Zoeken

Binnenkort

Het nieuwe seizoen begint in september.

14 en 15 september Open Monumenten Dagen. Expositie met als thema ‘Migratiestromen in de Achterhoek’, aangevuld met teksten en foto’s over Vordense migranten.

 

Sociale media

Leestenseweg 17

Groot Lemmink
Beschrijving

Boerderijnaam

GROOT LEMMINK

Huidig adres

Leestenseweg 17 (voorheen Leestensweg 147)

Wijk

Vierakker (laatste wijkadres E 53)

Oudste vermelding

1382: Lebbinch (1)

Oude benamingen

(Groot) Lebbink

Betekenis naam

Patroniem, afgeleid van de Germaanse persoonsnaam Lebbo (2)

Andere vermeldingen

Groot Lebbink (a)

Verpondingskohieren

1646: vrouw Duecken (3), Groot Lebbinck

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie D nr. 148

Bouwjaar

 

Verbouwing

ca. 1906, 1954: (4, 5)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

1488: Wennemer Lebbynck x Eeffse, en zoon Henrick Lebbynck (6, 7, b), hun saalweer genaamd Lebynck of “den guede Lebbinck inden boerscap Vierackerr hoirende inden hoff thoe Hengell”

1491: Eeffse wed. Wennemer Lebbynck, en zoon Henrick Lebbynck (6, 7), Lebbynck, Lebbinck

1514: de kinderen van Henrick Wennemerszoon Lebbinck x Bernarda Eskinck (wed. Henrick Lebbinck) (6), hofhorig goed Lebbinck

1516: Eeffze, dochter van wijlen Henrick Welmersz Lebbynx (8), “den hoff hoerigen guede Lebbynx”

1557: Henrick Lebbinck x Anna Roerdinx (7, b), “den goede Lebbinck gehoirende inden hoff to Hengelo”

< 1642: Johan Voorvechter (9)

1642: neef Johan Hansen Voorvechter schenkt aan het Bornhof (9), zijn aandeel in Groot Lebbinck

1697: Fenneken Cocks wed. Brandts verkoopt aan Bartholt van Diemen (10), 15/40, 3/40, en 3/40 van 16/40 deel

1698: Teunis Scheinck verkoopt aan Bartholt van Diemen (10), 3/40 deel

1698: Henrick Menckhorst x Nn verkopen aan Bartholt van Diemen (10), 3/40 deel minus 1/8

1698: Meijnt Schutte verkoopt aan Bartholt van Diemen (1642-1714) (10), zijn 1/8 van 3/40 deel

1715: wed. Aleijda van Hasselt-van Diemen (12, 13)

1743: zoon Barthold Van Hasselt (x Maria Theodora van Essen) (13)

1767: zoon Jan Roeland van Hasselt (x Helena Johanna Margaretha van Bijsterveld) (10)

1773: achterneef Gerhard Johan OpGelder x Bartha Opten Noort (10)

< 1832 (1793?): achterneefje Hermen Henrick Schuller (x Johanna Margaretha Mes) (4)

ca. 1832: Gerrit Ebbink van Dick x/wed.Jacoba Maria Burger (4)

1876: Jacob van Dick (x Jenneken Muijderman) (4)

1901: De Stichting Het Gebroeders Bakkershuis (4)

Bewoners

1492: die bouman Johan (8)

1646: Berent Abbinck (3), Groote Lebbinck

1671: (speculatief) Gerrit Gerritz x Berentje Janssen Bobbinck, op Lebbinck

< 1711 (1708?): Arent Teunissen of Tonissen (Keijman) alias Lebbink x Teunisken Teunissen of Tonisken Tonissen (10, 11), op Groot Lebbink

1721: Lambert Lubbertss, meijer op Groot Lebbinck (12)

< 1762 (1759?): Fre(de)rik Gerritsen alias (Groot) Lebbink x Jenneke Bergermans

1770: Reint Hesselink x Dersken Vaalverink

1773: wedr. Reint Hesselink

1775: wedr. Reint (op) Groot Lebbink 2x Janna Hiddinks

1780: wedr. Reijnd Hesselink op Groot Lebbink (10)

< 1811 (1799?): Jan Besselink x Berendina Mentink) (14)

< 1829 (1822?): schoonzusters broer Wilhelmus Jansen x achternicht Grada Antonia Kraaijvanger (c)

1861: wedr. Wilhelmus Jansen

1868: wedr. Wilhelmus Jansen, en zoon Wilhelmus Ferdinandus Jansen x Johanna Berendina Steenkamp

ca. 1868: Hendrik Garritsen x Alberta Heijink

1883: Jan Groot Wesseldijk x Everdina Slijkhuis

1890: Jan Groot Wesseldijk x Everdina Slijkhuis, en dochter Martha Harmina Groot Wesseldijk x Gerrit Jan Garsen

1897: Gerrit Jan Garsen x Martha Harmina Groot Wesseldijk

1905: wed. Martha Harmina Garsen-Groot Wesseldijk

1909: wed. Martha Harmina Garsen-Groot Wesseldijk 2x Hermanus Aalderink

1926: Hermanus Aalderink x Martha Harmina Groot Wesseldijk, en (stief)dochter Martha Harmina Garsen x1926 Hermanus de Greef

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) De namen (Groot en Klein) Lemmink worden voor het eerst vermeld op een Franstalige, prekadastrale kaart uit 1813, en is mogelijk verkeerd verstaan door de cartograaf, en vervolgens door anderen overgenomen (dergelijke doorgegeven fouten kwamen vaker voor). Op een andere kaart uit (het begin van de?) 19e eeuw staat echter wel (Groot en Klein) Lebbink (15)

b) In 1557 is er ook sprake van ene Lame Lebbinx, overleden op “eener hofstede gesproten uuten goede Lebbinck” (7), mogelijk het latere Klein Lebbink (Kapelweg 16)

Bronnen

1) B.H. Slicher van Bath, 1944/1977. Mensch en Land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland

2) B.J. Hekket, 1982. Oost Nederlandse Familienamen

3) RAZ: Plaatsingslijst van de collectie Gerhard Kreijnck (1676-1691). Toeg. nr. 0141, inv.nr. 22

4) GA: Digilegger (Kadaster)

5) RAZ: Gemeentebestuur van Warnsveld. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 3033, inv.nrs. 2217-0005, 2319-0001

6) RAZ: Inventaris van het archief van de Sint Anthony Groote Broederschap in de Sint Walburgiskerk (1461-1934). Toeg.nr. 0084, inv.nr. 1

7) GA: Gelderse Rekenkamer. Toeg.nr. 0012, inv.nrs. 433, 1119

8) GA: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen. Toeg.nr. 0001, inv.nrs. 4628, 4927

9) RAZ: Inventaris van het archief van het Bornhof (1299-1875). Toeg.nr. 0083, inv.nr. 665

10) RAZ: Inventaris van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 236, 252 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

11) RAZ: Inventaris van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nr. 253 (transcr. Marian Kruijt)

12) GA: Markeboek van Vierakker, 1603-1763. Toeg.nr. 0366, inv.nr. 808

13) GA: Huis Hackfort. Toeg.nr. 0520, inv.nr. 599

14) RAZ: Archief van de Gemeente Warnsveld (1811-1936). Toeg.nr. 3001, inv.nr. 803

15) GA: Kaartenverzameling Rijksarchief in Gelderland. Toeg.nr.

0509, kaartnr. 562-0001

16) RAZ: Fotocollectie Zutphen. Toeg.nr. 0451, fotonr. SZU002024932_014

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2023 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

27-07-2023

Overige bijzonderheden

c) Wilhelmus Jansen was de zwager van Jan Besselinks broer Willem op de Zwaan, oftewel een broer van Willems vrouw Johanna Wilhelmina Jansen

Foto's

1925: (16)

1954: (5)