Zoeken

Binnenkort

   Dialectmiddag 23 november 2023

   Geschiedenis van eten en drinken

13 november 2023 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

Holskampweg 5

Bloemendaal
Beschrijving

Boerderijnaam

BLOEMENDAAL

Huidig adres

Holskampweg 5 (voorheen Holskampweg 3)

Wijk

Delden (laatste wijakdres B 28)

Oudste vermelding

1476, 1500: Blomendael (1)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

Veldnaam

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier

1663: Blomendael (2)

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Oud: Sectie G nr. 501

Nieuw: Sectie G nrs. 502 en 507

Bouwjaar

ca. 1926-1927: nieuwbouw (oude boerderij werd schuur) (3, 4)

Verbouwing

1926, 1927, 1997 (4)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

1492: Johan te Bloemedall (5)

1563: Berendt to Leemreijse x Anne, Gerritken wed. Johan to Leemreijse, en Aelbert to Leemreijse x Gerritken verkopen aan Jasper van Sulen x Anne (6), hun deel

1565: Peter the(n) Bloemendaal x Aeltien verkopen aan Berndt the(n) Blomendael x Anna (6, 7), kindsdeel

1572: Engbert Arnts x Geertruidt Blomendael, Albert ten Blomendael x Fenne, Johan then Blomendael x Jenneken then Blomendale verkopen aan Wilhem Ubbekinck x Mariken (6), ⅔

1572: Arendt ten Bloemendael en Gerrit Hiddinck verkopen aan Derick Hissinck (6, a), ⅓

1574: Arendt ten Bloemendael x Henrica verkopen aan Jasper van Zulen x Anne en aan Berendt thoe Leemreijse op erve Smeijnck x Anne (6), ⅓

1579: Berent te Leemreise x Anna, Anna Cloicken wed. Jasper van Zoelen en zwager Derck van Zoelen verkopen aan Derck toe Bokop x Eefsge van Wijhe (6)

1623: Eva van Wijhe wed. Derck tho Boekop draagt over aan haar zoon Berent van Hardewijck x Sophia van Briener (5)

1655: Aelbert op Nijenhuijs wedr. Lambertien verkoopt aan Henrick Haskes x Anneke (6)

1664: Engelbert Jansen x Anna Jansen op Broeckhuisen (in Baak) (6), ½

1670: Jan zoon van wijlen Henrick Haskens (5), aandeel

1683: Engelbert Jansen draagt over aan Berent (Groot) Jimminck wedr. Hilleken Gerrits (6), ½

1710: Gerrit Weninck x Janna Decanije (8)

1789: Fenneken Gerritsen Wenink x Albert Eggink dragen over aan Maria Garritsen Hissink x Willem Wesselink (9, b, c), ⅓

1789: Hendrica Gerritsen Wenink x Albert Willemsen dragen over aan Janna Gerritsen Wenink x Garrit Hissink (8, 9, b, c), ⅓

1797: Willem Wesselink wedr. Maria Hissink (10)

1832: Gerrit Groot Obbink (x Alberdina Tjoonk) (3)

1841: wed. Alberdina Groot Obbink-Tjoonk (3)

1842: Willem Onstenk x Alberdina Tjoonk (3)

1855: de erven Groot Obbink verkopen aan Willem Onstenk x Alberdina Tjoonk (11), 1/7 deel, uit de nalatenschap van hun vader Garrit G.O. en grootmoeder Hendrika Memelink

1869: zoon Gerhard Johannes Onstenk (x Catrina Memelink) (3, 11)

1919: wed. Catrina Onstenk-Memelink (3)

1925: zoon Willem Onstenk (x Reindina Grada Wonnink) (3)

Bewoners

1476, 1500: Arendt (then) Blomendael

1509: Aelbert Blomendael x Anthonia (6)

1532: Albert ten Blomendael x Gerycken (6)

1666: Borchard of Borgert op Bloemendael, en zoon Harmen Borgerts x Bertijen Joriens van de Harst

1727: Garrit Weenink x Janna Jansen van de Decanie (b)

1740: Garret (Kleijn) Wesselink x Teuntjen Harmsen Brinkerhof

1746: wed. Teuntjen Wesselink-Harmsen

1748: zoon Jan Wesselink x Berendina of Barentjen Dijkmans

1788: Jan Wesselink x Berendina Dijkmans, en zoon Willem Wesselink x Maria Hissink

1797: Jan Wesselink x Berendina Dijkmans, en zoon/wedr. Willem Wesselink 2x nicht Teun(tj)e Wesselink

1798: Willem Wesselink x Teun(tj)e Wesselink

1817: wed. Teune Wesselink-Wesselink

1820: zoon Jan Wesselink x Alberdina Tjoonk

1822: wed. Alberdina Wesselink-Tjoonk

1823: wed. Alberdina Tjoonk x Gerrit Groot Obbink

1841: wed. Alberdina Groot-Obbink-Tjoonk

1842: wed. Alberdina Groot-Obbink-Tjoonk 3x Willem Onstenk

1867: wedr. Willem Onstenk

1870: zoon Gerhard Johannes Onstenk

1881: Gerhard Johannes Onstenk x Catrina Memelink

1909: Gerhard Johannes Onstenk x Catrina Memelink, en zoon Willem Onstenk x Reindina Grada Wonnink

1919: wed. Catrina Onstenk-Memelink, en zoon Willem Onstenk x Reindina Grada Wonnink

1925: Willem Onstenk x Reindina Grada Wonnink

1935: Willem Onstenk x Reindina Grada Wonnink, en zoon Gerhardus Johannes Onstenk x Margaretha Gerritdina Wassink

                                                                                                         

De Kamer:

1830: Bernadus Olthof x Anneken Mensink

1836: Reint Eggink x Janna Bakhuis

1836-1855: Berend Wonnink x Willemken Norde

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) Deze koop is mogelijk niet doorgegaan en dit ⅓ deel werd twee jaar later alsnog verkocht aan iemand anders

Bronnen

1) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Rekening van ontvangst van een schatting in het kerspel Vorden, en van uitgaven (1476 en ca. 1500). Toeg.nr. 0001, inv.nrs. 1036 en 1037 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

2) GA: Archief Huis Vorden. Toeg. nr. 0438, inv.nr. 44 (transcr. Ben Wullink)

3) GA: Digilegger (Kadaster)

4) ECAL: Gemeente Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1523, inv.nrs. 208, 209 en toeg.nr. 1529, 3008, 3013

5) GA: Rekeningen van ontvangst van pondschattingen in de graafschap Zutphen, 1492-1496. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 1021A (transcr. Ben Wullink)

6) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 215, 217-221, 226, 232-234 (transcr. Ben Wullink)

7) RAZ: Regesten van de collectie particuliere Charters Zutphen 1297-1809. Toeg.nr. 0191, inv.nr. 99, regestnr. 1223

8) GA: Archief Marke van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nrs. 156-160, 841

9) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nr. 253 (transcr. Marian Kruijt)

10) GA: Archief Fam. Gallée. Toeg.nr. 0459, inv.nrs. 6, 14, 26E

11) RAZ: Notarissen in de gemeente Bronckhorst. Toeg.nr. 3011, inv.nrs. 214, 225

12) www.ahn.nl

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2020 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

28-04-2022

Overige bijzonderheden

b) Garrit Weenink x Janna Jansen van de Decanie waren de ouders van Fenneken Eggink-Wenink, Hendrica Willemsen-Wenink en Janna Hissink-Wenink

c) Maria Hissink was een dochter van Garrit Hissink x Janna Wenink

Foto

Overlay actuele hoogtekaart en kadasterkaart-1832 (3, 12)