Beschrijving

Margrietlaan 2a

 

Car'pe Di'em

 

Carpe diem is een Latijns spreekwoord dat Pluk de dag betekent. De zinsnede is afkomstig van de Romeinse dichter Horatius en diende als metafoor. Het was een aansporing om de dag van heden te gebruiken en niet tot morgen uit te stellen wat vandaag nog gedaan kon worden. De apostrofjes tussen de lettergrepen zijn als een extra toegevoegd, hetgeen niet gebruikelijk is. De context van de spreuk is ontleend aan een gedicht:

[...] sapias, vina liques, et spatio brevi spem longam reseces.

dum loquimur, fugerit invida aetas: carpe diem quam minimum credula postero.

 

 [...]wees wijs, zeef de wijn en tot een kort tijdsbestek moet je je lange termijn inkorten.

Terwijl wij praten ontsnapt de jaloerse tijd: pluk de dag en reken zo min mogelijk op morgen.

Later werd carpe diem ook wel opgevat als 'geniet zo veel mogelijk van de dag van heden, want …'. Daardoor vindt men de spreuk bij zowel pessimisten en somberaars als bij optimisten en levensgenieters.

Henk Meulenbrugge (overleden in 2011) en zijn Amsterdamse echtgenote Wil hebben de woning laten bouwen in 1986. Naast de woning van zijn vader, een Vordense aannemer. Tijdens de bouw woonden ze tijdelijk in deze ouderlijke woning. De spreuk is sierlijk aangebracht op een houten plaquette naast de voordeur.

Opmerking   
Bij een controleronde is de gevelnaam en/of het gevelbord niet meer aangetroffen.

HB - mei 2020