Zoeken

Binnenkort

Het nieuwe seizoen begint in september.

14 en 15 september Open Monumenten Dagen. Expositie met als thema ‘Migratiestromen in de Achterhoek’, aangevuld met teksten en foto’s over Vordense migranten.

 

Sociale media

Archeologisch rapport Dorpskerk Vorden 2011

De inrichting van de Dorpskerk  in Vorden, de N.H. kerk H. Antonius is aangepast en gemoderniseerd  zodat de ruimte beter geschikt wordt voor kerkelijke doeleinden.
De banken en de gedeeltelijk houten vloer zijn verwijderd. Het onderliggende zand afgegraven en er is een betonnen vloer met verwarming aangebracht.


Op verzoek van de gemeente Bronckhorst is bij het begin van de werkzaamheden archeologisch onderzoek gedaan. Dit onderzoek op het adres Kerkstraat 4 7251 BC Vorden vond plaats gedurende een aantal dagen in de tweede helft van maart 2011 De kerk is als rijksmonument  bekend onder nummer 38120.
Het onderzoek is gedaan door vrijwilligers van de archeologische werkgroep Zelhem en kan worden aangemerkt als gedeeltelijk  begeleidend.

Van de herinrichting is ook een video gemaakt Herinrichting Dorpskerk 2011. U vindt deze onder Beeld en dan Video's.