Beschrijving

Dr. W.C.H. Staringstraat 25

 

AWA

 

De letters zijn aangebracht met een sierlijk gestileerd smeedwerk aan de gevel. In tegenstelling tot hetgeen meestal het geval is, heeft deze woning niet altijd deze naam gehad.

Gelijk de veranderde naam, zijn de bewoners relatief vaak gewisseld. De eerste familie die er woonde was van Dam, gevolgd door de familie Groenveld.

Ook zij bleven niet lang hier wonen, tot aan de intrek van de familie Besselink. Het was deze die de naam 'De Schutterieë' in eerste instantie aan de woning verbond. Hendrik Besselink is overleden in 2001.

Toen de woning aan de huidige bewoners werd verkocht in 2002 veranderden zij de naam in de drie letters als vermeld in de kop. Ze staan voor: 'Altied Wat Anders'.

Het zou kunnen duiden op een besef van een zekere veranderlijkheid in het leven, toevallig ontstaan of door hen zelf bepaald.