Zoeken

Binnenkort

  Dialectmiddag 21 december 2023

               Niejaorsvesite

16 januari 2024 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

Almenseweg 4

Het Brinke
Beschrijving

Boerderijnaam

HET BRINKE

Huidig adres

Almenseweg 4 en 6

Wijk

Veldwijk (laatste wijkadres C 154)

Oudste vermelding

1476: Brinck (1)

1494: ten Bryncke, erf (2)

Oude benamingen

1663: Brincker (3)

Betekenis naam

Brink: open ruimte bij een erve of dorp, plein < Middel-Nederl. (gras)rand, heuvel, hooggelegen grasveld (4, 5)

Andere vermeldingen

1664: Brincker snider (6).

1781: Klaphekke of Brinke (7)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Dat Brinck, verscheidenen eygenaren

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie K nrs. 695 en 697

Bouwjaar

 

Verbouwing

1908 (bijbouw), 1946 (bouw noodwoning), 1955 (herbouw), 1962, 1984, 1988, 2009 (herbouw) (8, 9, a)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

1579: Frederick van Pallant (van Keppel) x Alexandrine van Raesfeld (10)

1602: Berent Sweverinck x Jenneken Seijnen (uit Lochem), en Derksken Sweverinck wed. Warner Sweverinck (10)

< 1678: dochter Marritjen Berentsen te Sweverinck x Johan ten Noortwijck (11, 12)

1698: nazaten Noortwijck > nazaten Roeloffzen (10, 11)

1809: Johan Hendrik Gallée x Pieternella Elshoff (13)

1847: familie Gallée > nazaten Mellink > nazaten Gewin (8, 13)

1928: Bernard Wullink x Stina Willemina Silvold (8)

Bewoners

1649: Tonnis aen den Brinck

1723: Garrit ten Brincke

1731: Egbertus op den Brink

1734: Hendrick op het Brincke

1769: dochter? Teune Hendriksen Bungers x Gerrit Jansen Boomers alias Brinkman

1779: Theuntjen Bu(n)gers wed. Gerrit Boomers 2x Engbert Gerritsen Aaltink alias Brinkman

1780: wedr. Engbert Brinkman 2x Anna Hendriksen Pramert

1806: Willem Gotink alias Brinkman x Johanna Neijmeijer alias Harink (b)

1815: wed. Johanna Nijmeijer, en dochter Antonia Gotink x Hendrik Jan Klein Bleumink (c)

1819: wed. Johanna Nijmeijer, en schoonzoon/wedr. Hendrik Jan Klein Bleumink

1822: wed. Johanna Nijmeijer, en schoonzoon/wedr. Hendrik Jan Klein Bleumink 2x Gerritje Takkencamp

1827: Gerrit Jan Gerritsen x Henders Arendsen

1848: wed. Henders Gerritsen-Arendsen, en dochter Hendrika Gerritsen x Hendrikus Bogchelman (d)

1859: Hendrikus Bogchelman x Hendrika Gerritsen

1867: wedr. Hendrikus Bogchelman

1869: dochter Garritje Bogchelman x Gerrit Jan Nijenhuis (e, f)

1875: wedr. Gerrit Jan Nijenhuis

1878: wedr. Gerrit Jan Nijenhuis 2x Hendrika Knoef

1907: Gerrit Jan Nijenhuis x Hendrika Knoef, en neef Harmen Klein Ikkink x Gerritjen Lenselink (g)

1912: Gerrit Jan Nijenhuis x Hendrika Knoef, en schoondochter wed. Gerritjen Lenselink

1915: Gerrit Jan Nijenhuis x Hendrika Knoef, en schoondochter Gerritjen Lenselink 2x zwager Gerrit Jan Klein Ikkink (g)

1918: wedr. Gerrit Jan Nijenhuis, en neef Gerrit Jan Klein Ikkink x Gerritjen Lenselink

1921: Gerit Jan Klein Ikkink x Gerritjen Lenselink

1928: Bernard Wullink x Stina Willemina Silvold (h)

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) De boerderij lag niet ver van de spoorlijn, aan het einde van de oorlog regelmatig doelwit van geallieerde beschietingen en bombardementen. In oktober 1944 werd het huis getroffen door een bom en brandde volledig af, terwijl de tot woning voor de zoon verbouwde schuur in februari 1945 zware brandschade opliep. Dankzij het Bureau Wederopbouw Boerderijen kon het huis na de oorlog herbouwd worden, waarbij veel van de oude stenen in het nieuwe huis werden verwerkt

Bronnen

1) GA: Archief Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 1036. (Transcriptie Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

2) B.H. Slicher van Bath, 1944/1977. Mensch en Land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland

3) J. Renema, 2000. 'Een Vordense Verpondingslijst.' In: Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek, p. 98

4) P.A.F. van Veen & N. van der Sijs, 1997. Van Dale Etymogisch Woordenboek

5) B.J. Hekket, 1982. Oost Nederlandse Familienamen

6) GA: Archief Huis Vorden. Toeg.nr. 0438, inv.nr. 44

7) GA: Markenarchief van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nrs. 157, 159

8) GA: Digilegger (Kadaster)

9) ECAL: Gemeente Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1529, inv.nrs. 40-41, 44-47

10) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 222, 224, 246 (transcr. Ben Wullink)

11) E.A.M. Claassen, pers. comm.

12) E.A.M. Claassen, 2013. 'Antonius Bernardus Roelofsen (1740-1801). In: Vordense Kronyck 31, 2, p. 5.

13) GA: Archief familie Gallée. Toeg.nr. 0459, inv.nrs. 13, 13B, 13D

14) GA: Archief Huis Verwolde. Toeg.nr. 0556, inv.nr. 1264

15) Nagelaten herinneringen van Gerrit Jan Klein Brinke, de zoon van Gerrit Jan x Gerritjen Lenselink (met dank aan mw. G.W. Verkerk-Slöetjes)

16) Arnhemsche Courant 21-10-1875

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2020 Gerda Rossel en Ben Wullink

Laatst bijgewerkt

12-09-2020

Overige bijzonderheden

b) Willem Gotink was afkomstig van het erve Mossel (Mosselseweg 16), dat ook eigendom was van A.B. Roeloffzen

c) De familie van Hendrik Jan Klein Bleumink kwam van Klein Bleumink (Bleuminkweg 3, Hengelo-Gld)

d) Hendrikus Bogchelman was een zwager van Teune Bentelman (schoondochter van Teuntjen Klein Bleumink) en afkomstig van Klein Bleumink (Kapelweg 8). Vanaf 1848 waren alle hoofdbewoners van 't Brinke verwant aan Teuntjen Klein Bleumink

e) Tussen 4 en 16 oktober 1875 overleden Garritjen Bogchelman, haar nog thuis wonende broer en zuster en haar 3 kinderen aan de "rode loop" (dysenterie), waardoor haar echtgenoot Gerrit Jan Nijenhuis als enige achterbleef (15, 16)

f) Gerrit Jan Nijenhuis was een zoon van Teuntjen Klein Bleumink

g) Harmen en Gerrit Jan Klein Ikkink waren achterkleinzonen van Teuntjen Klein Bleumink

h) De grootmoeder van Bernard Wullink heette Hendrika Klein Bleumink en was een kleindochter van Evert Klein Bleumink, de jongste broer van Teuntjen Klein Bleumink

Foto's

1: Overlay kadastrale kaart 1832 en luchtfoto GoogleEarth

4, 5: Ben Wullink