Zoeken

Binnenkort

Het nieuwe seizoen begint in september.

14 en 15 september Open Monumenten Dagen. Expositie met als thema ‘Migratiestromen in de Achterhoek’, aangevuld met teksten en foto’s over Vordense migranten.

 

Sociale media

Graflocaties Algemene Begraafplaats 1829-1869 en 1870-1974
Inleiding
In 1829 kwam er met regelgeving een einde aan het begraven in de kerken. Het gemeentebestuur van Vorden besloot een kerkhof aan te leggen op de huidige plaats aan de Kerkhoflaan.

Het perceel Sectie B nummer 188a met een oppervlakte van 89 are en 10 ca werd beschikbaar gesteld door de marke van Vorden. Verder was er een huis en een lijkkamer. Meer informatie is te vinden in het artikel: "Naar Eskes gebracht" van Gerda Rossel in de Vordense Kronyck van december 2021.

 

Locatie_Algemene_Begraafplaats_op_Kadasterkaart.jpg

 

(Bron Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort /Verzamelplan Vorden, MIN05162VK1)

Over de periodes 1829 tot 1869 en 1870 tot 1974 zijn alfabetische overzichten gemaakt met een verwijzing naar de locatie van het graf.

De locaties waar de overledenen tussen 1829 en 1974 zijn begraven zijn op onderstaande plattegrond globaal terug te vinden middels de omschrijvingen "oude gedeelte",  "2e gedeelte", "3e gedeelte", "4e gedeelte" en "5e gedeelte".

 Plattegrond algemene begraafplaats

Met name op het oudste gedeelte, rondom de grafkelders, ontbreken vaak grafstenen en vindt men slechts een eenvoudig stenen paaltje met daarop een nummer.

Aan de hand van een gedetailleerde plattegrond van dit gedeelte is het mogelijk een relatie te leggen tussen de begravene en de plaats op het kerkhof.

Voor detailinformatie over de locaties buiten het Oude gedeelte kunt u contact opnemen met de Genealogiecommissie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uit de overzichten blijkt dat er dikwijls meerdere personen, soms meerdere generaties, in hetzelfde graf zijn begraven.

Hieronder is er een gedetailleerd overzicht gemaakt van het oudste gedeelte van het kerkhof, vanaf de ingang de velden links en rechts tot en met de grafkelders.

 

  Schematische plattegrond Oudste gedeelte              
                               
      Oude-a     Oude-a                
  Oude-b 4-33     1-88       Algemene   Strooi  
  12-132               vakken   veld    
              Oude-b              
              294-410              
                               
                               
  Oude-b       Oude-b     Oude-b   Strooi-  
  1-207       208-405     411-476   veld    
                               
                               
           Ingang                    
                               
                               

 

De graven op het oudste gedeelte worden op deze lijsten aangeduid met Oude-a/Oude-A met een volgnummer, terwijl het volgende gedeelte wordt aangeduid met Oude-b/Oude-B. Dit deel begint direct vanaf de ingangspoort.

De lijsten zijn opgedeeld naar herkenbare velden op de begraafplaats. Deze webpagina begint met een globale plattegrond ter oriëntatie.

Vanuit deze algemene webpagina is er toegang tot aparte pagina’s voor de verschillende velden. Elke pagina begint met een schematisch overzicht van de graflocaties, gevolgd door een alfabetisch gesorteerde lijst met namen en daarbij de locatie van het graf.

Voor het zoeken naar de begraaflocatie worden de volgende stappen geadviseerd.

  1. Zoek op de beide overzichtspagina's:Locaties van Vordense begravenen 1829-1869 en Locaties van Vordense begravenen 1870-1974 op welke locatie de overledene is begraven
  2. Voor de locaties: Oude-a/Oude-A, Oude-b/Oude-B en Algemene vakken zijn er vervolgpagina’s beschikken. Zoek hier opnieuw naar de locatie van de begravene en kijk op de plattegrond waar deze locatie is
  3. Mochten er verdere vragen zijn, neem dan per email contact op met de Genealogiecommissie van Oud Vorden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

NB1. Voor de familierelaties van een begravene wordt verwezen naar de Stambomen van Vordense families op deze website www.oudvorden.nl/genealogie/stambomen

NB2. Voor de graven met daarop een steen kan via www.graftombe.nl hiervan gratis een digitale afbeelding aangevraagd worden.

Begravenen 1829-1869

Na zeer intensief speurwerk zijn de graflocaties bekend van veel overledenen uit Vorden (en elders) in de periode vanaf de in gebruikneming van de algemene begraafplaats tot 1869.

Als referentie zijn alle overledenen waarvan de overlijdensaktes zijn afgegeven in de gemeente Vorden (en elders) in deze periode verzameld via WieWasWie. Hierin zijn alle gedigitaliseerde akten per gemeente te vinden. Vervolgens is in het Erfgoedcentrum ECAL in Doetinchem bij het Archiefnummer 1244 en het inventarisnummer 847 per grafnummer de relevante pagina gefotografeerd (zie voorbeeld), ontcijferd, gedigitaliseerd en aan het overzicht toegevoegd.

Uitsnede0028

 

In totaal gaat het om ruim 2500 namen, die in één lijst Locaties van Vordense begravenen 1829-1869 zijn samengevoegd.

 

Begravenen 1870-1974

Vanaf 1870 heeft er een chronologische registratie plaatsgevonden van de begravenen met daarbij de locatie waar de persoon is begraven. Dankzij het werk van de heer Wim Olthuis, de vorige beheerder van het Kerkhof, zijn de gegevens overgetypt, waardoor deze gedigitaliseerd konden worden voor verdere bewerking. Er zijn 2 lijsten: De periode 1870-1920 en de periode 1921-1974. Totaal betreft het ruim 5000 overledenen die in één lijst Locaties van Vordense begravenen 1870-1974 zijn samengevoegd.