.nr. 46

10) GA: Archief Familie Gallée. Toeg.nr. 0459, inv.nrs. 3, 13B, 13C, 13D

11) Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden Toegangsnummer Resoluties van Gedeputeerden betreffende de collaterale successie Periode 1795-1797. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 476

12) www.ahn.nl

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2023 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

25-02-2023

Overige bijzonderheden

a) De erven Berent Hogeslach: Tonnis Wolterinck x Trijne, Berent Stapelbroeck, Bartholomeus Petersen, Gerhardt Wardeniers x Marry, Jan ten Ham x Elske, Berent Hummelinck en moeder Fenne Hummelinck en niet genoemde broers, en Jenneken Drosten

b) erven Cornelis Frerix: Berent Cornelissen x Stine, Chris Cornelissen, en de kinderen Frerick, Henric en Tonnis) van Cornelis op Hogenslach wedr. Jenneken Henricx, en (ter andere zijde?) Warner Wissinck x Lijse (1/6 deel) en Berent Lansinck x Geertien (1/6 deel)

c) De relaties binnen deze familie Bokhorst en tot Rutger Brandenborch zijn niet helemaal duidelijk, evenmin als het gebruik van de toenaam (Rutgersen Bokhorst en Bokhorst Rutgersen)

d) Christina, Johanna Elisabeth, Johanna Hendrietta Brandenborg en Hendrica Brandenborg waren dochters van Rutger Hendriksen Brandenborg x Gardina van de Koppel, en achterkleindochters van Rutger Brandenborg

e) Albert Woestenenk was een zoon van Harmen Hendriksen Brandenborg x Maria Pasman, en een neefje van Rutger en Lammert Hendriksen Brandenborg

f) De erven Hendrik Rutgersen Bokhorst: neefje Jan Hendrik Nijland, Geesken Bokhorst (*1734), zuster Berentjen Bokhorst, Hendrik Bokhorst Rutgersen en Hendrik Lansink (zoon van Jan Lansink x ene Geesken Bokhorst (*ca. 1713, uit onbekende ouders). Laatstgenoemde was vermoedelijk rond 1713 geboren uit onbekende ouders en enige tijd woonachtig op het Schaars in Wichmond, tezelfdertijd als Maria Rutgers Brandenborg

g) Neef en nicht via vaders en moeders zijde

Foto's

Hoogtekaart, bewerkt (12)