Zoeken

Binnenkort

  Dialectmiddag 21 december 2023

               Niejaorsvesite

16 januari 2024 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

Vierakkersestraatweg 25, 25B

Heuvelink
Beschrijving

Boerderijnaam

HEUVELINK

Huidig adres

Vierakkersestraatweg 25, 25B

Wijk

Vierakker (laatste wijkadres E 23)

Oudste vermelding

1338: Hoveninc (1)

Oude benamingen

Hoveninc, Havelinck, Havelijnck, Ho(e)velinck, Hoeveling, Huevelink

Betekenis naam

Verwijzend naar ligging op een heuvel, of ‒ en in dit geval waarschijnlijker ‒  afgeleid van de persoonsnaam Hobel/Hubold (Hovel-/Heuvel-) < Germ. pers. naam Hugebald (2)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohieren

1492: Tgoet Harvelinck, Harmen van Wye (3)

1646: Lochteren (4), Havelinck

Leenaktenboeken

Stichts en Overijssels leen, achterleen van Huis Mengerinck alias Meyerinc alias Vierakker (5)

Kadaster 1832

Sectie D nr. 383

Bouwjaar

1961: bouw tweede bedrijfswoning (Vierakkersestraatweg 25A) (6)

Verbouwing

ca. 1892, 1911 (7)

1993 (5)

Type boerderij

Krukhuis

Monument

Gemeentelijk monument

Eigenaren

1394: Roeloff van Veeracker (5, 8), die guede (toe) Meyerinc of Mengerinck ende (toe) Hoveninc

1492: Harmen van Wye (3), Harvelinck (Haevelinck)

1537: Henrick van Halderen (9), Haevelinck

1581: Bernt Horstinck x Maria ter Schueren (9)

1646: (Henrick van) Lochteren (achterleenman) (4, a), Havelinck

1663: Joan de Ruijter tot Vieracker 1x Susanna van Rhemen, 2x Stephana van der Hell (5, 8, a), Mengerinck

1717: (schoon)broer Casyn van der Hell toe de Wildbaen en Claerenbeek (5, 8), Mengerinck en Hoevelinck

1716: (Philip?) van Essen (x Theodora Margaretha van Diemen) (10)

1732: (schoonzoon Coenraad van?) Munster (x Eva Alexandrina van Essen) (10), Hoeveling (achterleenman)

1770: schoondochter Maghdalena van Eijs wed. Philip van Munster (11, a), Havelinck

1791: neefje Gijsbert van Hasselt (x Elisabeth Brantsen) (12, a)

1801: wed. Elisabeth van Hasselt-Brantsen (a)

1826: Clemens Fredrik Wilhelm van der Heijden, Huis Suideras (7, 12, 13)

1826 >: Huis Suideras (7)

Bewoners

1463: Dirck Havelinc (14)

1492: die bouman Derick (3)

ca. 1540: Goessen ten Haeve (kind) en ouders (15)

1669: Wander, op Havelijnck of Heuvelinck

< 1683: Egbert op Heuvelinck

1683: zoon Arent Egbers x Henrickien Jansen van Overdijckinck, op Havelinck of Hafelinck

1713: dezelfde Arndt Egberts op Hovelinck (10)

1721: zoon Jan Arentsen x Berendina Jansen (Groote) Bloeminks

ca. 1728: Gerrit Aelbers x Kunneken Dimmendaal

1751: zoon Evert Jan Heuvelink x Jacomina Menkveld

1798: Evert Jan Heuvelink x Jacomina Menkveld, en zoon Jan Willem Heuvelink x Meggelina Garsen

1803: Evert Jan Heuvelink x Jacomina Menkveld, en zoon/wedr. Jan Willem Heuvelink

1804: Evert Jan Heuvelink x Jacomina Menkveld, en zoon/wedr. Jan Willem Heuvelink 2x Grietjen Smeenk

1807: wed. Jacomina Heuvelink-Menkveld, en zoon Jan Willem Heuvelink x Grietjen Smeenk

1814: wed. Jacomina Heuvelink-Menkveld, en zoon/wedr. Jan Willem Heuvelink

1815: wed. Jacomina Heuvelink-Menkveld, en zoon/wedr. Jan Willem Heuvelink 3x Petronella Velders

1816: Jan Willem Heuvelink x Petronella Velders (16)

1841: wed. Petronella Heuvelink-Velders

1846: wed. Petronella Heuvelink-Velders, en zoon G(e)radus Heuvelink x nicht Hendrika Heuvelink

1858: Geradus (Gradus) Heuvelink x Hendrika Heuvelink

1887: wed. Hendrika Heuvelink-Heuvelink

1888: wed. Hendrika Heuvelink-Heuvelink, en zoon Derk Heuvelink x Gerritjen Hagens

1889: Derk Heuvelink x Gerritjen Hagens

1923: Derk Heuvelink x Gerritjen Hagens, en zoon Egbert Heuvelink x Hendrika Johanna Wesselink

1930: wed. Gerritjen Heuvelink-Hagens, en zoon Egbert Heuvelink x Hendrika Johanna Wesselink

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

1) B.H. Slicher van Bath, 1944/1977. Mensch en Land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland

2) Meertens Instituut. Nederlandse Familienamenbank (www.meertens.knaw.nl)

3) GA: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen. Rekeningen van ontvangst van pondschattingen in het graafschap Zutphen, 1492. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 4927 (transcr. Albert Lettink)

4) RAZ: Plaatsingslijst van de collectie Gerhard Kreijnck (1676-1691). Toeg. nr. 0141, inv.nr. 22

5) E.D. Eijken, 1995. Repertorium op de Overstichtse en Overijsselse leenprotocollen 1379-1805

6) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1529, inv.nr. 7102 en toeg.nr. 1530, inv.nr. 1168

7) GA: Digilegger (Kadaster)

8) J. Harenberg, 2004. ‘Vierakker.’ In: Jaarboek Achterhoek en Liemers, 27

9) GA: Huis Hackfort. Toeg.nr. 0520, inv.nr. 176

10) GA: Markeboek van Vierakker, 1603-1763. Toeg.nr. 0366, inv.nr. 808

11) GA: Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 474

12) RAZ: Plaatsingslijst van de archieven van notarissen met standplaats Zutphen (1811-1935). Toeg.nr. 0349, inv.nr. 79

13) Opregte Haarlemsche Courant 84, 15-07-1826

14) J. Eefting, 1994. ‘Van Middeleeuwen tot Hervorming.’ In: J. Lamers et al, 1994. Wichmond 1200 jaar

15) W. Zondervan, 1957. ‘Het Makkink te Vierakker.’ In: Archief, orgaan van de Oudheidkundige Vereniging “de Graafschap”, V

16) RAZ: Archief van de Gemeente Warnsveld (1811-1936). Toeg.nr. 3001, inv.nr. 849

17) www.ahn.nl

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2023 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

16-01-2023

Overige bijzonderheden

a) De families de Ruyter en van der Hell waren nauw verwant, net als de (tot de magistratuur van Zutphen behorende) families van Lochteren, van Essen, van Munster, van Eijs en van Hasselt

Foto's

(Bewerkte) hoogtekaart (17)