Zoeken

Binnenkort

Het nieuwe seizoen begint in september.

14 en 15 september Open Monumenten Dagen. Expositie met als thema ‘Migratiestromen in de Achterhoek’, aangevuld met teksten en foto’s over Vordense migranten.

 

Sociale media

Dorpsstraat 0

Kostershuis
Beschrijving

Boerderijnaam

KOSTERSHUIS

Huidig adres

Dorpsstraat 0

Wijk

Dorp (laatste wijkadres A 110)

Oudste vermelding

1649 (1)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

 

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier

1649: St. Catharina (of Catharinen) Vicarie, bewoont bij den Coster (1, a)

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie K nr. 829 (1e)

Sectie K nr. 829, 830 (2e en 3e)

Bouwjaar

1835: bouw (K829) (2, 3, 4, b)

ca. 1869: afbraak en herbouw (K829, K830) (2)

1907: sloop, en herbouw op de plek van de school (K830) (2, 3, 5, b)

Verbouwing

 

Type boerderij

 

Monument

 

Eigenaren

< 1832: Gemeente Vorden (2)

Bewoners

1634: Johannes Munnick

1637: Arent Abbinck x Enneken

1668: zoon Hillebrant Abbink 1x Nn, 2x Willemken Hermsen Kamphuijsen (6, 7)

1671: wedr. Hillebrant Abbink 3x Geesken Geverink wed. Roeloff Janssen (c)

ca. 1681: Johannes of Jan Gallée x Geertruijt Pauen of Geertjen Pauwen (8, 9)

1703: zoon Steven Gallée x Sophia Peters Wonnink

ca. 1734: zoon Johannes Gallé x Maria Jansen van Heek (6)

1774: zoon Peter Anthonij Gallée x Anna Margreta Hendriksen Stroman (6)

1805: Jacob Ensink x nicht Anna Christina Dietz (6, 10, 11, d)

1835: zoon Berend Jan Ensink x Cornelia Hermina van Nahuijs (e)

1880: Gerhardus Johannes Bieleman x Maria Gesina Scholten

1884: wedr. Gerhardus Johannes Bieleman

1886: wedr. Gerhardus Johannes Bieleman 2x Wendelina Harmina Elshoff

1903: Karel Muetstege x Geertruida Hendriks, en Hendrik van Slooten

1906: Hendrik van Slooten x Gerritje Wiggers

1909: Karel Gerrit Odink x Anna Jacoba Quist

1929: Jan Gerhardus Vedders x Maria Boerrigter

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) Voor de Reformatie werden de Vordense kosters voor een deel betaald uit de opbrengsten van de St. Catharina Vicarie, die was verbonden aan de kapel van Huis Vorden (8)

b) In vroeger tijden was de koster tevens schoolmeester, die school hield aan huis. In 1791 werd een nieuwe school gebouwd (K828), rond 1835 verplaatst naar K830, en in 1901 naar de huidige locatie aan de noordzijde van de Kerkstraat (2, 3). Het Meestershuis werd daarna ook afgebroken en herbouwd op de plek waar de school gestaan had (K830, het tegenwoordige Meistershuus)

Bronnen

1) GA: Archief van de Staten van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

2) GA: Digilegger (Kadaster)

3) Anon., 1987. ‘Het openbaar lager onderwijs te Vorden.’ In: Vorden, een historische verkenning

4) Z.n., 1985. Openbare lagere school – Openbare Basisschool 1835-1985

5) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1523, inv.nr. 79

6) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 106, 233, 244 (transcr. Ben Wullink)

7) Nederduits Gereformeerde Doop-, Lidmaten-, Trouw- en Begraafboeken van Vorden

8) M. Teubner-Sautter en I. Brink-Holshuijsen, 2003. De Decanije te Vorden. een eeuwenoude geschiedenis

9) Archief N.H. Kerk Vorden: Boeck van Kercke saecken 1681-1711 (transcr. Ben Wullink)

10) RAZ: J. Ensink, 1988. Drie Kwartierstaten van een familie Ensink (ongepubl. ms.) Bibl.nr. 902.5 ENSI

11) Archief N.H. Kerk Vorden: Kerck Boek 1717-1834 (transcr. Ben Wullink)

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2021 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

16-03-2021

Overige bijzonderheden

c) Hillebrant Abbinck was van ca. 1681-1718 kerkmeester (7, 11)

d) Jacob Ensink was gemeente- en rijksontvanger, schoolmeester, koster en beëdigd vertaler Frans, en kwam in 1805 naar Vorden, waar hij in 1806 trouwde met A.C. Dietz (zie Dorpsstraat 20-22)

e) Berend Jan Ensink was hoofdonderwijzer en koster

Foto

Overlay luchtfoto (GoogleEarth) en kadastrale kaart-1832