Zoeken

Binnenkort

Het nieuwe seizoen begint in september.

14 en 15 september Open Monumenten Dagen. Expositie met als thema ‘Migratiestromen in de Achterhoek’, aangevuld met teksten en foto’s over Vordense migranten.

 

Sociale media

BOE 2 Vroessink bouwtekening 1960
BOE 3 Vroessink 1e helft 20e eeuw
BOE 4 Vroessink sluitsteen
BOE 5 Vroessink herenhuis 1860
BOE 5a  Vroessink 1855
BOE 6 Vroessink overlay
BOE 7 Vroussingh 1631

Deldenseweg 6

Vroessink
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

VROESSINK

Huidig adres

Deldenseweg 6

Wijk

Delden (laatste wijkadres B 34)

Oudste vermelding

1382: Vroessinch, erf (1)

Oude benamingen

1456: Vroessinck (2)

1476: Fruessinck, Frossinck (3)

1500: Vrussinck (3)

1631: Vroussingh (4)

Betekenis naam

Afgeleid van de persoonsnaam Frodizo (diminutief van Froda) < frod- 'vroede, verstandig' (5, 6)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck

1649: Vruissinck, Gerrit Francken (7)

1663: Vruissinck (8)

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie H nr. 350: het oude erve Vroessink, afbraak 1884 (9)
Sectie H nr. 348: huize Vroessink, afbraak ca. 1872 (9, a)

Sectie H nr. 347: het nieuwe erve Vroessink (9)

Bouwjaar

1884 (9)

Verbouwing

1884: brand, sloop en nieuwbouw (10)

1960, 1980: verbouw (11)

1980: bouw 2e bedrijfswoning (11)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren (14)

< 1456: Henrick Pieck x Jenne (2), Vroessinck

1456: zonen Henric en Lambert Pieck en dochter Jenne Henricxken Pieck x Henrick Hissinck (2), 3 x ⅓

1460: Henric Hissinck x Jo (2), ⅓

1470: Henrick Pyeck c.s. (12)

< 1557: Egbert Hoefsmit, en de kinderen van vrouw Sitters (13)

< 1569: Egbert Hoeffsmit (14), ½, Fruessinck

1569: Anne, Henrick, Johan, Aelken en Margareta Setters verkopen aan Egbert Hoeffsmit en aan Johan Ferstreijen (14), ½

< 1610: Jacques Kudele x Geertruit Valkenborch (14), ¼

1620: wed. Gertruid Kudele-van Valkenborch verkoopt aan Jenneken Wessels wed. Aelbert Kreijenvenger (14), ¼

1629: Egbert Verstege x Engele van Zeijst verkopen aan Jenneken Wessels wed. Aelbert Kreijenfenger (14), ¼

1630: Rodolph Verstege verkoopt aan Jenneken Wessels wed. Aelbert Kreijenfenger (14), ¼

< 1630: Geertruijt Verstege laat na aan nichtjes Hendersken en Lijsbeth Verstege (x Aelbert Starckhuis) en aan Jan van Leeuwen (15)

1630: Hendersken Verstegen en zuster Lijsbeth Verstegen x Aelbert Starkhuijs, en Jan van Leeuwen verkopen aan Jenneken Wessels wed. Aelbert Kreijenvenger (14), 1/8

< 1640: dochter? Henrixken Kreijenvengers x Gerrit Vrancken (14, 16), Vrui(j)ssinck

1686: Gerrit Francken x Henrica Kreijenvanger verkopen aan Adriaan Valck (14), Vroessinck

1764: kleinzoon Evert Ludolph (Hendrick) van Heeckeren tot Waliën (1x Agnes Adriana Lubberta van Heeckeren, 2x Margaritha Reijniera van Haeften) verkoopt aan (Gerrit) Jan Haesebroeck (x Hendrika Aleida Exalto d’Almaras) (14, 17)

1813: dochter Hermanna Haesebroeck x Antoni Lindeman (17)

1843: Jacob Jan Storm van 's Gravesande x Diederika Johanna Glashorst (17)

1849: Constance Ernestine Theodora Staring (17)

1874: Teunis Regelink x Maria Zweersina Addink (9)

1875: Everdina Charlotta Jacoba Wilbrenninck x Alexander E.J.R. Brantsen (9)

ca. 1906: Jan Willem Eijerkamp x Gerritje Smallegoor (9)

1915: Garrit Rossel (x Johanna Arfman) (9)

Bewoners

1470: Geritken op toe hoffstat uyt Vroessynck (28)

1493: Jacob (18)

1632: Herman Fruijsinck (x Aeltjen ten Buurlo) (14)

1651: zoon Berent Hermans op Vruissinck x Peterken Moemborgs (14)

1705: Derck Janssen op Fruissinck (14)

1718: zoon Hendrik Derksen 1x Bertjen Bastiaens Meijerink, 2x Eva Hammink (14)

1733: wed. Eva Hammink 2x Berend Weenink

1766: wedr. Berend Weenink

1771: Christiaan ten Harkel (17)

1777: (speculatief) Hendrik Sletterink x Geertjen Brandenborg

1789 (1782?): Hendrik Sletterink x Geertjen Brandenborg, en zoon Jan (Lucas) Sletterink alias Froussink of Vrossink x Maria Voermaag (14, 19)

1793: wed. Geertjen Sletterink-Brandenborg, en zoon Jan Lucas Sletterink x Maria Voermaag

1794: Jan Lucas Sletterink x Maria Voermaag

1797: Garrit Garritsen Regelink alias Vroessink x Janna Derksen Jansen

1821: wed. Janna Derksen Jansen

1824: zoon Garrit Jan Regelink x Stijntje van Goor

1861: zoon Teunis Regelink x Maria Zweersina Addink

1875: Gerrit Jan Eijerkamp x Harmina Kornegoor

1906: zoon Jan Willem Eijerkamp x Gerritje Smallegoor

1912: zuster Janna Willemina Eijerkamp x Hendrik Harmsen

1918: Garrit Rossel x Johanna Arfman

 

Huize Vroessink (a):

< 1810: (Jansdochter) Cornelia Elisabeth Haesebroeck (b)

1811: Ludwig, Louis of Lodewijk Deppe (x Cornelia Elisabeth de Haas)

1814: wed. Falter

1818: (Jansdochter) Hermanna Haesebroeck x Anthony Lindeman x (alleen ‘s zomers)

1829: Cornelius Henricus de Raadt x Cornelia van Teijlingen

1834: Cornelis Jacob van Asperen x Susanna Cornelia van Tiffelen

1839: Hendrik Buitenhuis x Sophia Charlotta van Schilling

1849-1850: Theodora Susanna de Haes-Toewater (x Johan Leopold de Haes)

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) Bij de boerderij stond vroeger een herenhuis, dat mogelijk rond 1764 is gebouwd door Jan Haesebroeck, en afgebroken in 1871 (9)

Bronnen

1) B.H. Slicher van Bath, 1944/1977. Mensch en Land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland

2) RAZ: Inventaris van het Oud-rechterlijk archief Zutphen 1389-1811). Toeg.nr. 0010, inv.nr. 458 (transcriptie Ben Wullink www.vordensverleden.nl)

3) GA: Archief Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 1036, 1037 (transcr. Ben Wullink)

4) GA: Archief Hof van Gelre. Civiele procesdossiers. Toeg.nr. 0124, inv.nr. 5217

5) B.J. Hekket, 1982. Oost Nederlandse Familienamen

6) J. Verdam, 1956. Middelnederlandsch Handwoordenboek

7) GA: Archief van de Staten van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcr. Ben Wullink)

8) GA: Archief Huis Vorden. Toeg. nr. 0438, inv.nr. 44 (transcr. Ben Wullink)

9) GA: Digilegger (Kadaster)

10) ECAL: Anon., s.d. Notities uit het Bevolkingsregister en gemeenteraadsverslagen van Vorden

11) ECAL: Archief Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1529, inv.nrs. 1146, 1150, 1151

12) GA: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen. Kohier van de pondschatting in het scholtambt Zutphen. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 4048 (transcr. E.J.C. Kamerling, met dank aan A.V.)

13) GA: Archief Gelderse Rekenkamer. Visitatieboek 1557. Toeg.nr. 0012, inv.nr. 1119 (transcr. Ben Wullink)

14) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Toeg.nr. 0338, inv.nr. 61-62, 104-105, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 234, 235, 236, 237, 240, 252, 312 (transcr. Ben Wullink)

15) Alice Garritsen, pers. comm.

16) RAZ: Collectie Gerard Kreijnck (1676-1691). Afschrift van een Verpondingskohier van het Graafschap Zutphen over de Periode 1643-1651, met index ca. 1690. Toeg.nr. 0141, inv.nr. 22

17) Huisarchief van de Wildenborch

18) GA: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen. Rekeningen van ontvangst van pondschattingen in het graafschap Zutphen, 1492-1496. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 4927 (transcr. Ben Wullink)

19) GA: Gewestelijke besturen in de Bataafs-Franse tijd. Toeg.nr. 0016, inv.nr. 234 (transcr. J.B. Baneman)

20) Stedelijk Museum Zutphen

21) www.ahn.nl

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2021 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

25-01-2021

Overige bijzonderheden

b) Volgens de verklaring van haar vader bij de aangifte van haar overlijden in 1810 woonde Cornelia Elisabeth Haesebroeck op Vroessink

Foto's

1) Vroessink 2009: collectie Klunder

2) Vroessink 1960: bouwtekening (11)

5) Vroessink herenhuis: aquarel uit 1860 van huize Vroessink van de hand van Ernestine van Panhuys, nichtje van de toenmalige eigenares van het Vroessink (20)

5a) Vroessink 1855: vermoedelijk van dezelfde hand als 5 (17)

6) Overlay kadasterkaart-1832 en actuele hoogtekaart (9, 21)

7) Vroussingh 1631 (4)