Zoeken

Binnenkort

           Jaarvergadering 19.30 u

Kindertehuis van De Decanije 20.00 u

            14 maart De Herberg

 

Sociale media

Beschrijving

Boerderijnaam

LENTINK

Huidig adres

De Leuke 4

Wijk

Mossel (laatste wijkadres D 27)

Oudste vermelding

1382: Bertolt Lentinck (1)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

< Germaanse persoonsnaam Lento (2, 3)

Andere vermeldingen

1476, 1500: Lentinck (4)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Lentinck, aen 't huis toe Hackfort gehorende (5)

Leenaktenboeken

1438: Arnolt hertog van Gelre ontslaat de goederen Kalfzeleer in het kerspel Almen en Lentynck in het kerspel Vorden uit de horigheid en maakt ze tot erftynsgoederen (= erfpachtboederijen) (6, a, b)

Kadaster 1832

Sectie B nr. 375

Bouwjaar

1838? (7, ill. 4)

Verbouwing

1962, 1967 (7, 8)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

1480: Steine wed. Hasken te Calfster draagt over aan haar acht kinderen (9), 1/6

1491: Jan te Calfsteler x Griete verkopen aan Derc de Witte x Jutte (9), 1/6

< 1493: Derick te Wit x Jutte (⅓), Arnt Lentinck (1/6), Bernt Weert (1/6), en de kinderen wijlen Bartolt to Calfsteler (⅓) (9, 10)

1493: Derck toe Witte c.s. verkopen aan Lodewijck Ramcourt (10)

1502: Lodewich Ramcourt verkoopt aan Jan Raeven x Grietgen (10)

< 1545: Bernt van Hackfort x Margrietha van Egmont, Huis Hackfort (9)

1656: (achterachterkleinzoon) Henrick van Westerholt, Huis Hackfort (9)

ca. 1667: zonen, dochter en schoonzoon Johan Engelbert van Westerholt, Hendrik Pelgrum van Westerholt, Margarita van Westerholt en Jacob Schimmelpenninck van der Oije x (Jacoba Emilia van Westerholt) (11), (⅔)

1669: Maurits Herman Ripperda, Huis Vorden (10, 11), ⅔

1712: dochter Maria Agnes Ripperda wed. Otto Frederick van Gent (9), ⅔

< 1725: dochter Sophia Amelia Maria van Gent, Huis Vorden (9)

1725: neef Maurits Carel George Willem van Ripperda, Huis Vorden (9)

1757: Huis Hackfort ⅓, Huis Vorden (12), ⅔

1775: Rentmeester Brass verkoopt (voor (Frederik Willem van der Borch, Huis Vorden) aan wed. Anna Maria Dorothea van Westerholt-van Lintelo, Huis Hackfort (9), ⅔

1878: (Borchard Frederik Willem van Westerholt de heer van Hackforts broer) Carel Frederik van Westerholt (7)

1910: Willem François Emile van der Borch, Huis Vorden (7, 11)

1921: Jan Decanije x Janna Knoef (7)

Bewoners

1634: Peter Lentink x Tonnisken

1670: zoon Hendrik (op) Lentink x Jenneken Hendricks (Groot) Starinck

1716: zoon Peter Lentinck x Reijntjen Wolterincks

1731: wed. Reijntjen Lentinck-Wolterincks

1736: wed. Reijntjen Lentinck-Wolterincks, en dochter Jenneken Peters Lentink x Hendrik Jan Dekanije (c)

1762: Wander Heijink x Willemijna Abbink (in de Kamer?)

1771: (Jenneken Lentinks) dochter Garritjen Lentink x Hendrik Voskamp

1781: wedr. Hendrik Voskamp

1789: wedr. Hendrik Voskamp, en dochter Anna Johanna Lentink x Derk Norde

1795: wedr. Derk Norde

1800: wedr. Derk Norde 2x Jenneken Waarle

1801: wedr. Derk Norde

1805: wedr. Derk Norde 3x schoonzuster Geesken Lentink

1836: wedr. Derk Norde, en zoon Jan Hendrik Norde x Grada Esselina Weenk

1839: Jan Hendrik Norde x Grada Esselina Weenk

1871: wedr. Jan Hendrik Norde

1872: wedr. Jan Hendrik Norde, en zoon Derk Norde x Johanna Margarita Voskamp

1878: Derk Norde x Johanna Margarita Voskamp

1900: Harmanus Decanije x Johanna Hendrika Zweverink (c)

1912: Harmanus Decanije x Johanna Hendrika Zweverink, en zoon Jan Decanije x Janna Knoef

1914: wed. Johanna Hendrika Decanije-Zweverink, en zoon Jan Decanije x Janna Knoef

1920: Jan Decanije x Janna Knoef

1937: wed. Janna Decanije-Knoef

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) In Almen lag/ligt ook een erve Lentink, op slechts 1 km. afstand van het Kalfster, maar met andere eigenaren en tot de 19e eeuw leenroerig aan het hof van Gelre en Zutphen (13, 14)

b) Een thinsgoed was een pachtboerderij

Bronnen

1) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen.

Rekening van heer Johan Baliu van ontvangst van een bede van de lieden van de hertog en van andere heren in het land van Zutphen, en van uitgaven (ca 1382). Toeg.nr. 0001, inv.nr. 694 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

2) A.N.W. van der Plank, 1979. Het Namenboek. De herkomst van onze voornamen en de hiervan afgeleide achternamen.

3) B.J. Hekket, 1982. Oostnederlandse Familienamen. Hun ontstaan en hun betekenis.

4) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Rekening van ontvangst van een schatting in het kerspel Vorden, en van uitgaven (1476 en ca. 1500). Toeg.nr. 0001, inv.nrs. 1036 en 1037 (transcr. Ben Wullink)

5) GA: Archief van de Staten van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcr. Ben Wullink

6) GA: Archief Gelderse Rekenkamer. Toeg.nr. 0012, inv.nrs. 124, 1119 (transcr. Ben Wullink)

7) GA: Digilegger (Kadaster)

8) ECAL: Gemeente Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1529, inv.nrs. 4194, 4195

9) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 338, inv.nrs. 55, 232, 236, 240, 252, 253, 461, 462, 547 (transcr. Ben Wullink)

10) GA: Archief Huis Hackfort, toeg.nr. 0520, inv.nrs. 399, 522 (transcr. Ben Wullink)

11) GA: Archief Huis Vorden. Toeg.nr. 0438, inv.nr. 150, 513c

12) GA: Archief Familie Gallée. Toeg.nr. 0459: inv.nr. 6

13) J.J.S. Sloet & J.S. van Veen, 1917. Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen. Het Kwartier van Zutphen. Uitg. Gelre. Vereeniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.

14) RAZ: Inventaris van het archief van het Oude en Nieuwe Gasthuis (1380-1841). Toeg.nr. 0407, inv.nrs. 79, 198, 199, 249, 295, 296, 409, 630, 636, 642, 645

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2020 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

29-03-2020

Overige bijzonderheden

c) De zuster van Hendrik Jan Dekanije was de overgrootmoeder van Harmanus Decanije

Foto's

1-4: Collectie Klunder