Zoeken

Binnenkort

        9-30 mei Expositie
    Details: zie Laatste nieuws

Sociale media

Beschrijving

Boerderijnaam

DE SOMP

Huidig adres

Polweg 4 (voorheen Lankhorsterstraat 25)

Wijk

Wichmond (laatste wijkadres D 74)

Oudste vermelding

1794 (1)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

Moeras(sige grond) (2)

Andere vermeldingen

1794: Assaks Somp, Sump, Wullingslag, Boerlermathe (1)

Verpondingskohieren

 

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie E nr. 46

Bouwjaar

ca. 1876: ver- of herbouw (3)

Verbouwing

1881, ca. 1913 (aanbouw rosmolen) (3, a)

1960, 1971 (4)

Type boerderij

Krukhuis

Monument

 

Eigenaren

1790: Stephania Francisca Noortwijck wed. Arnoldus Otto draagt over aan neefje Willem of Wilhelmus van de Velde en aan achterneefjes Gerhardus Marinus en Antonij Bernardus Roeloffsen (1, 5, b) een weide genaamd de Somp of (Halve) Boerlermate

1794: Anthony Bernardus Roeloffsen (x Catharina Constantia Schemminck) (1, 5, 6), verkrijgt katerstede de Somp alais Assakkamp, Wullingslag of Boerlermate

1802: zoon Reinerus Antonius Roeloffsen verkoopt aan Harmanus Stroman (5, 6), katerstede (Assaks) Somp, alias den Halven Somp of Wullinkslag

< 1832 (1818?): (achterneefje) Jan Willem Mellink (3)

1837: moeder Berendina Gallée wed. Jan Mellink (3)

1844: zoon Jan Willem Mellink x Maria Sophia Gallée (3, c)

1878: dochter Berendina Antonia Mellink (x Marinus Gewin (3)

1918: de erven Gewin (3)

Bewoners

< 1829 (1811?): Berend Saalbrink x Fenneken Fokkink

1837: wed. Fenneken Saalbrink-Fokkink

1842: wed. Fenneken Saalbrink-Fokkink, en zoon Antonij Saalbrink of Saarbelink x Maria Gotink

1853: Antonij Saalbrink x Maria Gotink

1861: wedr. Antonij Saarbelink

1869: wedr. Antonij Saarbelink, en dochter Berendina Johanna Saalberink x Hendrikus Bernardus Mentink

1881: Gerrit Bruil x Aaltjen Diepenbroek, en zoon Gerhard Herman Bruil x Grada Mina Doornink

1884: wedr. Gerrit Bruil, en zoon Gerhard Herman Bruil x Grada Mina Doornink

1902: Gerhard Herman Bruil x Grada Mina Doornink

1906: Marinus Luesink x Geertruida Luimes

1915: wedr. Marinus Luesink

1931: Albert Maalderink x Jantje Gerritdina Lenselink

1938: Albert Maalderink x Jantje Gerritdina Lenselink, en zoon Jan Reinder Maalderink x Anneken Groot Roessink

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) De rosmolen is verdwenen maar de semi-ronde uitbouw aan het huis waar de molen zich bevond is er nog steeds

b) De grond was reeds lang in handen van de families Amptink > Noortwijck. In 1722 was deze weide nog vrij en allodiaal, in 1726 voor de helft leenroerig aan het huis Bronkhorst (6)

Bronnen

1) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Opdrachten, vestenissen en andere voluntaire akten. Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 244, 245 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

2) M. Schönfeld, 1980. Veldnamen in Nederland

3) GA: Digilegger (Kadaster)

4) EAL: Gemeentebestuur van Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1530, inv.nrs. 888, 905

5) RAZ: Archief Scholtambt Zutphen. Toeg. nr. 0338, inv.nr. 253 (transcr. Marian Kruit)

6) GA: Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nrs. 461, 469

7) E.A.M. Claassen, 2016. Noortwijck. Een geslacht van landheren te Vorden, 1500-1800. Canon van de geparenteerde familie Ockhorst

8) www.ahn.nl

9) Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2021 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

07-08-2021

Overige bijzonderheden

c) Jan Willem Mellink x Maria Sophia Gallée waren neef en nicht, en Harmanus Stroman was hun beider oudoom

Foto's

Overlay actuele hoogtekaart (8), kadasterkaart-1832 (1) en luchtfoto-1983 (9)