Zoeken

Binnenkort

   Dialectmiddag 23 november 2023

   Geschiedenis van eten en drinken

13 november 2023 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

Holskampweg 3

Hiddink
Beschrijving

Boerderijnaam

HIDDINK

Huidig adres

Holskampweg 3 (voorheen Holskampweg 1)

Wijk

Delden (laatste wijkadres B 27)

Oudste vermelding

1370: het goed to Hiddinch (1)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

Hidde was/is een voornaam

Andere vermeldingen

1476, 1492, 1500: Hiddinck (2, 3)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

1646: Aeltien Beckers (4)

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie G nr. 570

Bouwjaar

 

Verbouwing

ca. 1867, 1902, 1912, 1914, 1968, 1997 (5, 6)

Type boerderij

T-boerderij (a)

Monument

 

Eigenaren

1370: Engelbert Hiddinc x Alijt verkopen aan Godeken Smedingh (1)

1533: Henrick Uuterdynck, Aleyt Schuerynck, Geertken Vockinck, Aelken Vockinck gehylict Tops (7, b)

1557: Jenne Wterdinck van ’t Schurinck (8)

1634: Wolter van Elten x Berentien verkopen aan Jan Janssen x Aeltien Helmigs (9), 1/9

1646: Aeltien Beckers (4)

1688: Derck Dercksen in het Leijdack x Derkjen Gerritsen verkopen aan Arent Henricksen Brouwer x Trijntien (Catharina) Everts (9, c), 1/20

1719: Peter Hardij x Derkjen Laars, Hendrik Hardij x Elsken Heijnks, Mathijs Hardij x Aaltjen Roemeins, en Sophia Hardij verkopen aan Hendrik Jalink x Ida Alderkamp (9, d), hun resp. aandelen zoals nagelaten door hun moeder

1725: Peter Hardij, Matthijs Hardij x Gesina Locken, en Sophia Hardij x Antoni Egelink verkopen aan Henrik Jolink x Ida Alderkamp (9), ¼

1742: de Stad Zutphen verkoopt aan Ida Alderkamp wed. Hendrik Jalink (9), 3/20

1748: Johanna Arentsen Brouwer x Jan ten Bos verkopen aan Albert Antoni of Antoni Albert Hendriksen Jolink of Jalinck x Hendrina Bisschop (9, 10, c), 1/9

1764: Gerhard Everhardsen Brouwer (kleinzoon van Arent Brouwer en neefje van Johanna Brouwer) x Aleijda van de Horst, Cornelia Maria van Russel wed. Arnoldus Brouwer (Gerhardsbroer), en Anna Margaretha (Gerhardsdochter) Brouwers x Anthoni Boon verkopen aan Lambert Welmers x Maria van Meghen (9, d), 2/9

1775: (Antoni Albertszoon) Hendrik Jolink (x Sara Johanna van Hoorn) (11)

1793: Hendrik Jolink (7/9, incl. de bouwmanswoning met landheerskamer) en Hendrik Arnold Lambertsen Welmers (2/9, grond) (11)

1795: de erven Jalink verkopen aan Hendrik Arnold Welmers, Jan Willem Nordeman, Willem en Derk Wesselink en Berent Liesen of Lijsen (x Hendrika Riefelerkamp) (12)

1795: Jan Willem Norde(man) x Harmken Ruempol (9, 12)

1816: Jan Willem Nordeman x Harmken Ruempol verkopen aan Derk Wesselink x Hendrica Holskamp (13)

1841: zoon Garrit Wesselink (x Dersken Eggink) (11)

1863: zoon Hendrikus Wesselink (x Dina Willemina Broekman) (5)

1897: zoon Hendrik Wesselink (x Stientjen Rossel (5)

Bewoners

1370: Engelbert Hiddinc x Alijt (1)

1492: Luutken (3)

1538: Bartolt Hiddinck x Swene (9)

1557: Johan Bloemendael (8)

1627: Bartolt Weinck op Hiddink wedr. Griete Hilverdinck (9)

1630: zoon? Bartolt Weinck op Hiddinck 1x Lijsbeth Berents (9, 14)

1646: wedr.? Bartolt Hiddinck 2?x Lisken Luckasen op het Wal

1651: wedr. Bertelt Hijddinck 3?x Gertien Jorijensen ter Harst

1689: zoon Jurrien op het Hiddink (9)

< 1723: Hendrick op Hiddinck

< 1733: Rheijnd Hendriksen Hanenkamp op Hiddink x Henders Jansen Kleijn Hammink

1764: zoon David Hiddink x Jenneken Jansen Dijckamps (14)

< 1795 (1785?) Jan Willem Berendsen Nordeman x Harmken Hendriksen Ruumpol (14, 15)

1816: Derk Wesselink x Hendrica Holskamp

1832: zoon Garrit Wesselink x Dersken Eggink wed. Albert Ribbink

1847: wed. Dersken Wesselink-Eggink

1849: wed. Dersken Wesselink-Eggink, en dochter Hendrika Ribbink x Garrit Jan Wonnink

1862: stiefzoon Hendrikus Wesselink, en halfzuster Hendrika Ribbink x Garrit Jan Wonnink

1865: Hendrikus Wesselink x Dina Willemina Broekman

1895: wed. Dina Willemina Wesselink-Broekman

1901: zoon Derk Gerhard Wesselink

1909: broer Hendrik Wesselink x Stientjen Rossel

 

De Kamer (verm. de landheerskamer):

1814: P(i)eter Westerhoff x Johanna Maria Cornelia Bosch

1820: Nicolaus Zweifl x Wijnanda Johanna Petronella van Lingen

1826: Jan Kettelerij x Everdina Eggink

1828: Berent ten Arve x Jenneken Kleijn Joitink

1829: Hendrik Jan Teunissen x Jenneken Heijenk

1831-1836: Janna Geltink wed. Jan Kosstede

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) In een taxatierapport, opgemaakt in 1793, staat een landheerskamer vermeld (11), die gebruikt zal zijn door de elders wonende eigenaren. Rond 1900 wordt deze landheerskamer afgebroken en een rosmolen aan het achterhuis gebouwd (5)

Bronnen

1) RAZ: Regesten van de collectie particuliere Charters Zutphen 1297-1809. Toeg.nr. 0191, inv.nr. 99, regestnr. 44

2) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Rekening van ontvangst van een schatting in het kerspel Vorden, en van uitgaven (1476 en ca. 1500). Toeg.nr. 0001, inv.nrs. 1036 en 1037 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl

3) GA: Rekeningen van ontvangst van pondschattingen in de graafschap Zutphen, 1492-1496. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 1021A (transcr. Ben Wullink)

4) GA: Archief van de Staten van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcr. Ben Wullink)

5) GA: Digilegger (Kadaster)

6) ECAL: Gemeente Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1529, inv.nrs. 2994, 2995

7) GA: GA: Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Leggers van hoofd- en erftijnzen, ca. 1505-1537. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 2496 (transcr. Albert Lettink)

8) GA: Archief Gelderse Rekenkamer. Visitatieboek 1577. Toeg.nr. 0012, inv.nr. 1119 (transcr. Ben Wullink)

9) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 217, 227, 228, 229, 235, 236, 238, 240, 254 (transcr. Ben Wullink)

10) GA: Archief Marke van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nr. 841

11) GA: Archief Fam. Gallée. Toeg.nr. 0459, inv.nrs. 3, 6, 13D, 29B

12) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nr. 253 (transcr. Marian Kruijt)

13) ECAL: Notarissen in de gemeente Bronckhorst, 1812-1935. Johan Hendrik Gallée, 1812-1842. Toeg.nr. 3011, inv.nr. 196

14) J. Veenink-Harmsen, pers.comm.

15) GA: Gewestelijke besturen in de Bataafse tijd. Volkstelling Vorden 1795. Toeg.nr. 0016, inv.nr. 234 (transcr. J.B. Baneman)

16) RAZ: Historisch Kadaster Zutphen, Toeg.nr. 0361, verpondingsnrs. 26-292

17) www.ahn.nl

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2021 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

06-01-2021

Overige bijzonderheden

c) Aelyt Uuterdynck nuu wonnende up Schuerynck, Henryck oir soen (Schuerynck, Uterdinch en Vockynck waren erven in Eefde onder Warnsveld)

b) Arent Brouwer had een brouwerij en huis aan de Nieuwstad in Zutphen, later bewoond door zijn dochter Johanna Brouwers x Jan ten Bosch, de laatste eveneens brouwer. In 1690 kocht Arent een ander pand aan de Nieuwstad van Derck in 't Leydack x Dercksken Gerrits en Hendrick Nijenhuys x Hendersken Hiddinck (16)

d) De erven Hardij hadden verm. als ouders Daniel Hardij (militair met Schotse wortels) x Aaltjen Hendrix, allen in ieder geval gedurende enige tijd woonachtig te Zutphen

Foto

Overlay hoogtekaart en kadasterkaart 1832 (5, 17)