Zoeken

Binnenkort

Het nieuwe seizoen begint in september.

14 en 15 september Open Monumenten Dagen. Expositie met als thema ‘Migratiestromen in de Achterhoek’, aangevuld met teksten en foto’s over Vordense migranten.

 

Sociale media

BOE 2 Boersbroek7
BOE 3 Boersbroek11
BOE 4 BOERSBROEK luchtfoto
BOE 5 Boersbroek HisGIS 2020-10-09

Okhorstweg 1

Boersbroek
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

BOERSBROEK

Huidig adres

Okhorstweg 1 [laatste wijkadres B 84]

Wijk

Delden

Oudste vermelding

1712: Borsbroekhove (1)

Oude benamingen

< 1712 hoorde de naam Boersbroek bij de naburige Kleine Okhorst:

1599: De Kleyne Ockhorst of Buerlebroek (2)

De katerstede die rond 1712 of iets eerder werd gebouwd op korte afstand ten oosten van de Kleine Okhorst, werd daarna Boersbroek genoemd en deze naam verdween bij Kleine Okhorst [zie ook bij KLEINE OKHORST, Okhorstweg 3]

Betekenis naam

Veldnaam: de naam duidt op een boerderij gelegen in een broek=laaggelegen land, i.c. Deldense Broek

Andere vermeldingen

1787: katerstede, een huisje en een hofje (3)

't Spookhuus (4,a)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

 

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie H nr. 516: hier lag de katerstede die in 1787 genoemd wordt (zie kaartje,5)

Bouwjaar

>1832: op perceel H 513 werd een nieuwe boerderij gebouwd (zie kaartje,5)

Verbouwing

1937: bouw van de naastgelegen veeschuur; het merendeel van de deuren en vensters in de zijgevel van de boerderij dateren uit dit jaar (6,7)

Jaren ’80 van de 20e eeuw: kleinschalige verbouwing (7)

2003: veranderen woning (6,7)

Type boerderij

Hallenhuis gedekt door pannen wolfsdak

Monument

Gemeentelijk monument

Eigenaren

1712-1981: 7 generaties Van Westerholt tot Hackfort

1982: Vereniging Natuurmonumenten

Bewoners

1712: Harmen Borsbroekhove (1) alias Harmen Hammijnck alias Harmen Boerl x Hendersken Lucasen (woonden eerst op Groot Boerle, waar Harmen in 1669 ingetrouwd was en waar hun kinderen werden geboren)

1715: zoon Jan Hermsen Boersbroek x Engeltjen Egelink

1754: dochter Aeltjen Boersbroek x Hendrik Lamberts Oldenkamp

1758: wedr. Hendrik Lammertzen op Boersbroek 2x Jenneken Garrits

1774: wed. Jenneken Garrits

1777: wed. Jenneken Garrits 2x Stoffel Helman

1790: (stief)zoon Hendrik Boersbroek x Maria Karsenbarg

ca. 1799: Berend Dijkers x Geertruij Garritsen

1808: dochter Fenneken Dijkers x Berend van Hagen

1836: zoon Hendrik van Hagen x Janna Abbink

1864: dochter Fenneken van Hagen x Lammert Visschers

1875: Albert Groot Hulze x Alberdina Gerharda Groot Enzerink

1880: Lammert Heijink x Johanna Wissels

1886: wed. Johanna Wissels 2x Adrianus Johan Klein Wesselink

1916: dochter Johanna Hendrika Klein Wesselink(a)x Gerrit Jan Hilbert

1937: Gerrit Jan Pardijs x Alberdina Frederika Bruil

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

 

Bronnen

(1) Begraafboek Vorden 1677-1726 [Transcriptie Ben Wullink, zie www.vordensverleden.nl]

(2) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Gerichtssignaten, regesten Vorden. Toeg.nr. 0338, inv.nr. 72-75 [Transcriptie BW]

(3) GA: Arch. Huis Hackfort. Toeg.nr. 0520, inv.nr. 132

(4) R. Kater et al., 1996. Boerderij- en veldnamen in Vorden

(5 https://hisgis.nl/kaartviewer/Gelderland/Vorden

(6) ECAL: Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen 1880-1939. Toeg.nr. 1529, inv.nr. 888 en Bouwvergunningen 1940-2004. Toeg.nr. 1523, inv.nr. 5206

(7) C.J. Kolman et al., 1998. De boerderijen op het landgoed Hackfort, bouwhistorische inventarisatie i.o.v. Vereniging Natuurmonumenten

(8) D. Pardijs, pers. comm.

Bijzondere documenten

Pachtboekje 1944-1981, in bezit van fam. Pardijs

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt

08-10-2020

Overige bijzonderheden

(a) Johanna Hendrika Klein Wesselink en haar dochter lieten het spoken in huis om een verhuizing door te drijven (8)

Foto's

Coll. Gerard W. Klunder; luchtfoto uit 1976; hisgis-kaartje