Zoeken

Binnenkort

        9-30 mei Expositie
    Details: zie Laatste nieuws

Sociale media

BOE 2 Weppel voor & westzij 2019
BOE 3 Weppel westzij 2019
BOE 4 Weppel achter 2019
BOE 5 Weppel achter & oostzij 2019
BOE 6 Weppel  oostzij 2019
BOE 7 Weppel 2010
BOE 8 Weppel eind jaren 40
BOE 9 Weppel situatieschets 1965
BOE 10 Weppel plattegrond 1965
F01 Boerderij De Weppel 1963
F01 De Weppel begin 50

Oude Zutphenseweg 2c en 2d

De Weppel
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

DE WEPPEL

Huidig adres

Oude Zutphenseweg 2c en 2d

Wijk

Veldwijk (laatste wijkadres C145)

Oudste vermelding

1476 (1, a)

Oude benamingen

Die Weppele

Betekenis naam

Afgeleid van een oudsaksische veldnaam *wapul 'moeras' (2, b)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

De Weppele, een hofstede: (eigenaar) Blockhuijs

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie K no. 683

Bouwjaar

 

Verbouwing

1925 (verbouw achterhuis), 1965 (sloop haaks aangebouwd bedrijfs-gedeelte en bouw nieuwe bedrijfswoning), 1977, 2009 (3; zie ill’s 11 en 12)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

1565: Willem Gotinck x Marie (4)

1567: Hadewich to Bramel (4)

< 1573: Henne op de Voort x Hanken (4)

1573: Hendrick Sweverinck x Armgart op Blokhuis (4, c)

1586: Willem van Raesfelt x Elisabeth (4)

< 1609: Aeltien Dappers (4, d)

1609: (Hendrickszoon?) Johan Blockhuis alias Sweverinck x Marria (4)

< 1647: Berent Blokhuis x Lijsebeth Blockhuis (4)

1647: Derk Raeben op Blokhuis x Marrie (4)

1649: Blockhuis (5, e)

1706: Jan Teunissen op ’t Blockhuis (4, f)

1729: nicht Eva op de Weppel en zuster Maria Blokhuijs alias Laarman (x Jacobus te Knoeve op Klein Laar)

1748: (Maria’s zoon?) Jan Laarman (6, 7)

1780: (Jansdochter?) Janna Laarmans x Garrit Wevering alias Gotink alias Nijen Kuiper (6, 7)

1793: Albert Goldenbelt (x Essele Wesselink) (6, 7, g)

ca. 1825: zoon Derk Jan Goldenbelt (x Garritjen Velhorst) (8)

ca. 1856: (dochter Aaltjen Goldenbelt x) Willem Zweverink (8)

1864: Jan Willem Waarle (8)

1890: behuwd achternicht wed. Grada Veltkamp-Lijftogt (8)

1915: zoon Albert Jan Lenselink (x Jantje Massink) (8)

Bewoners

De Weppel:

1573: Jan op de Weppele x Jenneken (4)

< 1609: Hendrick Sweverinck (4)

1609: (zoon?) Berent Sweverinck (4)

1635: Henderick op de Weppele

1640: Dries op de Weppel

1670: dochter Jenneken Driesen x E(n)gbert op de Weppel

1687: wed. Jenneken Driesen x Jeurjen Gerritsen

1718: (Jennekens zoon?) Jurrien op de Wuppel (h)

1724: Willem op de Wuppele

1789: Albert (Weppelman) Goldenbelt x Essele (Groot) Wesselink

1815: Albert Goldenbelt x Essele Wesselink, en zoon Derk Jan Goldenbelt x Garritjen Velhorst

1823: wed. Essele Goldenbelt-Wesselink, en zoon Derk Jan Goldenbelt x Garritjen Velhorst

1825: Derk Jan Goldenbelt x Garritjen Velhorst

1836: Derk Jan Goldenbelt x Garritjen Velhorst, en dochter Aaltjen Goldenbelt 1x neef Willem Zweverink

1849: wedr. Derk Jan Goldenbelt, en dochter Aaltjen Goldenbelt x Willem Zweverink

1861: wed. Aaltjen Zweverink-Goldenbelt 2x zwager Garrit Zweverink

1864: Jan Willem Waarle, en achternicht Janna Waarle x Jan Willem Veltkamp

1877: wedr. Jan Willem Veltkamp 2x Grada Lijftogt

1891: wed. Grada Veltkamp-Lijftogt 2x Goossen Lenselink

1915: zoon Albert Jan Lenselink x Jantje Massink

 

De Weppel-Kamer:

1799-1803: Hendrik Jan Rossel

1845: Albert Zweverink (broer van Willem, Garrit en Maria) x Willemken Geesink

1848: Jan Bobbink met moeder en dochter, beiden Harmina Bobbink genaamd

1852-1864: Garrit Jan Hogevonder x Maria Zweverink (zuster van Willem, Garrit en Albert, resp. nichtje en neefjes van Derk Jan Goldenbelt)

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

1) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Rekening van ontvangst van een schatting in het kerspel Vorden, 1476 en ca. 1500. Toeg.nr. 0001, inv.nrs. 1036 en 1037 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

2) B.J. Hekket, 1982. Oost Nederlandse Familienamen

3) ECAL: Archief Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1523, inv.nr. 870 en toeg.nr. 1529, inv.nrs. 5327, 5328, 5330

4) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 218, 221, 223, 225, 230, 252 (transcr. Ben Wullink)

5) GA: Archief Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeer-den. Verpondingskohieren 1649-1650. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398

6) GA: Archief Familie Gallee. Toeg.nr. 0459, inv.nrs. 13B, C en D

7) GA: Archief Marke van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nrs. 155, 156, 158, 159, 160

8) Digilegger (Kadaster)

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2019 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

01-02-2019

Overige bijzonderheden

a) De Weppel was oorspronkelijk, en nog heel lang de (veld)naam van het gehele gebiedje rondom de Weppel, waar meerdere bouwlieden of katers hun woonstede hadden, zoals blijkt uit de verschillende belastingplichtigen (Horst, Reijnt, Jan, Wilmer en Johan op die Weppele) in de schattings-registers van 1476 en ca. 1500 (1)

b) Het gebiedje is vernoemd naar de nabijgelegen Weppel(e), een afwatering die later ook wel Leuksche Laak werd genoemd

c) Hendrick Sweverinck was in 1586 woonachtig op Blokhuis in de Wildenborch (4)

d) Aeltien Dappers had het goed verm. geёrfd van haar ouders Harbert Dapper x Cristina Gans, die het in 1587 hadden ontvangen als onderpand voor een schuld van Willem van Raesfelt (4)

e) vermoedelijk Derck Blockhuys, de vader van Teunis en Joost (vader van Eva en Maria Blockhuijs)

f) oom van Maria Blockhuijs (x Jacobus Knoef/ten Knoeve uit Ruurlo); woonde op het Blokhuis in de Wildenborch

g) Albert Goldenbelt, wiens huis aan de Weppel was afgebrand, krijgt toestemming om een nieuw huis te zetten op de markegrond aldaar

h) In 1657 krijgt een dochter van Dries op de Weppel een onecht kind dat Jorien wordt genoemd

Foto's

F010066 (1963) en F010065 (begin jaren ’50), collectie Oud Vorden

9 en 10: (3)