Zoeken

Binnenkort

           Jaarvergadering 19.30 u

Kindertehuis van De Decanije 20.00 u

            14 maart De Herberg

 

Sociale media

Beschrijving

Boerderijnaam

ABBINK

Huidig adres

De Leuke 2

Wijk

Mossel (laatste wijkadres D 29)

Oudste vermelding

1382: Herman Abbinck (1)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

Patroniem, afleiding van de Germaanse voornaam Abbe of Abbo < Albo, een korte vorm van Albrecht (2)

Andere vermeldingen

1402: erf tot Abbingh (3)

1476: Abbinck (4)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Abbinck, ’t huis toe Vorden (5)

Leenaktenboeken

1402 > : Huis (Hackfort en) Vorden (6)

Kadaster 1832

Oude boerderij: Sectie B nr. 363

Nieuwe boerderij: Sectie B nr. 360 (achtergevel B362)

Bouwjaar

1886: sloop en herbouw (7,ill. 5)

1981: Bouw 2e bedrijfswoning (7)

Verbouwing

1928, 1953, 1981 (7)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

1402 > : Huis Vorden (6, 9, 10, 11)

1921: Hendrik Jan Arfman x Reindina Antonia Tjoonk

Bewoners

1476: Gerryt Abbinck (4)

1638: Reijndt op Abbinck in de Leucke (11)

1672: (schoon)zoon? Roelof (op) Abbink x Elbrig Willems (a)

1681: weduwe Elbrig Wilmsen 2x Jan Hendrixen Starinck

1725: zoon Hendrik Jansen Abbink x Maria Willemsen Burgerink of Borging

1764: zoon Hendrik Abbink x Reijntjen Hiddink

1765: wedr. Hendrik Abbink

1768: wedr. Hendrik Abbink 2x Janna Hoetink

1799: zoons Reint en Jan Abbink (12)

1800: Goosen Termeul x Margareta Voskamp (13)

1806: wedr. Goosen Termeul

1807: wedr. Goosen Termeul 2x Janna Kamphuizen

1832: wed. Janna Termeul-Kamphuizen, en Goosens neef Willem Norde x Johanna Jurriana Wenneker

1850: Willem Norde x Johanna Jurriana Wenneker

1873: broer Garrit Norde

1890: neef Garrit Norde x Antonia Maria Esselenbroek

1895: Jan Arfman x Janna Meijerink

1896: wed. Janna Arfman-Meijerink

1898: wed. Janna Meijerink 2x zwager Gerhard Arfman

1917: Gerhard Arfman x Janna Meijerink, en (neefje/stief)zoon Hendrik Jan Arfman x Reindina Antonia Tjoonk

1925: wedr. Gerhard Arfman, en (neefje/stief)zoon Hendrik Jan Arfman x Reindina Antonia Tjoonk

1936: Hendrik Jan Arfman x Reindina Antonia Tjoonk

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

1) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen.

Rekening van heer Johan Baliu van ontvangst van een bede van de lieden van de hertog en van andere heren in het land van Zutphen, en van uitgaven (ca 1382). Toeg.nr. 0001, inv.nr. 694 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

2) Centrum voor familiegeschiedenis. Nederlandse Familienamenbank. cbgfamilienamen.nl

3) B.H. Slicher van Bath, 1944/1977. Mensch en Land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland

4) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Rekening van ontvangst van een schatting in het kerspel Vorden, en van uitgaven (1476 en ca. 1500). Toeg.nr. 0001, inv.nrs. 1036 en 1037 (transcr. Ben Wullink)

5) GA: Archief van de Staten van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcr. Ben Wullink)

6) J.J.S. Sloet & J.S. van Veen, 1917. Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen. Het Kwartier van Zutphen

7) GA: Digilegger (Kadaster)

8) ECAL: Gemeente Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1523, inv.nr. 527 en toeg.nr. 1529, inv.nrs. 4181, 4188, 4190

9) GA: Archief Huis Vorden. Toeg.nr. 0438, inv.nrs. 528a-c, 545c

10) GA: Archief Huis Verwolde. Toeg.nr. 0556, inv.nr. 1203

11) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg. nr. 0338, inv.nrs. 225, 230

12) ECAL: Gemeentebestuur Vorden. Registratielijst van wapendragende burgers 1799. Toeg.nr. 1243, inv.nr. 85 (transcr. Ben Wullink)

13) GA: Archief Huis Vorden, Pachtboek 1800-1837. Toeg.nr. 0438, inv.nr. 71

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2020 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

27-03-2020

Overige bijzonderheden

a) In 1679 laat Roelof een dochter Reijntjen dopen, vermoedelijk vernoemd naar haar grootvader

Foto's

1-3: Collectie Klunder

4: "Wolterink & Abbink 1900". Potloodtekening van het Wolterink (links) en Abbink (rechts) in de Leuke, door Prof. Johan Hendrik Gallée (Collectie SHBO), telg uit de bekende Vordense burgermeestersfamilie

5: (7)