Zoeken

Binnenkort

Het nieuwe seizoen begint in september.

14 en 15 september Open Monumenten Dagen. Expositie met als thema ‘Migratiestromen in de Achterhoek’, aangevuld met teksten en foto’s over Vordense migranten.

 

Sociale media

Vierakkersestraatweg 22

Hunnekink
Beschrijving

Boerderijnaam

HUNNEKINK

Huidig adres

Vierakkersestraatweg 22

Wijk

Vierakker (laatste wijkadres E 65)

Oudste vermelding

1352: het goed Honekonck by Vyracker (1)

 

1364: Gert van Drynen draagt op aan Ludolph den Stochke, vicaris van de St. Walburgiskerk, een jaarrente gaande uit het goed Honnekinck in Vierakker (2)

Oude benamingen

Honekinck, Hun(ne)kinck, Hoen(e)kinck

Betekenis naam

Vermoedelijk afgeleid van de persoonsnaam Hono of Huno (3), gevolgd door de achtervoegsels -k- (‘klein’) en -ink (afstammeling van’)

Andere vermeldingen

1326: Henrick Onekong van Vieracker (4)

1391: Willem Honekingh geheeten Vijracker (4)

Verpondingskohieren

1676: Honnekinck: Reiner Swaefken (5)

Leenaktenboeken

1492: Tgoet Huenkinck (6, 7)

Kadaster 1832

Oud: Sectie F nr. 361

Nieuw: Sectie F nrs. 359 en 361

Bouwjaar

 

Verbouwing

ca. 1894 (8)

1934: nieuw voorhuis (9)

1950, 1956, 1992 (9)

1955: afgebrand (10, 11)

1956: herbouw

Type boerderij

Wederopbouwboerderij

Monument

 

Eigenaren

1403: Willem Hoenkingh (6), dat goet te Hoenkingh tot Vierackeren

1424: Lijsbet (x Steven Vierackers), Gerrit des Grevendochter (6), dat goet tot Hoenkinck, met den huse ende hofstadt daertoe gehorende

1473: zoon Willem van Vieracker alias Hoenekinck (6), Honnekinck

1494: zoon Steven van Vieracker (6)

1503: broer Johan van Vieracker (6)

1512: broer Reiner van Vieracker (6)

1519: nicht Dorothea Berners (6)

1519: Reiners zusters Lijsbet en Anna van Vieracker (zusters in het convent van Heer Henrix in Zutphen) (6, a)

1522: zoon Gerrit Barner (6)

1528: Gerrit Barner (6)

1541: zoon Gaert Berner (6)

1568: Johan Janszoon van Voorthusen erft van (cloosterjoffer) Elisabets van Vieracker (6, a)

1600: Gaertszoon Gerhard Barner (6), Honnekinck

1625: broer Herman Berner (6), ½

1625: zuster Dorothea Berners (x Jacob Sindewater) kinderen Arnt en Berta Slindewater (6), ½

1636: Herman Berners neefje Johan toe Boecop (6), ½

1640: zuster Geertruyt toe Boecop (x Reyner Sweaeffkens) (6), ½

1642: Arnt Slindewaters neef Jacob Schimmelpenninc(k) van der Oye (6), ½

1659: dezelfde Rein(d)er Swaeffken (6)

1678: broer Gerardus Ignatius Swaefken (6)

1683: broer J(oh)an Hendrick Swaefken tot Suyderhuys (6)

1698: Peter Berents (12, 18, b)

1699: (Johan Hendrik Swaefkens nichtje Maria Geertruij(da) Swaefken x) Theodorus Arnoldus of Diederik van Dorth tot Busslo (12, 18)

1741: zoon Theodorus Ignatius van Dorth tot Bosloo (x achternicht Judith Maria Ignatia van Dorth tot Medler) (6, 12, 14)

1747: zoon Theodorus Zeno van Dorth tot Medler (6, 12, 14)

1762: broer Gerardus Judocus van Dorth tot Bosloo (6, 12)

1792: neefje Reinier Engelbert van Dorth tot Medler (x Maria Geertruid Judith van Hövell) (6, 8, 12, 14, 15), Hunnekinck

1847: dochter Josephine Johanna Arnoldina Eleonora Charlotte Sophia van Dorth tot Medler (8)

1886: broer Zeno Theodorus Johannes Hermanus van Dorth tot Medler (x Elisabeth Maria Cornelia Wilhelmina Hacforth tot ter Horst) (8)

ca. 1893: kleindochter Alphonsa Maria Antoinetta van Hugenpoth tot Aerdt (8)

ca. 1895: broers en zuster Joannes Nepomucenus, Godefridus Franciscus Maria en Maria Ottelina van Hugenpoth tot Aerdt (8)

ca. 1898: zuster Alphonsa Maria Antoinetta van Hugenpoth tot Aerdt (8)

1905: Johannes Franciscus Schoenaker (x Johanna Antonia Smit) (8, 11)

ca. 1935: Maria Josephina Ernestina Alexandrina van der Heijden x Charles Joseph Marie Ruys de Beerenbrouck, Huis Suideras (8)

1936: dochter Joanna Maria Alfrida Louisa Ruys de Beerenbrouck x Jan Joseph Godfried van Voorst tot Voorst, Huis Suideras (8)

Bewoners

1352: Henricus Honekonc en zoon Henricus (1)

1492: “die bouman vacat” (7)

1534: “geen bouman” (16)

1669: Stintje op Hunckinck

1670: Sweer en Jenneken op Hunninck

1715: Hendrik te Velde op Hunnekink

1733: Gerrit Jan(ssen) (op) Hunnekinck (x Garritjen Weverink) (17, 18)

1781: zoon (Joannes) Martinus of Marten Jansen op Hunneking x Joanna Gertrudis of Janna Geertruid Jansen Kraaijvanger, Krajenvengers, Kraijvenger of Kreivenger (12, 18)

1810: wed. Johanna Geertruid Jansen

1814: wed. Johanna Geertruid Jansen, en zoon Gerhardus of Gradus Jansen x Hendrika Smits

1818: Gradus Jansen x Hendrika Smits

1851: wed. Hendrika Jansen-Smits

1874: zoon Albertus Hendrikus Johannes Jansen

1879: Theodorus Bruens wedr. Carolina Johanna Holtslag

1897: zoon Johannes Antonius Bruens

1905: Johannes Franciscus Schoenaker x Johanna Antonia Smit

1934: wedr. Johannes Franciscus Schoenaker

1936: zoon Gerhardus Bernardus Johannes Schoenaker

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) “Lijsbet ende Anna van Vieracker, susteren des convents van Heer Henrix huys binnen Zutphen, erven hares broders Reiners, ontfangen dit leen, mitz dat het na haren doot weder uut den convente sterven sal, anno 1519. Haer hulder ofte volmechtige des convents is Johan van Voorthusen.” (6). Opmerkelijk genoeg waren J(oh)an Voorthusen Sr en Jr destijds eigenaar van het gelijknamige erve en goed Hoeneking of Hunnekink in Leesten (gem. Warnsveld)

b) 1699: Peter Berents, “bij een gerichtelijk verwin en possessiën ingewonnen”

Bronnen

1) RAZ: Inventaris van het archief van het Bornhof (1299-1875). Toeg.nr. 0083, inv.nr. 753

2) RAZ: Inventaris van het archief van de vicarissen van de Sint Walburgiskerk (1332-1587). Toeg.nr. 0463, inv.nr. 30

3) B.J. Hekket, 1982. Oost Nederlandse Familienamen

4) RAZ: Inventaris van de collectie van Leeuwen. Toeg.nr. 1055, inv.nr. 157

5) RAZ: Plaatsingslijst van de collectie Gerhard Kreijnck. Toeg. nr. 0141, inv.nr. 22

6) J.S. Sloet & J.S. van Veen, 1917. Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen. Het Kwartier van Zutphen

7) GA: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen. Rekeningen van ontvangst van pondschattingen in het graafschap Zutphen, 1492. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 4927 (transcr. Albert Lettink)

8) GA: Digillegger (Kadaster)

9) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1524, inv.nr. 220, toeg.nr. 1529, inv.nr. 7100, en toeg.nr. 1530, inv.nrs. 995, 997

10) RAZ: Fotocollectie Warnsveld 1900-2000. Toeg.nr. 3030, foto SZU002001331

11) RAZ: Boerderijen gemeente Warnsveld. Hunnekink. Documentatie 718, 63

12) Huisarchief Medler

14) GA: Huis Medler. Toeg.nr. 0456, inv.nrs. 417, 418, 419

15) GA: Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 458

16) GA: Graven en hertogen van Zutphen, graven van Zutphen. Rekeningen van ontvangst van pondschattingen in het Graafschap Zutphen. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 2498 (transcr. Albert Lettink)

17) GA: Markeboek van Vierakker, 1603-1763. Toeg.nr. 0366, inv.nr. 808

18) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 252, 253 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2023 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

16-01-2023

Overige bijzonderheden

 

Foto's

1956-2002: overlay actuele luchtfoto (GoogleEarth) en kadasterkaartje-1956 (8)