Zoeken

Binnenkort

           Jaarvergadering 19.30 u

Kindertehuis van De Decanije 20.00 u

            14 maart De Herberg

 

Sociale media

Lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt samen met het kalenderjaar van januari tot en met december.
Als lid hebt u gratis toegang tot de georganiseerde avonden (meestal 5) in het winterseizoen. Op deze avonden komen onderwerpen aan de orde die betrekking hebben op cultuur, historie en taal van Vorden en de Achterhoek. Veelal in de vorm van een lezing met een dia- of powerpointpresentatie. 

Eén à tweemaal per jaar wordt een reis door de vereniging georganiseerd, waarbij het leerzame met het gezellige wordt gecombineerd.

De leden ontvangen enkele malen per jaar het verenigingsblad 'Vordense Kronyck', waarin diverse onderwerpen worden behandeld.

Hieronder kunt u zich aanmelden als nieuw lid van de vereniging 'Oud Vorden'.

Na uw aanmelding als lid ontvangt u van ons een bevestiging van uw lidmaatschap en neemt de penningmeester contact met u op over de te betalen contributie.

U kunt daarna uw contributie storten op IBAN: NL74 RABO 0366 4065 23 t.n.v. Vereniging Oud Vorden te Vorden. Vermeld u a.u.b. 'Contributie'.

 

Contributie

Het lidmaatschap bedraagt voor het jaar 2023:

- Contributie voor dubbel lidmaatschap: € 32,-

- Voor enkel lidmaatschap: € 25,-

Graag alle verplichte velden (*) invullen.

Laatste nieuws

Genealogiecursus

Bij voldoende deelname zal er door Wim Ruiterkamp van de Genealogiecommissie van "Oud Vorden" in het Old Vorden Huus een cursus computergenealogie in 3 delen gegeven worden.

Uitbreidingen en wijzigingen op de website in de maand januari 2024
Locaties begravenen uit periode1829-1869 gepubliceerd
In 1829 kwam er met regelgeving een einde aan het begraven in de kerken. Het gemeentebestuur van Vorden besloot een kerkhof aan te leggen op de huidige plaats aan de Kerkhoflaan.

Na zeer intensief speurwerk zijn de graflocaties bekend van veel overledenen uit Vorden (en elders) in de periode vanaf de in gebruikneming van de algemene begraafplaats tot 1869.

Uitbreidingen en wijzigingen op de website in de maand december 2023

Oud Vorden met RTV Ideaal (Focus-live) bij Theater onder de Molen

Vereniging Oud Vorden kreeg, door bemiddeling van het team van Theater onder de Molen in Linde, een uitnodiging van RTV Ideaal, de regionale radio- en tv-omroep die in de gemeente Bronckhorst uitzendingen verzorgt met vooral nieuws uit onze regio.