Zoeken

Binnenkort

Het nieuwe seizoen begint in september.

14 en 15 september Open Monumenten Dagen. Expositie met als thema ‘Migratiestromen in de Achterhoek’, aangevuld met teksten en foto’s over Vordense migranten.

 

Sociale media

Beschrijving

Boerderijnaam

GARMEL

Huidig adres

Schimmeldijk 2

Wijk

Mossel (laatste wijkadres D 169)

Oudste vermelding

1417: Cleyne Germele (1)

Oude benamingen

1456: Germels erve (2)

1467: Kermele (1)

1561: Lutteke Garmellgoed (1)

1696: het klein goet te Germele (3)

1698: Garmelinck of Garmel (4)

Betekenis naam

Germel < Germelo << Germars loo

Germar = Germaanse persoonsnaam (5)

Loo = open plek in het bos (6)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohieren

1646: Luit. Biermans (7), Kleyn) Germel

1663: Garmel (8)

Leenaktenboeken

Huis Bergh (1)

Kadaster 1832

Sectie B nr. 544

Bouwjaar

 

Verbouwing

1903, 1925, 1927, 1936, 1960, 1992 (9, 10)

Type boerderij

Krukhuis

Monument

 

Eigenaren

1417: Stevene van Kervenheim (1), Cleyne Germele

1453: Bernt van Hacforden geheiten Ketel (1)

1477: zoon Bartolt Ketel Berntsz. (1)

1477: broer Bernt Ketel (1)

< 1531: schoondochter Mechtelt Mulers (wed. Anthonis Ketel) (4), het Germele

1531: zwager Derck van Zulen (x Johanna Berntsen Ketel) (4), het Germele

1535: Bernt Ketels dochter (Johanna) x Derick van Zuylen (1)

1545: dochter Anna van Zuelen x Joachim Horstinck (4, 11), Klein Germel of Garmel

1561: Joachim Horstinck (1, 11, 13, a), Lutteke Garmellgoed, Klein Germele

1620: (kleinzoon?) Joachim Horsting Berntsz. (1)

1639: Arnoldt Bierman (x Elsken Kreyenvenger) (1, 4, b)

1663: neefje Albert Kreyvenger (1, b)

1670: nichtje Margaretha van der Cammen (1, b)

1678: erfgename Maria van der Cammen (x Arnold Bom) (1, b)

1689: Johan Toenisz., Tonissen of Teunissen (x Nn) (1, 3, c), het klein goet te Germele

1746: zoon Gerrit Thonissen of Thönissen (x Fenneken Lentink) (1, 13, 14, c)

1780: zoon Jan Thönissen alias Germel(e) (x Grietjen Lentink) (1, 13, c), Klein Garmel of Germele

1782: zoon Peter Thonissen alias Germele (1, 15, c)

1803: Huis Vorden (1, 4, 11, 12, 13), Klein Garmel(e) of Garmel

1921: Albert Tjoonk (x Hendrika Gerdina Aalderink) (17)

Bewoners

1634: Jan op Germel

1637: dezelfde? Jan Henricksen te Germel 2?x Griete Warners wed. Herman Hamminck

1660: zoon Tonnis Jansen op Germel x Webbeken Gerritsen Lensinck

1714: zoon Jan Teunissen te Germel x Nn

1744: zoon Gerrit Garmel wedr. Fenneken Lentink

1747: wedr. Gerrit Garmel, en zoon Jan (te) Garmel x nicht Margrieta of Grietjen Lentinks

1784: Jan Garmel x Grietjen Lentink

1792: wed. Grieten Garmel-Lentink, en zoon Peter Garmel

1800: Peter Garmel

1811: Maria Termeul wed. Jan Albert Norde

1827: wed. Maria Norde-Termeul, en zoon Hendrik Jan Norde x Garritjen Nijenhuis

1832: Hendrik Jan Norde x Garritjen Nijenhuis

1865: wed. Garritjen Norde-Nijenhuis

1868: wed. Garritjen Norde-Nijenhuis, en zoon Jan Albert Norde x Alberta Maria Heijenk

1895: wed. Alberta Maria Norde-Heijenk

1896: Jacob Theodoor Wall x Lammerdina Wilhelmina Harmsen

1904: Gerritjen Wassink- Gerlach

1910: Gerritjen Wassink-Gerlach

1913: Gerritjen Wassink-Gerlach, en zoon Albert Wassink x Willemina Johanna Berenpas

1921: Albert Tjoonk x Hendrika Gerdina Aalderink

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

1) A.P. van Schilfgaarde. 1929. Register op de leenen van het Huis Bergh

2) GA: Archief Huis Hackfort. Toeg.nr. 0520, inv.nr. 250

3) GA: Archief van de Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden. Register van Leengoederen in de Graafschap Zutphen. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 1372 (transcr. M.V.T. Tenten)

4) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg. nr. 0338, inv.nrs. 55, 217, 229, 231, 232, 235, 237, 247, 252, 254 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

5) Nederlandse Voornamenbank. Meertens Instituut. www.meertens.knaw.nl/nvb

6) Instituut voor de Nederlandse Taal. Historische woordenboeken. gtb.inl.nl

7) GA: Archief van de Staten van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcr. Ben Wullink)

8) GA: Archief Huis Vorden. Toeg.nr. 0438, inv.nr. 44 (transcr. Ben Wullink)

9) GA: Digilegger (Kadaster)

10) ECAL: Gemeente Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1523, inv.nr. 1311 en toeg.nr. 1529, inv.nrs. 6677, 6683

11) RAZ: Inventaris van het archief van het Sint Anthonis Schuttengilde of Sint Anthonis Kleine Broederschap te Zutphen.

Regesten van oorkonden en brieven tot 1599. Toeg.nr. 0085, regest nr. 10

12) ECAL: Archief Huis Bergh, (828) 1227-1842. Toeg.nr. 0214, inv.nr. 3163

13) GA: Archief Huis Vorden. Toeg.nr. 0438, inv.nrs. 132, 151, 332

14) GA: Archief Marke van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nr. 841

15) GA: Archief Huis Verwolde. Leenregisters van het Huis Vorden 1564-1787. Toeg.nr. 0556, inv.nr. 1213

16) GA: Archief Familie Gallée. Toeg.nr. 0459, inv.nr. 2, 13B

17) GA: Digilegger (Kadaster)

18) A. van Ketel, 2020. De nakomelingen van Roelof Ketel (van Hackfort) (www.genealogieonline.nl)

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2023 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

28-09-2023

Overige bijzonderheden

a) In 1561 verloor Catharina van Haerst (= Haersolte) wed. Zeyne of Seino Ketel (zoon van Anthonis Ketel x Mechteld Mulert en neefje van Johanna Ketel), haar claim op het Lutteke Garmellgoed ten gunste van Joachim Horstinck. Haar schoonmoeder Mechtelt Mulert had het goed nl. in 1531 verkocht aan Joachims schoonvader Derck van Zulen (3, 18)

b) Margaretha van der Cammen was een dochter van Joanna Kreynvenger (1). De Zutphense families Biermans, Kreyvenger (Creyenvenger), van der Cammen en Bom (zie ook Schimmel, Menkhorst en Waarle, resp. Schimmeldijk 4, Schuttestraat 8 en Lindeseweg 9) waren nauw verwant

c) Johan Tonissen was een zoon van Tonnis Jansen op Garmel alias Teunis te Garmel, en in het leenaktenregister bleef het patroniem Thönissen gehandhaafd voor Johan’s nageslacht

Foto's

1925: (10)