Zoeken

Binnenkort

Het nieuwe seizoen begint in september.

14 en 15 september Open Monumenten Dagen. Expositie met als thema ‘Migratiestromen in de Achterhoek’, aangevuld met teksten en foto’s over Vordense migranten.

 

Sociale media

Transcriptie oudste Vordense leenregisters (1407-1505)

In 2009 is door Oud Vorden reeds aandacht besteed aan de publicatie van de transcriptie van twee leenregisters van Huis Vorden (1564-1787) door onze voormalige plaatsgenote mevrouw Riek Poesse (1).

Minder bekend is dat er twintig jaar daarvoor reeds een transcriptie is gemaakt van de drie oudste leenregisters van de Heerlijkheid Vorden (1407-1505) door een andere oud-plaatsgenote, mevrouw Elly Kuypers (2).

Omdat de laatste transcriptie alleen te raadplegen is in de bibliotheek van het Regionaal Archief Zutphen (307.9 KUYP geld) zijn wij blij met de toestemming van de auteur om de Machtsverhoudingen in het kwartier van Zutphen in de 15e eeuw ook op onze website te mogen plaatsen.

 

(1) R. Poesse, 2008. Leenregisters van het Huis Vorden,  3 delen (1564-1687, 1690-1787 en indexen).

De transcriptie is te raadplegen in de bibliotheek van ‘Oud Vorden’ (B000099) en in die van het Regionaal Archief Zutphen (RAZ: 900.1 POES).

De originele registers zijn te vinden in het Gelders Archief: Archief Huis Verwolde. Leenregisters van het Huis Vorden, 1564-1687 en 1690-1787. Toegangnr. 0556, inventarisnrs. 1248 en 1249.

(2) G.J. Kuypers, 1988. Machtsverhoudingen in het kwartier van Zutphen in de 15e eeuw, bekeken aan de hand van de bezittingen van de heren van Vorden en Hackfort. Ongepubliceerde doctoraalscriptie, 1988, pp. 27-113.

Zie Gelders Archief: Archief Huis Hackfort. Leenregisters van de heerlijkheid Vorden, 1407-1423, 1429-1483 en 1485-1505. Toegangnummer 0520, inventarisnummers 464, 465 en 466.