Zoeken

Binnenkort

   Dialectmiddag 23 november 2023

   Geschiedenis van eten en drinken

13 november 2023 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

Kapelweg 0

Groot Bleumink
Beschrijving

Boerderijnaam

GROOT BLEUMINK

Huidig adres

Kapelweg 0 (ill. 1)

Wijk

Mossel

Oudste vermelding

1545, 1564 (1, 2, a)

Oude benamingen

Bloeminck (uitspraak [blömink])

Betekenis naam

Toenaam (naar het toponiem) bloem- ‘beste in zijn soort’, met afstamminsgsuffix –ink (gelijknamig erve in Geesteren ook wel Bluomink of Blominc) (3)

Andere vermeldingen

(Groot) Bloemin(c)k, Blominck, Bluijmink, Blumink, Bluemink, Bleumink (b)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Herman Bloeminck, an gesaey in den Dijck tientvrij 8 mlr. (4)

Leenaktenboeken

09-08-1662: Maria Magdalena van Limborch, douairiere van Nassau, als erfgename van haar vader Georgh Ernst graaf van Limborch en Bronkhorst, beleend met het huis den Wildenborch, waaronder de erven Groot Bloeminck en Cleyn Bloeminck (5, c)

Kadaster 1832

 

Bouwjaar

 

Verbouwing

 

Type boerderij

 

Monument

 

Eigenaren

Huis Wildenborch

Bewoners

1564: Henrick Bloeminck (2)

< 1634: Willem Bloeminck

1641: zoon Hermen Blominck x Reintien Jansen Olthuys

1682: Berent Groot Bloeminck

1693: zoon Jan (op Groote) Bloeminck (1x Marritjen ter Meulen), 2x Hendersken Nijenhuis

1714: dochter Johanna Bloeminck of Bluemink x Jan Derk Blokhuis alias (Groot) Bluemink

1760: zoon Arent of Aerd Bloeminck

1779: Gerrit Vruggink x Berendina Haneveld

1780: Peter Polman x Engelina Kerkhof (d)

#

Bijzonderheden omgeving boerderij

< 1545: De molen, Blokhuis, Bloeminck en de door Reijnt en Bartolt gepachte goederen waren door de bouwmeester van de Wildenborch gebouwd, op wens van de heren van Wisch, die hun Wildenborchse bezit uit wilden breiden, zodat alles tot aan de (Baakse) beek aan de Wildenborch toebehoorde (1, c, ill. 1).

Bronnen

1) RAZ: Archief van het scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 54-55 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

2) GA: Archief Huis Wildenborch. Toeg.nr. 0441, inv.nr. 3

3) Geintegreerde Taalbank Online, Instituut voor Nederlandse Lexicologie

4) GA: Archief van de Staten van Zutphen en hun Gedeputeerden. Verpondingskohier Scholtambt Zutphen. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcr. Ben Wullink)

5) J.J.S. Sloet & J.S. van Veen, 1917. Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen. Het Kwartier van Zutphen

6) GA: Kaartenverzameling. N. van Geelkercken, 1640. Plan tot verdeling van het Wierserbroek. Toeg.nr. 0509, inv.nr. 930

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2020 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

04-02-2020

Overige bijzonderheden

a) Henrick Bloeminck, genoemd in een extract uit het Kondschappenboek van Zutphen, getuigde dat de Wildenborchse bouwlieden alleen onder het gezag of rechtsbevoegdheid van de heer aldaar stonden en dat de heren van de Wildenborch van ouds het recht hadden om vrijgeleide te geven aan "doodslagers"

b) Tot 1641 is er alleen sprake van Bloemink, vanaf 1662 van Groot Bloemink en Klein Bloemink

c) De laatste mannelijke eigenaar van de Wildenborch uit dit geslacht was Joachim van Wisch, die in 1544 overleed, en werd opgevolgd door zijn zuster Ermgard x George van Limburg Stirum

d) Groot Bleumink is zeker nog bewoond geweest tot het overlijden van Peter Polman en zijn vrouw (een week na elkaar) in 1780, op Groot Bloemink.

Foto's

1: (6)