Zoeken

Binnenkort

           Jaarvergadering 19.30 u

Kindertehuis van De Decanije 20.00 u

            14 maart De Herberg

 

Sociale media

BOE 2 Klein Hellinger 2015 rechtsvoor
BOE 3 Klein Hellinger 2015 rechtsachter
BOE 4 Klein Hellinger 2015 linksachter
BOE 5 Klein Hellinger 2015 kozijn met houtverbinding
BOE 6 Klein Hellinger 2015 pomp
BOE 7 Klein Hellinger 1992

Eikenlaan 23

Klein Hellinger
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

KLEIN HELLINGER

Huidig adres

Eikenlaan 23

Wijk

Mossel (laatste wijkadres D141)

Oudste vermelding

1382/83: Hellinclo, Hellincler of Hellinger, erf: Egelbrecht tot Hellinclo(1, 2 )

Oude benamingen

1476: Kleijne Hellinger (3)

ca. 1500: Lutteke Hellinger (4)

1575: Cleijne Hellinger (9)

Betekenis naam

Hellinclo of Hellincler: loo of laar van ene Hellinc (5),  afgeleid van Hellinc < voornaam Heling < Haling ( < germaans  hal ‘man’), en  loo of laar ‘open plek in het bos’

of:

hellinc-lo: ‘beboste helling of glooiing’,  afgeleid van helle (< germaans helde)  ‘helling’ (6)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Kleyn Hellinger, Woeltjen (7)

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie D nr. 952

Bouwjaar

 

Verbouwing

1918, 1926, 1961, 1973, 1992, 2008 (8)

Type boerderij

hallenhuis

Monument

 

Eigenaren (a)

1575: Johan Eelmerinck x Marrie verkopen aan Johan ten Hellinger x Reijntje (1/3 deel) (9)

1580: Johan Hellinger x Reijntje (1/3 deel) (9, c)

1581: Willem Woeltgen x Gese (1/3 deel) (9)  

1609: zoon Lubbert Woeltgen x2 Aeltjen Mentinck (9)

1654: dochter Anneken Woolties x Herman Egberts (9)   (1/2 deel)

1662: zuster Olida Woelties x Herman tho Noortwijck en broer Johan Woelties x Sweerken Anting (9)

1670: Odilia Woeltjes x Harmen Noortwijck (10)

1698: broer  Albert Woeltjes x Driesken Warners (2/3 deel) > nichtje Maria Noortwijck (d) 2x Frederick Amptinck (10) 

1722: broer Willem Noortwijck x Dercksken te Giffel (1/10  deel) > Teunis van Til x Aeltien Egberts (10, 11)

1722: Teunis van Til x Aeltjen Egberts > Henrik van Beekhuijsen (11)

1751: nichtje Aleyda Odilia Beekhuysen-Gotink (12, e)

1771: dochterWillemina Beekhuijsen x Anthoni van der Lee tot Kuijlenborg(13, 14)

1798: rentmeester Arnoldus Meijer (f)

1832: Johan Hendrik Nienhuis uit Ravenstein (15)

1853: neefje? Gradus Nienhuis x Johanna Dijker (13)

1855: Garrit Wesselink x Janna Bargeman

1903: dochter Berendina Wesselink 2x Teunis Johan Meulenbrugge

1926: neef Johan Wesselink (g) 1x Lammerdina Klein Selle, 2x Berendina Hendrika Brummelman (15)

Bewoners

1630: Berent op Klei(j)n Hellinger (9)

1635: Lambert Gerrits op Klein Hellinger x Jenneken te Hellinger

1637: Jan op Cleijn Hellinger x Nn

1640: Roelof op Kleijn Hellinger x Nn

ca. 1666: Egbert Jansen (Klein Onstein) op Kleijn Hellinger  x Engele Hemminck

1671: Jan Engberts op Klein Hellinger 1x Stijntje Plips, 2x Engele Jansen Veldincks

1701: zuster Aeltjen Egberts 1x Phlips Jansen (Vosserie), 2x Teunis van Til

1757: Reinder Sasse x Bernarda Nieuhuis

1780: zoon Hendrik Sasse x Fenneken ten Tuente alias Entel (13)

1812: zoon Bernadus x Gerharda Smit

1813: weduwe Gerharda Smit x Albartus Haafs

1817: Gradus Nienhuis x Johanna Dijker

1856: Garrit Wesselink x Janna Bargeman

1876: wed. Janna Wesselink-Bargeman

1882: dochter Berendina Wesselink 1x Reint Groote Haar, 2x Teunis Johan Meulenbrugge

1926: Berendina Wesselink x Teunis Johan Meulenbrugge

en neef Johan Wesselink 1x Lammerdina Klein Selle, 2x Berendina Hendrika

Brummelman

 

Klein Hellinger Kamer-1:

1830: Christina Vinger

1834: Garrit Klein Selle x Engelina Lebbink

1838: wde Engelina Klein Selle-Lebbink

1844: Joannes Sloot x Joanna Takkenkamp

1870: Garrit Jan Beck x Jenneken Zieverink

1878: Gerrit Bouwmeester x Petertje Brink

1886: Marten van Moorselaar x Elbertje Fitskie

 

Klein Hellinger Kamer-2:

1839: Hendricus Joannes Esselink x Willemina Veltmaat

1842: Garritjen Heerdink (wde Jan Derksen)

1849: Lambertus Christianus Kapelle x Hendrina Slettering

1851: Evert Leemreise x Grada Hemmink

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

1) B.H. Slicher van Bath, 1944/1977. Mensch en land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland

2) GA:  Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen.

Rekening van heer Johan Baliu van ontvangst van een bede van de lieden van de hertog en van andere heren in het land van Zutphen, en van uitgaven (ca 1382). Toeg.nr. 0001, inv.nr. 694 (transcriptie Ben Wullink)

3) GA:  Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Rekening van ontvangst van een schatting in het kerspel Vorden, en van uitgaven (1476). Toeg.nr. 0001, inv.nr. 1036 (transcr. Ben Wullink)

4) GA:  Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Rekening van ontvangst van een schatting in het kerspel van Vorden (ca. 1500?). Toeg.nr. 0001, inv.nr. 1037 (transcr. Ben Wullink)

5) B.J. Hekket, 1983. Oostnederlandse Familienamen

6) R.E. Künzel, D.P. Blok &  J.M. Verhoeff, 1989. Lexicon van Nederlandse Toponiemen. Amsterdam: P.J. Meertens Instituut

7) RAZ: Collectie Gerard Kreijnck (1676-1691). Afschrift van een Verpondingskohier van het Graafschap Zutphen over de Periode 1643-1651, met index ca. 1690. Toeg.nr. 0141, inv.nr. 22

8) ECAL: Archief Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nrs. 1523 en  1529

9) RAZ: ORA Schoutambt Zutphen. Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 17, 221, 222, 225, 228, 230 , 232 en 233 (transcr. Ben Wullink)

10) E.A. Claassen, pers. comm.

11) RAZ: ORA Schoutambt Zutphen. Toeg.nr. 0338, inv.nr 252 (transcr. Alice Garritsen)

12) GA: Archief Hof van Gelre en Zutphen. Toeg.nr. 0124, inv.nr. 5823

13) GA: Archief Familie Gallée. Toeg.nr. 0459, inv.nr 13B, C en D, 29B

14) GA: Archief Marke van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nr 159

15) GA: Digilegger (Kadaster)  

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

GR, m.m.v. Jan Kieskamp

Laatst bijgewerkt

11-06-2015

Overige bijzonderheden

a) eigendom versnipperd door vererving

b) Hendersken te Hellinger x Henrick Smit woonden op Groot Hellinger, waar Henrick in 1642 overleed.

c) geven hun 1/3 eigendommelijk deel van erve Hellinger in onderpand aan Geertruit Mentincks en haar zuster Aeltje Mentincks 1x Willem Bucker. Aeltje hertrouwt later met Lubbert Woeltgen (zoon van Willem W.)

d) Maria Noortwijck, dochter van Harmen Noortwijck x Odilia Woeltjes

e) Aleyda Odilia Beekhuysen-Gotink, dochter van Maria Noortwijck x Willem Gotink

f) Huisarchief Wildenborch. Stukken betr. de Veengoot, afwatering van de Berkel en de Vordense watermolen. A.C.W. Staring, eind 18e – eerste helft 19e eeuw

g) Johan Wesselink, zoon van Berendina’s broer Jan Willem Wesselink x Anna Hendrika Klein Selle.

Foto's

1 en 2: collectie Klunder