Zoeken

Binnenkort

Het nieuwe seizoen begint in september.

14 en 15 september Open Monumenten Dagen. Expositie met als thema ‘Migratiestromen in de Achterhoek’, aangevuld met teksten en foto’s over Vordense migranten.

 

Sociale media

Andere publicaties

Omdat deze transcriptie alleen te raadplegen is in de bibliotheek van het Regionaal Archief Zutphen (307.9 KUYP geld) zijn wij blij met de toestemming van de auteur om deze ook op onze website te mogen plaatsen. Dank zij de digitale techniek is het mogelijk deze transcriptie via het Zoeken op inhoud te doorzoeken.

 • In Jaarboek Achterhoek en Liemers deel I-1978 stond een bijdrage van dr. H.J. Leloux te Oosterbeek, met als titel Vorden in de jaren 1794 – 1796. Daarin werd de tekst weergegeven van een in het Zutphens gemeentearchief berustend geschriftje dat onder de naam ‘dagboekje 1781 – 1795 van een inwoner van Vorden’ bekend is. Het geeft een verslag van wat er in Vorden te merken was van de strijd van het Staatse leger, samen met Engelse, Hannoverse en Oostenrijkse troepen, tegen de binnengevallen Fransen, met name in de laatste maanden van 1794 en de eerste maanden van 1795, uitmondend in de vestiging van de Bataafsche Republiek.
 • Documenten Ben Wullink
   

  Ons lid Ben Wullink uit Lochem heeft transcripties gemaakt van een groot aantal historisch waardevolle documenten zodat deze nu digitaal te lezen en te doorzoeken zijn. Door de omvang hiervan is besloten deze documenten op een eigen website onder te brengen.

  De documenten zijn te vinden op www.vordensverleden.nl

 • Mevr. Zwany van der Jagt- Hinrichs heeft een aantal gegevens over de bevolking van Vorden aan aan het begin van de 19e eeuw gedigitaliseerd en als basis-archiefstukken gebruikt voor haar masterscriptie, waarop zij in 2008 is afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht.


  Bij mijn scriptie heb ik het antwoord gezocht op de vraag, in hoeverre de bevolking van Vorden begin 19e eeuw produceerde voor de markt, dus niet voor eigen gebruik. Het antwoord was: bijna iedereen kreeg geld binnen (door te werken voor anderen of door iets te verkopen).Zelf zegt ze hierover:

De mensen hadden dit geld nodig omdat ze een groot deel van hun voedsel bij anderen kochten. Zij hadden niet genoeg grond om het zelf te verbouwen of zij kozen daar niet voor. Het idee van de zelfvoorzienende kleine boer gaat begin 19e eeuw voor Vorden niet op.

Het betreft de volgende documenten:

Quotisatie 1808 uit het Quotisatiekohier van Vorden

Bevolking Vorden 1813

-Quotisatie voor de Landmilitie 1814

 • Op verzoek van de gemeente Bronckhorst is bij het begin van de herinrichting Van de Dorpskerk archeologisch onderzoek gedaan en weergegeven in het Archeologisch rapport Dorpskerk Vorden 2011. Dit onderzoek op het adres Kerkstraat 4 7251 BC Vorden vond plaats gedurende een aantal dagen in de tweede helft van maart 2011 De kerk is als rijksmonument  bekend onder nummer 38120.

Het onderzoek is gedaan door vrijwilligers van de archeologische werkgroep Zelhem en kan worden aangemerkt als gedeeltelijk  begeleidend.

Van de herinrichtingswerkzaamheden is een ruim 12 minuten durende video gemaakt Herinrichting Dorpskerk. U vindt de video onder Archief en dan Video's.

Zoeken

Alle documenten zijn integraal opgenomen als .pdf bestanden. Deze hebben een tekstbasis en kunnen via het Zoeken veld links boven doorzocht worden met uw eigen zoektermen.