Zoeken

Binnenkort

Het nieuwe seizoen begint in september.

14 en 15 september Open Monumenten Dagen. Expositie met als thema ‘Migratiestromen in de Achterhoek’, aangevuld met teksten en foto’s over Vordense migranten.

 

Sociale media

Vierakkersestraatweg 16

De Vlieg
Beschrijving

Boerderijnaam

DE VLIEG

Huidig adres

Vierakkersestraatweg 16

Wijk

Vierakker (laatste wijkadres E 58)

Oudste vermelding

1661: een bouwhuis op de Vlieg (1, a)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

 

Andere vermeldingen

Het Vliegende Paard (2, b)

Verpondingskohieren

Berent op de Vlijghe (9)

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie D nr. 88

Bouwjaar

Voorhuis ca. 1800, achterhuis 1825 (3, gevelankers)

Verbouwing

1959, 1978 (4)

Type boerderij

Hallenhuis met aangebouwde herenkamer (links), opkamer (rechts), en gelagkamer in het midden (5)

Monument

Rijksmonument

Eigenaren

< 1809: Huis Vierakker (6, 7, c)

1808: C.A.W. von Auer van Huis Vierakker verkoopt de Vlieg aan Hendrik Klein Hekkelder (x Harmina Schuilenburg) (6, 7, 8), de Vliege

1850: dochter Catharina Klein Hekkelder x Harmen Garritsen (8)

1858: wedr. Harmen Garritsen (8)

1896: zoon Harmanus Garritsen (x Gerritje Rossel) (8)

1914: wed. Gerritje Garritsen-Rossel (8)

1919: zoons Antonie en Gerhard Adriaan Garritsen (8)

Bewoners

1698: Warner, Wanner of Wa(e)ender Hendrijcksen ten Bos of ten Boest 1x Stintje Gerritz, 2x Meintien Hendricksen Romeijn (2x Jorden Janssen Groeneveld), op de Vliege

1727: Hermannus Janssen Vliege(boer) x Reinera Willemsen (d)

1761: wed. Reinera Willemsen, en dochter Aleida of Aaltjen Harmsen x Reinerus of Reind Arndsen Roerdink, aan de Vlieg

1766: zoon/broer Garrit Jan Harmsen of Jansen alias Vliegerboer x Berendina of Bernarda Aalderink (10, 11, 12), op de Vlieger

1808: Hendrik Bartholdsen Klein Hekkelder x Harmina Jansen Schuilenburg

1836: Hendrik Klein Hekkelder x Harmina Schuilenburg , en dochter Catharina Klein Hekkelder x Harmen Garritsen

1850: wedr. Hendrik Klein Hekkelder, en dochter Catharina Klein Hekkelder x Harmen Garritsen

1858: wedr. Hendrik Klein Hekkelder, en schoonzoon/wedr. Harmen Garritsen

1859: wedr. Harmen Garritsen

1873: wedr. Harmen Garritsen, en zoon Hermanus Garritsen x Garritjen Rossel

1896: Hermanus Garritsen x Garritjen Rossel

1914: wed. Garritjen Garritsen-Rossel

1919: zoon Antonie Garritsen

                                 

De Kamer?:

1738: Hermannusbroer? Meinardus Janssen aan de Vlieg x Gerardina Coops

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) In 1661 is goedt gevonden – nae verhoor der geinteresseerde aen de Heer Ruiter toe te staen een bouwhuis te setten op de Vlieg (1)

b) Voormalige herberg genaamd het Vliegende Paard volgens een bewaard gebleven uithangbord (2, zie ill.)

c) Huis Vierakker, zie Vierakkersestraatweg 24

Bronnen

1) GA: Markeboek van Vierakker, 1603-1763. Toeg.nr. 0366, inv.nr. 808

2) Jan Harenberg, 2004. ‘Vierakker.’ In: Jaarboek Achterhoek en Liemers, 27

3) Rijksmonumentenregister. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

4) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden. Toeg.nr. 1530, inv.nrs. 955, 961

5) RAZ: Fotocollectie Warnsveld. Toeg.nr. 3030. Fotonr. SZU 002002463

6) J. Harenberg, 1994. ‘De Havezathe Mengerink, ook genoemd het Huis te Vierakker.’ In: Vordense Kronyck 12, 1

7) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 253, 254 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

8) GA: Digilegger (Kadaster)

9) D. ten Bosch, 2012. Levens bij de IJssel

10) ECAL: Archief van het Stadsbestuur Doetinchem. Liefdegiften. Toeg.nr. 0261, inv.nr. 1278

11) GA: Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 458

12) GA: Archief Huis Hackfort. Toeg.nr. 0520, inv.nr. 575

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2023 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

16-01-2023

Overige bijzonderheden

d) 1764: Reintje Willems, weduwe van Harmen Jansen hospes an de Vliege (7)

Foto's

1896: (5)