Zoeken

Binnenkort

           1 juni 2024 11.30 u

Excursie met GSM bus naar Hattem

     Vertrek van Old Vorden Huus

 

Sociale media

BOE 2 Wolterink NW 2014
BOE 3 Wolterink pomp 2014
BOE 4 Wolterink schuur 2014
BOE 5 Wolterink hooiberg 2014
BOE 6 Wolterink hooiberg 2014
BOE 7 Wolterink voor 2000
BOE 8 Wolterink achter 2000
BOE 9 Wolterink Z 2000
BOE 10 Wolterink N 2000
BOE 11 Wolterink pomp 2000
BOE 12 Wolterink schuur 2000
BOE 13 Wolterink voor 1925
BOE 14 Wolterink ca. 1881 (3)

De Leuke 1

Wolterink
Beschrijving

Boerderijnaam

WOLTERINK

Huidig adres

De Leuke 1

Wijk

Mossel (laatste wijkadres D 128)

Oudste vermelding

1460: erf tho Woilderinck (1)

1476, 1500: Wolderinck (2)

Oude benamingen

Woilderinck (15e eeuw) , Wolderin(c)k (16e-17e eeuw), Wolterink (18e eeuw)

Betekenis naam

voornaam Wolterd < Waldehard (< waldo-hard) (3)

Andere vermeldingen

1768-1776, 1805: Groot Wolterink (4, 10)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

1646: Wolderinck, aen 't huis te Vorden (5)

1664: Wolterinck hutte (6)

Leenaktenboeken

Leenkamer van Baer (7)

Kadaster 1832

Oude boerderij: Sectie B nr. 367

Nieuwe boerderij: Sectie B nr. 365

Bouwjaar

ca. 1881: afbraak en herbouw aan de andere kant van de weg (ill. 14)

Verbouwing

1929, 1960, 2000, 203 (8)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

Gemeentelijk monument

Eigenaren

1460: Huis Hackfort (7, 9, 10)

1564: Huis Vorden (10)

1776: (Gerrit) Jan Platerink op ter Meulen (in Almen) alias Meuleman x Janna (Richold) ter Meulen (11)

1802: zoon Albert ter Meulen x Janna Besseling (11)

1805: Huis Vorden (10), Groot Wolterink

1921: Jan Riefel x Reindina Memelink (12)

Bewoners

1635: Toenis Wolterinck in de Loecke x Trijne (11)

1638: Evert op Wolterinck xNn

1672: zoon Jan op Wolterink xNn

1704: zoon Hendrik Wolterink x Nn

1741: zoon Jan Wolterink x Catharina Henderix alias Keijmans

1795: zoon Hendrijk Wolterink x Aaltjen Janssen

1801: Hendrik Memelink op Wolterink (11, 13)

1802: Berend Hissink alias Waggelink x Janna Wesselink

1818: Reind Abbink x Maria Hoetink

1857: zoon Hendrik Jan Abbink 1x Garritjen Hogevonder

1858: wedr. Hendrik Jan Abbink 2x Willemken Visschers

1863: wedr. Hendrik Jan Abbink

1882: zoon Garrit Jan Abbink

1887: Garrit Jan Abbink x Lamberdina Klein Lenderink

1921: Jan Riefel x Reindina Memelink

1932: wed. Reindina Riefel-Memelink

1939: wed. Reindina Riefel-Memelink, en zoon Jan Riefel x Lammerdina Haarman

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

1) B.H. Slicher van Bath, 1944/1977. Mensch en Land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een Geschiedenis der Nederzettingen in Oostelijk Nederland

2) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Rekening van ontvangst van een schatting in het kerspel Vorden, en van uitgaven (1476). Toeg.nr. 0001, inv.nr. 1036, 1037 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

3) B.J. Hekket, 1982. Oostnederlandse Familienamen

4) GA: Markenarchief van Vorden, toeg.nr. 0366, inv.nr’s 155-158

5) GA: Archief van de Staten van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcr. Ben Wullink)

6) GA: Archief huis Vorden, toeg.nr. 0438, charter nr. 44, 45

7) W. Wijnaendts van Resandt en J.S. van Veen, 1926. Register op de leenen der Bannerheerlijkheid Baer en de Heerlijkheid Lathum

8) ECAL: Gemeente Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1523, inv.nr. 524 en toeg.nr. 1529, inv.nrs. 4176, 4178, 4180

9) GA: Archief Huis Hackfort. Toeg.nr. 0520, inv.nrs. 94, 150, 164, 174, 462, 469

10) GA: Archief Huis Verwolde. Toeg.nr. 0556, inv.nr. 1225

11) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Toeg.nr. 0338, inv.nr. 229, 253, 254 (transcr. Ben Wullink)

12) GA: Digilegger (Kadaster)

13) GA: Archief Familie Gallée. Toeg.nr. 0459, inv.nr. 13B

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2020 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

21-03-2020

Overige bijzonderheden

 

Foto's

1-6: Collectie Klunder

14: (12)