Zoeken

Binnenkort

  Dialectmiddag 21 december 2023

               Niejaorsvesite

16 januari 2024 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

BOE 2 woningen Stoffel en Hendrick Duitsen 1651

Wiersserbroekweg 0

Duitse
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

DUITSE

Huidig adres

Wiersserbroekweg 0

Wijk

Linde

Oudste vermelding

1636 (1)

Oude benamingen

Duijtsch(e), Dui(j)ts(e), Duijtsken, Duijsken, Dusken, Dutse(n), Dussen, Duitzen, Deutzen

1676: Nije Erve, ook ‘Duytschen goet’ (2, a)

Betekenis naam

Speculatief: ‘Duitser’ (vgl. het nabijgelegen erve de Sasse: ‘Sakser’, d.w.z. iemand afkomstig uit Saksen, en de bijgelegen Duitskamp en Saskamp)

Andere vermeldingen

1663: Stoffer Duitssen (3)

Verpondingskohier van Kreynck 1649 (4)

Neije Erve: is (van) Raesvelt (eigenaar van de Wiersse)

Neije Erve: daer Hendrick op woont, ‘t gesaeij in Berchem (d.wz. aan de overkant van de weg, over de gemeentegrens)

Hendrick Simons Stee: Duijtsch aen die Wijrsche, maeckt het lant te lande en woont daer voor gratis, is gestimmet dat nu te lande is (b)

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie E nr. 78

Bouwjaar

1827: afgebrand en niet herbouwd

Verbouwing

 

Type boerderij

 

Monument

 

Eigenaren

Huis De Wiersse (5)

Bewoners

< 1636: Roulof Berentsen Duijtsche alias Roloff op de Nije Erve x Stijne Duitsche (6, c)

1636: wed. Stijne Duijtsche 2x Henrick Lambertsen Roulvinck alias Duitsen (d, e)

1666: dochter Jenneken Dussen x J(oh)an Flipsen Hanninck (d, e)

1700: zoon Harmen Du(i)tsen x Aeltjen Prijser

1725: dochter Jenneken Duijtsen 1x Garrit Rijckenbarg, 2x Hendrik ten Boom

1761: dochter Gardina Duitsche of Deutzen x Roelof Deurnink

1799: zoon Jan Deurnink x Janna Garvelink

1823: dochter Garritdina Deurnink x Garrit Jan Oldenboom

 

2e woning (zie ill. 2):

1636: Henrick Janssen Simenszen in de Wiersche 2x Trine Hendrixssen (b)

1639: Christopher of Stoffer Berentsen alias Duijtsken 1x Berentien Bruninck (uit Rupsel), 2x Fenneken Gerritsen Meermans (uit Neede), op het Nije Arve in de Wiersse (5, c, e)

1662: wed. Fenneken ter Meer 2x Esken Flipsen Hanninck (d)

1667: wedr. Esken Hanninck alias Dussen of Duijtsen 2x Enneken Luijders Perenpas (f)

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) Niet te verwarren met het Nijarve in Mossel (Ruurloseweg 85)

b) Hendrick Janssen Simons, zoon van Jan Simenszen en weduwnaar in de Wiersse (kind gedoopt in 1636), hertrouwde in 1638 met Trine Hendrixssen van den Bijenhoff en liet in 1639 en 1642 nog twee kinderen dopen. Hij had kennelijk een hut gebouwd op markegrond (gemeenschappelijke woeste gronden)

c) Rouloff Berentsen Duijtsche en Stoffer Berentsen waren beiden zonen van Berent Henrixen Duijsken (overleden tussen 1645 en 1649) op het “Nierve in de Wiers” waarvan in 1649 dochter Steffen Berentsen trouwde

d) De gebroeders Hanninck kwamen van het Hannink in Eibergen (Borculoseweg 51) en Hendrick Roulvinck’s familie (Rolevinck) naar alle waarschijnlijkheid van het ernaast gelegen Roolvink (voorheen nabij de Stokkersweg 11)

e) Op een kaart uit 1651 (afb. 2) staan de huizen van Stoffer en Hendrick Duitsen (“Stoffel Dutz” en “Hendr. Dutz”) naast elkaar ingetekend

f) De weduwe Enneken Perenpas hertrouwde in 1677 met Reijnt Menninck en het echtpaar lijkt naar Hummelo vertrokken te zijn

Bronnen

1) Trouwboeken Nederduits Gereformeerde Gemeentes van Almen en Vorden

2) A. Tengbergen, 1973. De acht kastelen van Vorden

3) GA: Archief Huis Vorden. Toeg. nr. 0438, inv.nr. 44 (transcr. Ben Wullink. www. vordensverleden.nl)

4) GA: Archief van de Staten van Zutphen en hun Gedeputeerden. Verpondings-kohier Scholtambt Zutphen. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcr. Ben Wullink)

5) GA: Digilegger (Kadaster)

6) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 17, 229 (transcr. Ben Wullink)

7) GA: Archief Hof van Gelre en Zutphen. Toeg.nr. 0124, inv.nr. 5292

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2020 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

02-02-2020

Overige bijzonderheden

 

Foto's

1: Overlay luchtfoto (GoogleEarth) en kadastrale kaart 1832 (locatie van het vml. plaatsje de Duitse in de gele cirkel). De 2e woning van Stoffer en Esken Duijtsen was reeds lang verdwenen

2: (7)