Zoeken

Binnenkort

  Dialectmiddag 21 december 2023

               Niejaorsvesite

16 januari 2024 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

Vierakkersestraatweg 24

Vierakker
Beschrijving

Boerderijnaam

VIERAKKER

Huidig adres

Vierakkersestraatweg 24

Wijk

Vierakker (laatste wijkadres D 66)

Oudste vermelding

1294: Viracker (1)

Oude benamingen

1338: Mengerinck (1)

1381: Meyerinc (1)

1394: Mengerinck (2)

1677: Mengerinck off Vijracker (2)

Betekenis naam

Mengerink: afgeleid van de persoonsnaam Menger (3)

Meijerink: afgeleid van meier ‘schout’, later ‘rentmeester’ of ‘pachter’ op een hof van waaruit de marke bestuurd werd (3)

De eigenaar van Huize Vierakker was altijd de markerigter (voorzitter van het bestuur van de marke van Vierakker) (4)

Andere vermeldingen

1150: Conraet van Vijrackeren (5)

1335: Willem van Vijrackeren, schulte te Zutphen (5)

1338: Jan de Vijracker (5)

Verpondingskohieren

 

Leenaktenboeken

1394-1800: Stichts en Overijssels leen (2, 6)

Kadaster 1832

Sectie F nr. 349

Bouwjaar

1870: herenhuis afgebroken (3, 7)

ca. 1872: oude boerderij afgebroken, koetshuis werd boerderij (3, 7)

Verbouwing

1950: nieuw voorhuis, achterhuis gedeeltelijk vernieuwd (3, 8)

2003: (8)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

1338: Gerryt van Vijracker (5)

1394: Roeloff van Veeracker, (2, 3), Mengerinck

< 1402: Gheryt van Vieracker (2, 3)

1402: zoon Roeloff van Vieracker Ghyerytssoen (2, 3)

1449: zoon Gerit van Vieracker Roelofszoen (2, 3)

1469: zoon Roloff van Vieracker Gerritssoen (2, 3)

1546: dochter Mechtelt van Vieracker (x Dirck van Dorth toe Blanckenae) (2, 3)

1602: zoon Gysbert van Dortt tot Blanckena (1x Mechteld Tymans Stuerman, 2x Margriete Hermans Luessen) (2, 3)

1617: zoon Derck van Dorth tho Blanckena (x Anna Sophia Krijt) (2, 3)

1658: Anna Krijt wed. Dorth tot Bosslo en dochters Gijsberta, Machtelt Sophia, Jan Geertruit, Anna Maria, Arnolda Margarietha en Dorothea van Dorth (2)

1662: zusters Machtelt Sophia en Arnolda Margarietha van Dorth (2)

1662: Joan de Ruiter (1x Susanna van Rhemen, 2x Stephana van der Hell) (2, 3)

1678: wed. Stephania de Ruyter-van der Hell (2, 3)

1717: broer Casyn van der Hell toe de Wildbaen en Clarenbeek (x Wilhelmina Huygens tot Clarenbeek) (2, 3), havesaete Mengerinck nu Vieracker genoemt

1733: zoon Rutger van der Hell tot Vieracker en Hoeve (1x Johanna Charlotta van Heijden tot de Hoeve, 2x Charlotte Agnes van Heijden) (2, 3), havesathe Vieracker vanouds Mengerinck

1741: nichtje Wilhelma Catharina van Till (1x Arent Willem Antonij Wynbergen, 2x Samuel van Eck van Overbeek) (2, 3)

1763: zoon Lambert Floris van Wynbergen en halfbroer Jan Carel van Eck (2, 6), Vierakker of Mengerink

1771: Jan Carel van Eck (x nicht Françoise Madelon Casijnsdochter van Til) (2, 3, 6)

1784: Hendrik Peter Möller (x Margaretha Anna Heijning (2, 3)

1790: broer Abraham Theodorus Möller verkoopt aan Willem Cornelis Boers (2, 3, 9, a)

1794: Jan Hendrik Knibbe x Barbara Bregentina of Birgentina Le Beck of Le Becq (2, 3, 9)

1800 1801: Carl Albrecht Wilhelm von Auer x Friederike Charlotte of Charlotte Frederique von Goldbeck (3, 6, 9), ’t goed Vierakker van ouds Mengerink genoemd

1812: Abraham Wiersema Walijen (10, a)

1845: wed. Leijda Willemina Walijen-Sevink (7)

1851: zoon Jan Hendrik Sevink x Johanna Geertruida Besselink (7), op Vierakker

1866: Evert Jan Heuvelink (3)

1887: dochter Hendrika Heuvelink x Derk Jan Tjoonk (3)

1931: zoon Derk Jan Tjoonk x Johanna Bensink (3)

Bewoners

Huize Vierakker:

1811: Harmen Adriaan Nederburgh (wedr. Hermina Arnolda Bruyn en Gesina Cornelia Schultz, 3x Sara Hendrika van de Spiegel) (10)

1812: Abraham Wiersema Walijen (11, b)

1829: Abraham Wiersema Walijen x Aleida Willemina Sevink, en zoon Jan Hendrik Sevink (a)

1845: wed. Aleida Willemina Walijen-Sevink, en zoon Jan Hendrik Sevink x Johanna Geertruida Besselink

1851-1870: Jan Hendrik Sevink x Johanna Geertruida Besselink

                                                            

Erve Vierakker:

1717: Jan Gerritss op Mengerinck (4)

1870: Evert Jan Heuvelink x Hendrika Uenk

1880: Evert Jan Heuvelink x Hendrika Uenk, en zoon Derk Heuvelink x Johanna Gardina Oldenampsen

1883: Evert Jan Heuvelink x Hendrika Uenk, en dochter Hendrika Heuvelink x Derk Jan Tjoonk

1887: wed. Hendrika Heuvelink-Uenk, en dochter Hendrika Heuvelink x Derk Jan Tjoonk

1900: Derk Jan Tjoonk x Hendrika Heuvelink

1930: Derk Jan Tjoonk x Hendrika Heuvelink, en zoon Derk Jan Tjoonk x Johanna Bensink

1931: wed. Hendrika Tjoonk-Heuvelink, en zoon Derk Jan Tjoonk x Johanna Bensink

1933: Derk Jan Tjoonk x Johanna Bensink

Bijzonderheden omgeving boerderij

Huize Vierakker was een havezate

Bronnen

1) B.H. Slicher van Bath, 1944/1977. Mensch en Land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland

2) E.D. Eijken. Repertorium op de Overstichtse en Overijsselse leenprotocollen 1379-1805

3) J. Harenberg, 1994. ‘De Havezathe Mengerink, ook genoemd het Huis te Vierakker.’ In: Vordense Kronyck 12, 1

4) GA: Markeboek van Vierakker, 1603-1763. Toeg.nr. 0366, inv.nr. 808

5) RAZ: Inventaris van de collectie van Leeuwen. Toeg.nr. 1055, inv.nr. 1576

6) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nr. 253

7) GA: Digilegger (Kadaster)

8) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1530, inv.nrs. 1002, 7101

9) A. Staring, 1948. Damiaan Hugo Staring, een zeeman uit de achttiende eeuw

9) GA: Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nrs. 457, 461, 467

11) RAZ: Inventaris van het archief van de Gemeente Warnsveld (1811-1936). Toeg.nr. 3001, inv.nrs. 803, 1219

12: GA: Kaartenverzameling Rijksarchief in Gelderland. Toeg.nr. 0509, inv.nr. 562-0001

13) RAZ: Fotocollectie Warnsveld. Anonieme aquarel uit het midden van de 19e eeuw van Huis te Vierakker. Fotonummer SZU002002137

14: G. Mulder

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2022 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

27-12-2022

Overige bijzonderheden

a) Abraham Wiersema Walijen stond te boek als rentenier en grondeigenaar (bij het huis hoorde ook een boerderij), zoon Jan Hendrik Sevink als landbouwer

Foto's

Kaartjes 1832 en 19e eeuw (7, 12), aquarel huize Vierakker 19e eeuw (13), tekening erve Vierakker 1946 (14)