Zoeken

Binnenkort

Het nieuwe seizoen begint in september.

14 en 15 september Open Monumenten Dagen. Expositie met als thema ‘Migratiestromen in de Achterhoek’, aangevuld met teksten en foto’s over Vordense migranten.

 

Sociale media

Beschrijving

Huidige boerderijnaam

TJOONK

Huidig adres

Baakseweg 12 [laatste wijkadres C 4]

Wijk

Hackfort/Veldwijk

Oudste vermelding

1359: Iodinck (1)

Oude benamingen

1367: Tyoding; 1459: Joeynck; 1476: Joink;

1600: Joinck; 1646: 't Joeinck; 1670: Joonck; 1682: 't Jonck;

1713: Tjoink; 1825: Tjonk

Betekenis naam

Twee hypotheses:

1. thiod-< Germ. Theuda= 'volk' met een achtervoegsel -inck= 'behorende aan' of
'zoon van'

2. ‘te Jodinck’: er lijkt een voornaam Jodo in te schuilen, maar die naam is niet bekend. Aannemelijker is dat Jodo eigenlijk Odo is, dat de oorspronkelijke erfnaam ‘te Odink’ is geweest en dat de ‘j’ is ingelast voor de uitspraak. Odo als voornaam is een variant van Udo waarin de kern od besloten ligt dat (grond)bezit of geluk betekent (2)

Andere vermeldingen 

1459: Joeynck (3); sinds 1913: Lammert/Rietman in de Weie

Verpondingskohier van Kreynck 1646

 't Joeinck, goed

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie H nr. 824

Bouwjaar

1816

Verbouwing

1933, 1993 (4,5)

Type boerderij

Hallenhuis gedekt door rieten wolfsdak met aan de onderzijde een strook
pannen (5)

Monument 

Rijksmonument

Eigenaren

1367: Willem van Bronckhorst (6)
1429: Kapittel van St. Pieter, Utrecht (7)
1504-1557: Bernd van Hackfort
1558: dochter Jacoba van Hackfort x Goessen van Raesfelt
1565: dochter Agnes van Raesfelt x Hendrik van Westerholt
1575-1981: 10 generaties Van Westerholt van Hackfort
1982: Vereniging Natuurmonumenten

Bewoners

< 1429: Herman Tyoding (7)
1429: Geryd Ulrick (7)

1492: die bouwman Reint (8)

1630: Lumme Roelofs op ’t Joinck wed. Arnt Joosten van den Grave (9)
ca. 1630-1638: Gerrit op Joeinck 1x NN Wullink, 2x Lutgera (Lubberts) Wagchterinck (9)

1638: zoon Bartolt Gerrits op het Joinck x Anna Jansen
1667: zoon Jan Bertels/Bartelds op het Joinck 1x Essele Hendricks, 2x Beernten Arnts
1708: zoon Jan Jansen Joink a) x Margaretha Driessen
1744: zoon Harmen Jansen op Tjoink x Anna Margaretha Heijink
1776: zoon Jan Barteld Tjoonk  1x Teuntjen Jansen, 2x Janna Waarle
1817: zoon Harmen Tjoonk  1x Aaltjen Schuilenburg, 2x Johanna Margarita Weenink
1862: zoon Jan Barteld Tjoonk x Johanna Dina Broekgaarden
1864: wed. Johanna Dina Broekgaarden 2x Garrit Jan Groot Obbink
1872: Berend Groot Enzerink x Geertjen Brummelman
1877: Efrat Gerhard Schut x Geesken Groot Wassink
1882: Harmen Wuestenenk x Hendrika Memelink
1892: Hendrik Rietman 2x Johanna Brinkman

1894: wedr. Hendrik Rietman 3x Margaretha Harmina Waanders
1913: zoon Lammert Jan Rietman x Hendrika Johanna Wesseldijk

1925-1939 >: wedr. Lammert Jan Rietman 2x Willemina van Til

Bijzonderheden omgeving boerderij

Jaartalankers 1816 aan de voorgevel

In de achtergevel een sluitsteen van een gebeeldhouwd zandstenen masker (b)

Bronnen

(1) GA: Archief Huis Hackfort. Toeg.nr. 0520, inv.nr. 450

(2) B.J. Hekket, 1982. Oost-Nederlandse familienamen

(3) GA: Archief Gelderse Rekenkamer. Toeg.nr. 0012, inv.nr. 204 [Transcriptie Ben Wullink, www.vordensverleden.nl]

(4) ECAL: Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen 1880-1939. Toeg.nr. 1523, inv.nr. 36 en Bouwvergunningen 1940-2004. Toeg.nr. 1529, inv.nr. 324

(5) C.J. Kolman et al., 1998. De boerderijen op het landgoed Hackfort,
 bouwhistorische inventarisatie
, i.o.v. Vereniging Natuurmonumenten
(6) F. Keverling Buisman (red.), 1998. Hackfort huis & landgoed
(7) GA: Archief Huis Hackfort. Toeg.nr. 0520, inv.nr. 215, reg.lijst 31

(8) GA: Arch. Graven en Hertogen van Gelre. Graven van Zutphen. Kohier pontschatting 1492. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 4927 [Transcriptie BW]

(9) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Regesten Vorden.Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 227, 228 [Transcriptie BW]

Bijzondere documenten

a) Verklaring van Jan 't Jonck over zijn achterstallig salaris als bouwmeester op het huis Hackfort, 1707 (GA: Archief Huis Hackfort, 0520-387)

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt 

14-01-2021

Overige bijzonderheden

(b) Voor een gedetailleerde beschrijving van boerderij Tjoonk en van de sluitsteen, zie ook: J. Bouwmeester-Tjoonk, 2020. ’t Tjoonk. Een bewoners- en bouwgeschiedenis van de oudste boerderij op het landgoed Hackfort  

Rustpunt De Rietberg is gelegen achter de boerderij

Foto's

Nrs. 1-2-3-4-: Coll. Gerard W. Klunder, Vorden;  nr. 5: Fotoarchief Oud Vorden;

nr. 6: Potloodtekening uit 1917 door freule Clara Constance van Westerholt tot Hackfort , in bezit van de fam. Harmsen, Hengelo