Zoeken

Binnenkort

Het nieuwe seizoen begint in september.

14 en 15 september Open Monumenten Dagen. Expositie met als thema ‘Migratiestromen in de Achterhoek’, aangevuld met teksten en foto’s over Vordense migranten.

 

Sociale media

BOE 2 Blokhuis zij en achter 2013
BOE 3 Blokhuis zuidzij 2013
BOE 4 Blokhuis z.d
BOE 5 Blokhuis z.d
BOE 6 Blokhuis tekening
BOE 7 Blokhuis gevelsteen
BOE 8 Blokhuis overlay 1832-2019

Kapelweg 2

Blokhuis
Beschrijving

Boerderijnaam

BLOKHUIS

Huidig adres

Kapelweg 2

Wijk

Mossel (laatste wijkadres D 80)

Oudste vermelding

ca. 1505 (1)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

 

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck

1649: Blockhuijs (2)

1663: Blockhuys (3)

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie C nrs. 158 en 159

Bouwjaar

Tijdens een beleg van kasteel de Wildenborch, eigendom van Johan van Wisch (bondgenoot van Philips de Schone, landheer der Bourgondische Nederlanden), liet belegeraar hertog Karel van Gelre (tevens graaf van Zutphen) rond 1505 twee blokhuizen bouwen. Bij het ontzet hiervan door de Bourgondiërs werd een van deze blokhuizen ingenomen en ging verloren, maar het andere bleef staan. Hierbij zouden 130 man zijn gedood en de lijken op 9 wagens naar Zutphen gebracht (1), vandaar de naam Dodenkamp van een nabijgelegen perceel (7, a).

Verbouwing

In de oorlog afgebrand en in 1946 herbouwd. Verbouw in 1970 en 1978 (5)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

< 1908: Huis Wildenborch (b)

1908: Derk Jan Winkelman

1928: Gerrit Jan Klein Ikkink

Bewoners

1564: Peter Blochuis (6)

1579: Johan to Blockhuijs x Jenneken to Molenbrugge (7)

1593: Johan Bloeckhuyss

1614: Johan of Jan Sweverinx x Marrie alias Marrijn Hilverdinck (7), op het Blockhuis

1628: zoon Berent Swefferinck x Lijsebeth (7), op Blockhuis

1647: Derck Raeben x Marrie (7), op het Blokhuis

1673: zoon Arent Blockhuijs x Heijltjen Top (6)

1694: wed. Heijltjen Top 2x Jan Tonnis

1720: zoon Albert (Arentszn) Blokhuis x Meintje Berentse Memelink (4)

1757: Roloff Blockhuis (6)

1758: Aerd Blockhuys (6)

1777: Jan Blokhuis alias Bouwmeester 2x Maria Bloemendaal (8)

1801: Jan Blokhuis alias Bouwmeester, en zoon Berent Blokhuis alias Bouwmeester x Geertjen Eggink (8)

1812: Derk Geurts x Johanna Hummelink

1813: Jan Derk Elferink x Garritjen Neuteboom

1821: Jan Kempken x Alberdina Luesink

1839: Joannis Leonardus Kok x Willemina Hennij

1840: Gerrit Jan Hietland x Lammerdina Meijerink

1844: Jan Lunneker x Janna Runneboom

1901: dochter Janna Lunneker x Jan Willem Wentink

1908: Derk Jan Winkelman 1x Willemina Frederika Addink, 2x Hendrika Lenselink, 3x Willemina Eskes

1928: Gerrit Jan Klein Ikkink x Gerritjen Lenselink

 

Blokhuis-Kamer:

1795: Antonie Bos x Aaltjen Meulendijk

1798: Antonie Hagenbeek x Harmina Klomphaar

1800: Antonie Hagenbeek x Harmina Klomphaar, en zwager Berend Kempken x Berendina Klomphaar

1822: Bernardus Casteel x Joanna van den Bergh

1839: Jan Lunneker x Janna Runneboom

1845: Gerrit Jan van Ark x Kaatjen Lenderink

1847: Gerrit Jan Hietland x Lammerdina Meijerink

1857: idem, en dochter Johanna Harmina Hietland x Garrit Jan Winkelman

1876: schoonzoon/wedr. Garrit Jan Winkelman 2x Johanna Lammerdina Levenkamp

1885: Garrit Jan Winkelman x Johanna Lammerdina Levenkamp, en zoon Derk Jan Winkelman x Willemina Frederika Addink

1921: Hendrik Jan Verbeek x Johanna Hartgerink, en dochter Willemina Johanna Verbeek x Jan Antonie Hagens

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) Ter herinnering aan deze gebeurtenissen heeft A.C.W. Staring aan het begin van de 19e eeuw een gedenksteen (ill. 7) laten aanbrengen

b) < 1545: De molen (verm. de molen die destijds omtrent de huidige Kapelweg stond), Blokhuis, Bloeminck en de door Reijnt en Bartolt gepachte goederen waren door de bouwmeester van de Wildenborch gebouwd, op wens van de heren van Wisch, die hun Wildenborchse bezit wilden uitbreiden, zodat alles tot aan de (Baakse) beek aan de Wildenborch toebehoorde (7). De laatste mannelijke eigenaar van de Wildenborch uit dit geslacht was Joachim van Wisch, die in 1544 overleed en werd opgevolgd door zijn zuster Ermgard x George van Limburg Stirum

Bronnen

1) F.A. Hoefer, 1909. ‘Mededeelingen omtrent den Wildenborch.’ In: Bijdragen en Mededeelingen Gelre. Vereeniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht, deel XII

2) GA: Archief Huis Vorden. Toeg.nr. 0438, inv.nr. 44 (trans. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

3) GA: Archief Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden. Verpondingskohieren 1649-1650. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcr. Ben Wullink)

4) R. Kater et al., 1996. Boerderij- en Veldnamen in Vorden

5) ECAL: Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1529, inv.nrs. 3772, 3778

6) GA: Archief Huis Wildenborch. Toeg.nr. 0441, inv.nrs. 3, 4, 7

7) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 54-55, 221, 224, 226, 227, 230 (transcr. Ben Wullink)

8) RAZ: A.C.W. Staring. Lijst der manspersonen boven den 18 jaaren oud, gehoorende onder den buurschap Wildenborch (manuscript). In: Oud-archief van de gemeente Laren (1662-1813). Archief van het bestuur van het district Wildenborch, 1795-1798. Toeg.nr. 1005, inv.nr. 142

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2020 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

21-01-2020

Overige bijzonderheden

 

Foto's

1-3: Collectie Klunder

4, 5: Foto’s van het oude Blokhuis vóór de brand; eerste helft 20e eeuw

4: Tekening van het Blokhuis van de hand van W.C.A. (Willem) Staring (jongste zoon van de dichter A.C.W. Staring), eerste helft 19e eeuw

7: Gevelsteen met opschrift: “Ter nagedachtenis der mannen in het jaar MDVII voor de zaak van hunnen vorst hertog Karel hier nabij gevallen”

8: Overlay kadastrale kaart 1832 en luchtfoto GoogleEarth